A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Yuhanna 111
Beytanya köyünde Lazar adında bir adam yaşardı. Lazar hastaydı. Onun Meryem ve Marta adında iki kız kardeşi vardı.
2
Meryem, Rab’bin ayaklarına hoş kokulu yağ döken ve sonra da saçlarıyla kurulayan kadındı.
3
Meryem ve Marta İsa’ya, “Efendimiz, sevgili dostun Lazar hastalandı” diye haber yolladılar.
4
İsa bu haberi alınca, “Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Allah’a izzet getirecek ve Allah’ın semavî Oğlu’nun övülmesine hizmet edecek” dedi.
5
İsa Marta’yı, kız kardeşi Meryem’i ve Lazar’ı severdi.
6
Lazar’ın hasta olduğunu duyunca hemen Beytanya’ya gitmedi, bulunduğu yerde iki gün daha kaldı.
7
Sonra şakirtlerine, “Haydi, Yahudiye’ye geri dönelim” dedi.
8
Şakirtleri, “Hocam, Yahudiye halkı seni daha yeni taşlamaya kalktı. Şimdi oraya geri mi döneceksin?” diye sordular.
9
İsa şöyle cevap verdi: “Günün on iki saati aydınlık değil mi? Bir kimse gündüz vakti yürürse tökezleyip düşmez. Çünkü dünyanın ışığı sayesinde önünü görür.
10
Ama gece yürüyen, ışıktan mahrum olduğu için tökezler.”
11
Sonra, “Dostumuz Lazar uyudu, fakat onu uyandırmaya gideceğim” dedi.
12
Şakirtleri, “Efendimiz, uyuyorsa iyileşecektir” dediler.
13
İsa aslında Lazar’ın öldüğünü kastediyordu. Fakat şakirtleri Lazar’ın uyuduğunu sanmışlardı.
14
Bunun üzerine İsa açıkça, “Lazar öldü” dedi.
15
“Öldüğünde yanında olmadığıma seviniyorum. Sizin için de seviniyorum, çünkü bu vesileyle bana iman edeceksiniz. Şimdi Lazar’ın yanına gidelim.”
16
‘İkiz’ adıyla anılan Tomas diğer şakirtlere, “Haydi biz de gidelim ve O’nunla birlikte ölelim!” dedi.
17
İsa Beytanya’ya vardı. O varmadan dört gün önce Lazar mezara konmuştu.
18
Beytanya Kudüs’ten sadece üç kilometre uzaklıktaydı.
19
Birçok Yahudi, kardeşlerini kaybeden Meryem ile Marta’yı teselli etmeye gelmişti.
20
Marta İsa’nın geldiğini duydu; O’nu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı.
21
Marta İsa’ya, “Efendimiz, eğer burada olsaydın kardeşim ölmezdi.
22
Ama şimdi bile, Allah’tan ne dilersen yerine getireceğini biliyorum” dedi.
23
İsa, “Kardeşin dirilecek” dedi.
24
Marta, “Evet, Kıyamet gününde dirileceğini biliyorum” dedi.
25
İsa, “Diriliş ve hayat Ben’im. Bana iman eden, ölse de yaşayacaktır.
26
Bu dünyada yaşarken bana iman eden asla ölmez. Buna iman ediyor musun?” dedi.
27
Marta İsa’ya, “Evet Efendim! Beklediğimiz Allah’ın semavî Oğlu Mesih olduğuna iman ediyorum” cevabını verdi.
28
Marta bunu söyledikten sonra kardeşi Meryem’in yanına döndü. Onu bir kenara çekti, “Hoca burada ve seni çağırıyor” dedi.
29
Meryem bunu duyunca hemen yerinden kalktı, İsa’yı karşılamaya gitti.
30
İsa henüz şehre girmemişti. Marta’nın kendisini karşıladığı yerde duruyordu.
31
Meryem ile Marta’yı teselli etmek için evde bulunan Yahudiler Meryem’in kalkıp apar topar dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gideceğini sanarak onu takip ettiler.
32
Meryem İsa’nın yanına vardı. O’nu görünce ayaklarına kapandı, “Efendimiz, eğer burada olsaydın kardeşim ölmezdi” dedi.
33
Meryem’le arkasından gelen Yahudiler ağlıyordu; İsa’nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı.
34
“Onu nereye koydunuz?” diye sordu. İsa’ya, “Efendimiz, gel gör” dediler.
35
İsa ağladı.
36
Bunu gören Yahudiler, “Bakın, Lazar’ı ne kadar çok seviyormuş!” dediler.
37
İçlerinden bazıları ise şöyle dedi: “Bu adam körün gözlerini açtı; Lazar’ın ölmesine de engel olamaz mıydı?”
38
İsa büyük üzüntü içinde mezara vardı. Lazar’ın yatırıldığı mezar bir mağaraydı. Ağzı büyük bir taşla kapatılmıştı.
39
İsa, “Taşı çekin!” dedi. Lazar’ın kız kardeşi Marta, “Efendimiz, kardeşim öleli dört gün oldu. Artık kokmuştur” dedi.
40
İsa Marta’ya şöyle dedi: “Sana, ‘İman edersen Allah’ın kudretini göreceksin’ demedim mi?”
41
Mağaranın ağzını kapatan taşı yana yuvarladılar. İsa başını göğe kaldırdı ve dua etti: “Semavî Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum.
42
Beni her zaman işittiğini biliyorum. Fakat bunu, etrafımda duran kalabalık beni senin gönderdiğine iman etsin diye söylüyorum.”
43
Bundan sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.
44
Ölmüş olan Lazar, mezardan dışarı çıktı. Elleri ve ayakları keten bezlerle sarılıydı. Yüzü bir peşkirle örtülüydü. İsa yanındakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.
45
Meryem’e gelen ve İsa’nın yaptıklarını gören birçok Yahudi, İsa’ya iman etti.
46
Ama içlerinden bazıları Ferisilere gidip İsa’nın yaptıklarını anlattı.
47
Bunun üzerine başrahipler ve Ferisiler Yahudi Yüksek Meclisi’ni topladılar. “Ne yapacağız? Bu adam birçok alâmet yapıyor.
48
Eğer böyle devam etmesine izin verirsek herkes O’na iman edecek. Romalılar da gelip mabedimizi ve halkımızı yok edecek” dediler.
49
O sene başrahip olan ve toplantıda bulunan Kayafa, “Sizler hiçbir şey bilmiyorsunuz!” dedi.
50
“Bütün halk yok olacağına, halk uğruna tek bir adamın yok olması daha iyidir. Bunu anlamıyor musunuz?”
51
Kayafa bunu kendiliğinden söylemedi. O sene başrahipti, İsa’nın Yahudi halkı uğruna öleceğine dair kehanette bulunuyordu.
52
İsa sadece Yahudi halkı için değil, Allah’ın dört bir yana dağılmış bütün evlâtları için ölecekti. Böylece Allah onları bir araya getirip tek bir halk yapacaktı.
53
Yahudi önderler o günden sonra İsa’yı öldürmeyi tasarladılar.
54
Bu sebeple İsa Yahudiler arasında alenen dolaşamaz oldu. Çöle yakın Efrayim şehrine gitti. Şakirtleriyle birlikte orada kaldı.
55
Yahudilerin Fısıh Bayramı yaklaşıyordu. Taşrada yaşayan birçok kişi, bayramdan önce gerekli hazırlıkları yapmak ve arınmak için Kudüs’e gitti.
56
Orada İsa’yı aramaya başladılar. Mabette birbirlerine, “Ne dersiniz? Sizce bayramı kutlamaya gelecek mi?” diye sordular.
57
Başrahiplerle Ferisiler İsa’yı yakalamak için nerede olduğunu bilenlerin haber vermesini emretmişlerdi.Yuhanna 11:1
Yuhanna 11:2
Yuhanna 11:3
Yuhanna 11:4
Yuhanna 11:5
Yuhanna 11:6
Yuhanna 11:7
Yuhanna 11:8
Yuhanna 11:9
Yuhanna 11:10
Yuhanna 11:11
Yuhanna 11:12
Yuhanna 11:13
Yuhanna 11:14
Yuhanna 11:15
Yuhanna 11:16
Yuhanna 11:17
Yuhanna 11:18
Yuhanna 11:19
Yuhanna 11:20
Yuhanna 11:21
Yuhanna 11:22
Yuhanna 11:23
Yuhanna 11:24
Yuhanna 11:25
Yuhanna 11:26
Yuhanna 11:27
Yuhanna 11:28
Yuhanna 11:29
Yuhanna 11:30
Yuhanna 11:31
Yuhanna 11:32
Yuhanna 11:33
Yuhanna 11:34
Yuhanna 11:35
Yuhanna 11:36
Yuhanna 11:37
Yuhanna 11:38
Yuhanna 11:39
Yuhanna 11:40
Yuhanna 11:41
Yuhanna 11:42
Yuhanna 11:43
Yuhanna 11:44
Yuhanna 11:45
Yuhanna 11:46
Yuhanna 11:47
Yuhanna 11:48
Yuhanna 11:49
Yuhanna 11:50
Yuhanna 11:51
Yuhanna 11:52
Yuhanna 11:53
Yuhanna 11:54
Yuhanna 11:55
Yuhanna 11:56
Yuhanna 11:57


Yuhanna 1 / Yuh 1
Yuhanna 2 / Yuh 2
Yuhanna 3 / Yuh 3
Yuhanna 4 / Yuh 4
Yuhanna 5 / Yuh 5
Yuhanna 6 / Yuh 6
Yuhanna 7 / Yuh 7
Yuhanna 8 / Yuh 8
Yuhanna 9 / Yuh 9
Yuhanna 10 / Yuh 10
Yuhanna 11 / Yuh 11
Yuhanna 12 / Yuh 12
Yuhanna 13 / Yuh 13
Yuhanna 14 / Yuh 14
Yuhanna 15 / Yuh 15
Yuhanna 16 / Yuh 16
Yuhanna 17 / Yuh 17
Yuhanna 18 / Yuh 18
Yuhanna 19 / Yuh 19
Yuhanna 20 / Yuh 20
Yuhanna 21 / Yuh 21