A A A A A
İncil HADI 2017

Yuhanna 21
İki gün sonra Celile’nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa’nın annesi de oradaydı.
2
İsa’yla şakirtleri de düğüne davetliydi.
3
Düğünün ortasında şarap tükendi. Bunun üzerine annesi İsa’ya, “Şarapları kalmadı” dedi.
4
İsa, “Anne, bunu neden bana söylüyorsun? Benim zamanım daha gelmedi” dedi.
5
Annesi ise hizmetkârlara, “Size ne derse yapın” dedi.
6
Orada taştan yapılmış altı su küpü duruyordu. Yahudiler bu suyu temizlikle ilgili dini kaideleri yerine getirmek için kullanırlardı. Bu küplerin her biri seksen ile yüz yirmi litre su alırdı.
7
İsa hizmetkârlara, “Küpleri suyla doldurun” dedi. Bunun üzerine küpleri ağızlarına kadar doldurdular.
8
Ardından yine hizmetkârlara, “Şimdi küplerden biraz su alıp düğün reisine götürün” dedi. Hizmetkârlar İsa’nın dediğini yaptılar.
9
Düğün reisi hizmetkârların kendisine getirdiği suyu tattı; su şarap olmuştu. Şarabın nereden geldiğini bilmiyordu, ancak küpten su alan hizmetkârlar biliyorlardı. Düğün reisi damadı çağırıp
10
şöyle dedi: “Herkes önce en iyi şarabı sunar, misafirlerin gönlü hoş olunca da ucuz şarabı sunar. Fakat sen en iyi şarabı bu ana kadar saklamışsın.”
11
Celile’nin Kana köyünde meydana gelen bu olay, İsa’nın yaptığı alâmetlerin ilkidir. İsa bu alâmet sayesinde ululuğunu gösterdi; şakirtleri de O’na iman ettiler.
12
Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve şakirtleriyle birlikte Kefarnahum’a gitti, orada birkaç gün kaldı.
13
Yahudilerin Fısıh Bayramı yaklaşıyordu. İsa bu bayramı kutlamak için Kudüs’e gitti.
14
Mabedi ziyareti sırasında dış avluda sığır, koyun ve güvercin satanları, para bozmak için tezgâh açanları gördü.
15
İpten bir kamçı yaptı, bütün satıcıları hayvanlarıyla birlikte mabet alanından kovdu. Para bozanların tezgâhlarını devirdi, paralarını etrafa saçtı.
16
Güvercin satanlara, “Bunları buradan kaldırın! Semavî Babam’ın evini pazar yerine çevirmeyin!” dedi.
17
Bu olay, İsa’nın şakirtlerine Zebur’daki şu sözleri hatırlattı: “Evin için gösterdiğim gayret beni yakıp tüketecek.”
18
Yahudiler, “Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bize nasıl bir alâmet göstereceksin?” diye sordular.
19
İsa onlara şöyle cevap verdi: “Bu mabedi yıkın, ben onu üç günde yeniden kuracağım.”
20
Yahudiler, “Bu mabedi inşa etmek kırk altı sene sürdü. Sen onu üç günde nasıl kuracaksın?” dediler.
21
İsa’nın sözünü ettiği mabet kendi bedeniydi.
22
İsa dirilince, şakirtleri O’nun bu sözünü hatırladılar. Mukaddes yazılara ve İsa’nın bu sözüne iman ettiler.
23
İsa Fısıh Bayramı için Kudüs’teydi; yaptığı alâmetleri gören birçok kişi O’na iman etti.
24
Fakat İsa niyetlerini bildiği için onlara güvenmedi.
25
İnsanlar hakkında hiç kimsenin O’na bir şey açıklamasına ihtiyacı yoktu. Çünkü insanların kalplerini ve düşüncelerini biliyordu.Yuhanna 2:1

Yuhanna 2:2

Yuhanna 2:3

Yuhanna 2:4

Yuhanna 2:5

Yuhanna 2:6

Yuhanna 2:7

Yuhanna 2:8

Yuhanna 2:9

Yuhanna 2:10

Yuhanna 2:11

Yuhanna 2:12

Yuhanna 2:13

Yuhanna 2:14

Yuhanna 2:15

Yuhanna 2:16

Yuhanna 2:17

Yuhanna 2:18

Yuhanna 2:19

Yuhanna 2:20

Yuhanna 2:21

Yuhanna 2:22

Yuhanna 2:23

Yuhanna 2:24

Yuhanna 2:25Yuhanna 1 / Yuh 1

Yuhanna 2 / Yuh 2

Yuhanna 3 / Yuh 3

Yuhanna 4 / Yuh 4

Yuhanna 5 / Yuh 5

Yuhanna 6 / Yuh 6

Yuhanna 7 / Yuh 7

Yuhanna 8 / Yuh 8

Yuhanna 9 / Yuh 9

Yuhanna 10 / Yuh 10

Yuhanna 11 / Yuh 11

Yuhanna 12 / Yuh 12

Yuhanna 13 / Yuh 13

Yuhanna 14 / Yuh 14

Yuhanna 15 / Yuh 15

Yuhanna 16 / Yuh 16

Yuhanna 17 / Yuh 17

Yuhanna 18 / Yuh 18

Yuhanna 19 / Yuh 19

Yuhanna 20 / Yuh 20

Yuhanna 21 / Yuh 21