A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Yuhanna 151
“Ben hakiki asmayım. Semavî Babam da bağcıdır.
2
Bana ait olup da meyve vermeyen her dalı kesip atar. Meyve veren her dalı daha çok ürün versin diye budayıp temizler.
3
Size bildirdiğim söz sayesinde siz şimdiden temizsiniz.
4
Dal asmada kalmalıdır. Bunun gibi, siz de bende kalmalısınız. O zaman ben de sizde kalırım. Asmada kalmayan dal kendi başına meyve veremez. Bunun gibi, sizler de bende kalmadan meyve veremezsiniz.
5
Ben asmayım, siz dallarsınız. Bende kalırsanız ve ben sizde kalırsam çok meyve verirsiniz. Benden ayrı olarak hiçbir şey yapamazsınız.
6
Bir kimse bende kalmazsa, kesilmiş bir dal gibi atılır ve kurur. Böyle dallar toplanıp ateşe atılır ve yakılır.
7
Bende kalır ve sözlerimi yerine getirirseniz, dilediğiniz her şey size verilecektir.
8
Bol meyve verirseniz, benim şakirtlerim olduğunuzu gösterirsiniz. Böylelikle semavî Babam yüceltilir.
9
“Semavî Babam beni nasıl seviyorsa, ben de sizi öyle sevdim. Sevgimle yaşayın.
10
Emirlerimi yerine getirirseniz, sevgimle yaşarsınız; tıpkı semavî Babam’ın emirlerini yerine getirdiğim ve sevgisiyle yaşadığım gibi.
11
Bunları size, bendeki sevinç sizde de olsun diye söyledim. Böylece sevinciniz tamamlanacak.
12
Size şunu emrediyorum: Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.
13
Bir kimsenin gösterebileceği en büyük sevgi, dostları uğruna canını vermesidir.
14
Emirlerimi yerine getirirseniz benim dostlarım olursunuz.
15
Size artık ‘kul’ demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dostlarım diyorum. Çünkü semavî Babam’ın bana söylediği her şeyi size açıkladım.
16
Beni siz seçmediniz. Fakat sizi ben seçtim. Sizi, gidip meyve veresiniz ve meyveniz kalıcı olsun diye seçtim. Böylece semavî Babam benim adımla dileyeceğiniz her şeyi yerine getirecektir.
17
Size emrediyorum: Birbirinizi sevin.”
18
İsa şöyle devam etti: “İnsanlar sizden nefret ederse, önce benden nefret ettiklerini hatırlayın.
19
Eğer dünyaya ait olsaydınız, dünya sizi kendisine aitmiş gibi severdi. Ancak siz dünyaya ait değilsiniz. Çünkü ben sizi dünyadan farklı olasınız diye seçtim. Bu sebeple dünya sizden nefret ediyor.
20
Size söylediğimi hatırlayın: ‘Köle efendisinden üstün değildir.’ Eğer bana zulmettilerse size de zulmedecekler. Benim sözümü dinledilerse sizin sözünüzü de dinleyecekler.
21
Size yapacakları her kötülüğü, bana ait olduğunuz için yapacaklar. Çünkü beni dünyaya gönderen Allah’ı tanımıyorlar.
22
Eğer dünyaya gelip onlara hakikati vazetmemiş olsaydım günahları olmazdı. Fakat artık günahlarının mazereti yoktur.
23
Benden nefret eden, semavî Babam’dan da nefret eder.
24
Onların arasında başka hiç kimsenin elinden gelmeyen alâmetler yaptım. Eğer bunları yapmamış olsaydım günahları olmazdı. Fakat yaptıklarımı görmelerine rağmen benden ve semavî Babam’dan nefret ettiler.
25
Böylece Zebur’da, ‘Benden sebepsiz yere nefret ettiler’ diye yazılmış olan söz yerine geldi.
26
“Semavî Baba’nın yanına gidince size Yardımcı’yı göndereceğim. O, semavî Baba’nın özünden gelen Hakikat Ruhu’dur. O geldiği zaman bana şahitlik edecek.
27
Siz de bana şahitlik edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.Yuhanna 15:1

Yuhanna 15:2

Yuhanna 15:3

Yuhanna 15:4

Yuhanna 15:5

Yuhanna 15:6

Yuhanna 15:7

Yuhanna 15:8

Yuhanna 15:9

Yuhanna 15:10

Yuhanna 15:11

Yuhanna 15:12

Yuhanna 15:13

Yuhanna 15:14

Yuhanna 15:15

Yuhanna 15:16

Yuhanna 15:17

Yuhanna 15:18

Yuhanna 15:19

Yuhanna 15:20

Yuhanna 15:21

Yuhanna 15:22

Yuhanna 15:23

Yuhanna 15:24

Yuhanna 15:25

Yuhanna 15:26

Yuhanna 15:27Yuhanna 1 / Yuh 1

Yuhanna 2 / Yuh 2

Yuhanna 3 / Yuh 3

Yuhanna 4 / Yuh 4

Yuhanna 5 / Yuh 5

Yuhanna 6 / Yuh 6

Yuhanna 7 / Yuh 7

Yuhanna 8 / Yuh 8

Yuhanna 9 / Yuh 9

Yuhanna 10 / Yuh 10

Yuhanna 11 / Yuh 11

Yuhanna 12 / Yuh 12

Yuhanna 13 / Yuh 13

Yuhanna 14 / Yuh 14

Yuhanna 15 / Yuh 15

Yuhanna 16 / Yuh 16

Yuhanna 17 / Yuh 17

Yuhanna 18 / Yuh 18

Yuhanna 19 / Yuh 19

Yuhanna 20 / Yuh 20

Yuhanna 21 / Yuh 21