A A A A A
×

İncil HADI 2017

Yuhanna 21

1
Bundan sonra İsa Taberiye gölünün kıyısında şakirtlerine yine göründü. Bu şöyle oldu:
2
Simun Petrus, İkiz diye anılan Tomas, Celile’nin Kana köyünden Natanel, Zebedi’nin oğulları ve başka iki şakirt daha birlikteydiler.
3
Simun Petrus ötekilere, “Ben balık tutmaya gidiyorum” dedi. Onlar da, “Biz de seninle geliyoruz” dediler. Böylece hepsi dışarı çıkıp tekneye bindiler. Fakat o gece hiç balık tutamadılar.
4
Şafak sökerken İsa kıyıda duruyordu. Fakat şakirtler O’nun İsa olduğunu fark etmediler.
5
İsa onlara, “Çocuklar, balığınız var mı?” diye sordu. Şakirtler, “Tutamadık” diye karşılık verdiler.
6
İsa, “Ağınızı teknenin sağ yanına atın. O zaman balık tutarsınız” dedi. Bunun üzerine ağı yeniden attılar. O kadar çok balık tuttular ki, ağı tekneye çekemediler.
7
İsa’nın sevdiği şakirt, Simun Petrus’a, “Bu Rab’dir!” dedi. Petrus bunu işitince balık tutarken çıkarttığı üstünü giydi ve suya atladı.
8
Tekne karadan ancak yüz metre kadar uzaktaydı. Öteki şakirtler balıkla dolu ağı tekneyle kıyıya getirdiler.
9
Karaya çıktıklarında bir kömür ateşinin yanmakta olduğunu gördüler. Ateşte balık pişiyordu. Ayrıca ekmek de vardı.
10
İsa onlara, “Demin tuttuğunuz balıklardan bana biraz getirin” dedi.
11
Simun Petrus tekneye atladı ve ağı kıyıya çekti. Ağda tamı tamına yüz elli üç iri balık vardı. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı.
12
İsa onlara, “Gelin, yemek yiyin” dedi. Şakirtlerden hiçbiri O’na, “Sen kimsin?” diye sormaya yeltenmedi. Çünkü O’nun Rab olduğunu biliyorlardı.
13
İsa gidip ekmek aldı ve onlara verdi. Ayrıca onlara balık da verdi.
14
Bu, İsa’nın ölümden dirildikten sonra şakirtlerine üçüncü görünüşüydü.
15
Yemekten sonra İsa, Simun Petrus’a şöyle dedi: “Yuhanna oğlu Simun, beni diğer şakirtlerden daha çok seviyor musun?” Petrus, “Evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin” diye cevap verdi. İsa, “Kuzularımı otlat” dedi.
16
Sonra İsa ona tekrar, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus, “Evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. İsa, “Koyunlarımı güt” dedi.
17
İsa üçüncü kez, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus, İsa’nın üçüncü kez, “Beni seviyor musun?” diye sormasına üzüldü. “Rab, sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi de bilirsin” diye karşılık verdi. İsa, “Koyunlarımı otlat” dedi.
18
Sonra şöyle devam etti: “Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Emin ol, yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkaları seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek.”
19
İsa bunu, Petrus’un ne şekilde ölüp Allah’ı yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, “Ardımdan gel” dedi.
20
Petrus arkasına döndü ve İsa’nın sevdiği şakirdin arkalarından geldiğini gördü. Bu şakirt son akşam yemeğinde İsa’ya yaklaşıp, “Efendimiz, sana ihanet edecek olan kimdir?” diye soran kişiydi.
21
Petrus onu görünce, “Rab, peki ona ne olacak?” diye sordu.
22
İsa, “Ben tekrar gelinceye kadar onun hayatta kalmasını istesem bundan sana ne? Sen ardımdan gel!” diye karşılık verdi.
23
Bunun üzerine şakirtler arasında bir rivayet yayıldı. Bu şakirdin ölmeyeceği söyleniyordu. Hâlbuki İsa onun ölmeyeceğini söylememişti. Sadece, “Ben tekrar gelinceye kadar onun hayatta kalmasını istesem bundan sana ne?” demişti.
24
Bu olaylara şahitlik eden ve bunları kaydeden kişi işte o şakirttir. Onun şahitliğinin doğru olduğunu biliriz.
25
İsa’nın yaptığı daha birçok şey vardır. Eğer bunların hepsi bir bir kaydedilecek olsaydı, herhalde yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.
Yuhanna 21:1
Yuhanna 21:2
Yuhanna 21:3
Yuhanna 21:4
Yuhanna 21:5
Yuhanna 21:6
Yuhanna 21:7
Yuhanna 21:8
Yuhanna 21:9
Yuhanna 21:10
Yuhanna 21:11
Yuhanna 21:12
Yuhanna 21:13
Yuhanna 21:14
Yuhanna 21:15
Yuhanna 21:16
Yuhanna 21:17
Yuhanna 21:18
Yuhanna 21:19
Yuhanna 21:20
Yuhanna 21:21
Yuhanna 21:22
Yuhanna 21:23
Yuhanna 21:24
Yuhanna 21:25
Yuhanna 1 / Yuh 1
Yuhanna 2 / Yuh 2
Yuhanna 3 / Yuh 3
Yuhanna 4 / Yuh 4
Yuhanna 5 / Yuh 5
Yuhanna 6 / Yuh 6
Yuhanna 7 / Yuh 7
Yuhanna 8 / Yuh 8
Yuhanna 9 / Yuh 9
Yuhanna 10 / Yuh 10
Yuhanna 11 / Yuh 11
Yuhanna 12 / Yuh 12
Yuhanna 13 / Yuh 13
Yuhanna 14 / Yuh 14
Yuhanna 15 / Yuh 15
Yuhanna 16 / Yuh 16
Yuhanna 17 / Yuh 17
Yuhanna 18 / Yuh 18
Yuhanna 19 / Yuh 19
Yuhanna 20 / Yuh 20
Yuhanna 21 / Yuh 21