A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Yuhanna 141
İsa şakirtlerine şöyle dedi: “Yüreğiniz sıkılmasın. Allah’a iman edin. Bana da iman edin.
2
Semavî Babam’ın evinde kalacak çok yer vardır. Öyle olmasa size söylerdim. ‘Oraya size yer hazırlamak için gideceğim’ der miydim?
3
Gidip size yer hazırladıktan sonra geri döneceğim. Benim bulunduğum yerde olabilmeniz için gelip sizi yanıma alacağım.
4
Gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.”
5
Tomas, “Efendimiz, nereye gideceğini bile bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz?” dedi.
6
İsa şu cevabı verdi: “Yol, hakikat ve hayat Ben’im. Ben olmadan hiç kimse semavî Baba Allah’a ulaşamaz.
7
Beni gerçekten tanırsanız, semavî Babam’ı da tanırsınız. Artık O’nu tanıyorsunuz. O’nu gördünüz.”
8
Filipus, “Efendimiz, bize semavî Baba’yı göster. Başka şey istemeyiz” dedi.
9
İsa ona şöyle cevap verdi: “Filipus, bu kadar zamandır aranızdayım. Beni hâlâ tanımadın mı? Beni görmüş olan, semavî Babam’ı da görmüştür. Nasıl olur da, ‘Bize semavî Baba’yı göster’ dersin?
10
Benim semavî Baba’da olduğuma, semavî Baba’nın da bende olduğuna iman etmiyor musun? Size söylediklerim sadece benim sözlerim değildir. Semavî Baba içimde yaşıyor ve kendi işlerini yapıyor.
11
Ben semavî Baba’da yaşıyorum, semavî Baba da içimde yaşıyor. Buna iman edin. Hiç değilse, semavî Baba’nın benim vasıtamla yaptıklarından dolayı iman edin.
12
“Emin olun, benim yaptıklarımı bana iman eden de yapacak; hatta daha büyük işler yapacak. Çünkü ben semavî Babam’a gidiyorum.
13
Benim adımla dileyeceğiniz her şeyi yerine getireceğim. O zaman insanlar benim vasıtamla semavî Baba’nın ihtişamını görecek.
14
Benim adımla ne dilerseniz yapacağım.
15
“Beni seviyorsanız emirlerimi yerine getirirsiniz.
16
Semavî Babam’dan isteyeceğim, O da size başka bir Yardımcı gönderecek. Yardımcı ebediyen sizinle birlikte olacak.
17
O Hakikat Ruhu’dur. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu göremez ve tanıyamaz. Ancak siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.
18
Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim.
19
Kısa bir süre sonra diğer insanlar artık beni göremeyecek. Fakat siz beni göreceksiniz. Ben ebediyen yaşadığım için siz de ebediyen yaşayacaksınız.
20
O gün geldiğinde semavî Babam’da olduğumu anlayacaksınız. Sizin bende olduğunuzu, benim de sizde olduğumu bileceksiniz.
21
Beni sevenler, emirlerimi kabul edip onları yerine getirenlerdir. Beni sevenleri semavî Babam da sever. Ben de onları seveceğim ve kendimi onlara göstereceğim.”
22
Yahuda (İskariyot değil) İsa’ya, “Efendimiz, kendini dünyada yaşayanlara göstermeden bize nasıl göstereceksin?” diye sordu.
23
İsa ona şöyle cevap verdi: “Beni seven, sözlerime itaat eder. Semavî Babam da onu sever. Babam ve ben gelip o kişinin hayatında mesken kurarız.
24
Beni sevmeyen, sözlerime itaat etmez. Benden işittiğiniz bu sözler benim kendi sözlerim değil, beni gönderen semavî Babam’ın sözleridir.
25
“Bunları size, ben daha aranızdayken söylüyorum.
26
Ama semavî Babam’ın benim adıma size göndereceği Yardımcı, yani Mukaddes Ruh size her şeyi öğretecek. Söylediğim her şeyi size hatırlatacak.
27
“Size selâmetimi bırakıyorum. Bu selamet, dünyanın verebileceğinden farklı bir selâmettir. Sıkılmayın, korkmayın.
28
‘Şimdi gidiyorum, fakat size döneceğim’ dediğimi duydunuz. Eğer beni seviyorsanız, buna sevinmelisiniz. Çünkü semavî Babam’a gidiyorum. Babam benden üstündür.
29
Size bunları daha şimdiden söylüyorum. Böylece her şey olup bittiğinde iman edeceksiniz.
30
Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın hükümdarı olan Şeytan geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir etkisi yoktur.
31
Ama dünyanın semavî Baba’yı sevdiğimi anlaması gerekiyor. Bu yüzden Babam’ın bana emrettiği her şeyi yerine getireceğim. “Haydi kalkın, buradan gidelim.”Yuhanna 14:1
Yuhanna 14:2
Yuhanna 14:3
Yuhanna 14:4
Yuhanna 14:5
Yuhanna 14:6
Yuhanna 14:7
Yuhanna 14:8
Yuhanna 14:9
Yuhanna 14:10
Yuhanna 14:11
Yuhanna 14:12
Yuhanna 14:13
Yuhanna 14:14
Yuhanna 14:15
Yuhanna 14:16
Yuhanna 14:17
Yuhanna 14:18
Yuhanna 14:19
Yuhanna 14:20
Yuhanna 14:21
Yuhanna 14:22
Yuhanna 14:23
Yuhanna 14:24
Yuhanna 14:25
Yuhanna 14:26
Yuhanna 14:27
Yuhanna 14:28
Yuhanna 14:29
Yuhanna 14:30
Yuhanna 14:31


Yuhanna 1 / Yuh 1
Yuhanna 2 / Yuh 2
Yuhanna 3 / Yuh 3
Yuhanna 4 / Yuh 4
Yuhanna 5 / Yuh 5
Yuhanna 6 / Yuh 6
Yuhanna 7 / Yuh 7
Yuhanna 8 / Yuh 8
Yuhanna 9 / Yuh 9
Yuhanna 10 / Yuh 10
Yuhanna 11 / Yuh 11
Yuhanna 12 / Yuh 12
Yuhanna 13 / Yuh 13
Yuhanna 14 / Yuh 14
Yuhanna 15 / Yuh 15
Yuhanna 16 / Yuh 16
Yuhanna 17 / Yuh 17
Yuhanna 18 / Yuh 18
Yuhanna 19 / Yuh 19
Yuhanna 20 / Yuh 20
Yuhanna 21 / Yuh 21