A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Yuhanna 201
Mecdelli Meryem, Pazar sabahı erkenden İsa’yı koydukları mezara gitti. Hava daha aydınlanmamıştı. Mezarın girişindeki taşın kaldırılmış olduğunu gördü.
2
Koşarak Simun Petrus ile İsa’nın çok sevdiği diğer şakirdin yanına gitti. “Efendimiz’i mezardan almışlar, nereye götürdükleri de belli değil!” dedi.
3
Petrus ile öteki şakirt dışarı çıkıp mezara yöneldiler.
4
İkisi de koşuyorlardı. Fakat öteki şakirt Petrus’tan daha hızlı koşuyordu. Mezara Petrus’tan önce vardı.
5
Eğilip içeri bakınca keten bezlerin yerde serili durduğunu gördü. Fakat içeri girmedi.
6
Ardından Simun Petrus geldi, mezara girdi. Yerde duran keten bezleri gördü.
7
İsa’nın başına sarılmış olan peşkirin de orada olduğunu fark etti. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Dürülmüş halde ayrı bir yerde duruyordu.
8
Bu sırada, mezara ilk varmış olan öteki şakirt de içeri girdi. Olanları bizzat gördü ve inandı.
9
Mukaddes yazılar İsa’nın ölümden dirilmesi gerektiğini önceden bildirmişti. Fakat şakirtler bunu ancak bu olaydan sonra anladılar.
10
Bundan sonra şakirtler kaldıkları yere geri döndüler.
11
Ama Meryem mezarın önünde durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı.
12
Orada, beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Meleklerden biri İsa’nın ölüsünün daha önce yatırılmış olduğu yerin başucunda, diğeri ise ayakucunda oturuyordu.
13
Melekler Meryem’e, “Kadın, niye ağlıyorsun?” diye sordular. Meryem, “Efendim’i alıp götürmüşler. O’nu nereye koyduklarını bile bilmiyorum” diye cevap verdi.
14
Meryem bunları söyledikten sonra arkasına döndü ve İsa’nın orada, ayakta durduğunu gördü. Fakat O’nun İsa olduğunu anlamadı.
15
İsa ona, “Kadın, niye ağlıyorsun? Kimi arıyorsun?” dedi. Meryem O’nun bahçıvan olduğunu sandı, “Efendim, O’nu sen mi götürdün? Öyleyse nereye koyduğunu söyle, gidip O’nu alayım” dedi.
16
İsa ona, “Meryem!” diye seslendi. O zaman Meryem İsa’ya döndü, “Rabbuni!” dedi. Rabbuni, Aramice’de hocam demektir.
17
İsa, “Bana tutunma!” dedi. “Henüz semavî Babam’ın yanına yükselmedim. Git şakirt kardeşlerime şunu söyle: ‘Semavi Babam’ın ve Babanız’ın, Allahım’ın ve Allahınız’ın yanına gidiyorum.’”
18
Mecdelli Meryem şakirtlerin yanına gidip, “Efendimiz’i gördüm!” dedi. Sonra İsa’nın kendisine söylediklerini onlara bildirdi.
19
O Pazar gününün akşamı şakirtler bir araya geldiler. Yahudi önderlerden korktukları için toplandıkları yerin kapısı kapalıydı. Birdenbire İsa geldi, ortalarında durdu, “Size selâmet olsun!” dedi.
20
Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Şakirtler Rab’bi gördükleri için sevinçle doldular.
21
Sonra İsa onlara tekrar, “Size selâmet olsun!” dedi. “Semavî Babam beni dünyaya gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum.”
22
Sonra onların üzerine üfledi, “Mukaddes Ruh’u alın!” dedi.
23
“Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.”
24
İkiz diye anılan Tomas, İsa’nın on iki havarisinden biriydi. Ancak İsa öteki havarilerin yanına geldiği sırada Tomas onlarla birlikte değildi.
25
Öteki havariler Tomas’a, “Rab’bi gördük!” dediler. Fakat Tomas, “Ellerindeki çivi izlerini görmeden, yaralarına parmağımla dokunmadan ve elimi böğrüne sokmadan buna inanmam!” dedi.
26
Bundan sekiz gün sonra, İsa’nın şakirtleri yine evde bir araya toplanmışlardı. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalı olduğu halde İsa gelip ortalarında durdu, “Size selâmet olsun!” dedi.
27
Sonra Tomas’a dönüp, “Parmağını uzat. Ellerime bak, elini uzatıp böğrüme koy. Şüphe duymayı bırak ve iman et!” dedi.
28
Tomas O’na, “Rabbim ve Allahım!” diye karşılık verdi.
29
O zaman İsa ona, “Beni gördüğün için mi iman ettin? Beni görmeden iman edenlere ne mutlu!” dedi.
30
İsa şakirtlerinin gözü önünde bu kitapta yazılmamış daha birçok alâmet yaptı.
31
Bu anlatılanlarsa İsa’nın, Allah’ın semavî Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz diye yazılmıştır. O’na iman ederseniz, ebedî hayata kavuşursunuz.Yuhanna 20:1

Yuhanna 20:2

Yuhanna 20:3

Yuhanna 20:4

Yuhanna 20:5

Yuhanna 20:6

Yuhanna 20:7

Yuhanna 20:8

Yuhanna 20:9

Yuhanna 20:10

Yuhanna 20:11

Yuhanna 20:12

Yuhanna 20:13

Yuhanna 20:14

Yuhanna 20:15

Yuhanna 20:16

Yuhanna 20:17

Yuhanna 20:18

Yuhanna 20:19

Yuhanna 20:20

Yuhanna 20:21

Yuhanna 20:22

Yuhanna 20:23

Yuhanna 20:24

Yuhanna 20:25

Yuhanna 20:26

Yuhanna 20:27

Yuhanna 20:28

Yuhanna 20:29

Yuhanna 20:30

Yuhanna 20:31Yuhanna 1 / Yuh 1

Yuhanna 2 / Yuh 2

Yuhanna 3 / Yuh 3

Yuhanna 4 / Yuh 4

Yuhanna 5 / Yuh 5

Yuhanna 6 / Yuh 6

Yuhanna 7 / Yuh 7

Yuhanna 8 / Yuh 8

Yuhanna 9 / Yuh 9

Yuhanna 10 / Yuh 10

Yuhanna 11 / Yuh 11

Yuhanna 12 / Yuh 12

Yuhanna 13 / Yuh 13

Yuhanna 14 / Yuh 14

Yuhanna 15 / Yuh 15

Yuhanna 16 / Yuh 16

Yuhanna 17 / Yuh 17

Yuhanna 18 / Yuh 18

Yuhanna 19 / Yuh 19

Yuhanna 20 / Yuh 20

Yuhanna 21 / Yuh 21