A A A A A
×

İncil HADI 2017

Yuhanna 10

1
İsa şöyle dedi: “Emin olun, koyun ağılına kapıdan girmeyen kişi hırsız ve hayduttur.
2
Sürünün çobanı ağıla kapıdan girer.
3
Bekçi ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini tanır. O da koyunlarının her birini adıyla çağırır ve dışarı çıkarır.
4
Bütün koyunlarını dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar onu izler, çünkü onun sesini tanırlar.
5
Yabancı birinin peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü onun sesini tanımazlar.”
6
İsa onlara bu misali anlattı; fakat onlar ne demek istediğini anlamadılar.
7
Bunun üzerine İsa onlara yeniden şöyle seslendi: “Emin olun, ben koyunların kapısıyım.
8
Benden önce gelenler hırsız ve hayduttu. Koyunlar onları dinlemedi.
9
Kapı Ben’im. Bir kimse benim vasıtamla içeri girerse ebedî kurtuluşa kavuşur. Girer, çıkar ve otlak bulur.
10
Hırsız sadece çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Fakat ben insanlar hayata, bereketli hayata kavuşsunlar diye geldim.
11
“Ben iyi çobanım. İyi çoban, koyunları için canını feda eder.
12
Koyunları gütmek için parayla tutulan işçiyse çoban gibi değildir. Koyunlara sahip çıkmaz. Kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt koyunlara saldırır ve sürüyü dağıtır.
13
İşçi kaçar; çünkü parayla tutulmuştur, koyunlar için endişe duymaz.
14
Ben iyi çobanım. Semavî Babam beni tanır, ben de O’nu tanırım. Aynı şekilde koyunlarımı tanırım, koyunlarım da beni tanırlar. Onlar için canımı veririm.
15
Ben iyi çobanım. Semavî Babam beni tanır, ben de O’nu tanırım. Aynı şekilde koyunlarımı tanırım, koyunlarım da beni tanırlar. Onlar için canımı veririm.
16
Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi duyacaklar. Böylece tek sürü ve tek çoban olacak.
17
Semavî Babam beni sever, çünkü canımı tekrar geri almak üzere feda ederim.
18
Hiç kimse canımı alamaz. Ben onu kendim veririm. Canımı vermeye ve sonra da geri almaya kudretim var. Bunu yapmamı semavî Babam emretti.”
19
İsa’nın bu sözleri üzerine Yahudi önderler yine ikiye bölündü.
20
İçlerinden birçoğu, “O’nu cin çarpmış, delidir. O’nu neden dinliyorsunuz?” dedi.
21
Bazılarıysa, “Bunlar cin çarpmış birinin söyleyeceği sözler değil. Cin körün gözlerini açabilir mi?” dediler.
22
Mevsim kıştı, Kudüs’te Mabedi Takdis Bayramı kutlanacaktı.
23
İsa mabet alanında, Süleyman’ın Eyvanı’nda geziniyordu.
24
Yahudi önderler O’nun etrafını sardılar ve O’na, “Bizi daha ne kadar tereddüt içinde bırakacaksın? Eğer Mesih’sen bize açıkça söyle” dediler.
25
İsa şöyle cevap verdi: “Size daha önce söyledim, fakat inanmıyorsunuz. Semavî Babam’ın adıyla yaptıklarım size kim olduğumu gösteriyor.
26
Ama siz bana iman etmiyorsunuz, çünkü benim koyunlarım değilsiniz.
27
Benim koyunlarım sesime kulak verir. Ben onları tanırım, onlar da peşimden gelir.
28
Ben koyunlarıma ebedî hayat veririm. Onlar asla helâk olmazlar. Hiç kimse onları benim elimden kapamaz.
29
Onları bana veren semavî Babam her şeyden üstündür. Hiç kimsenin gücü, onları Babam’ın elinden kapmaya yetmez.
30
Ben ve semavî Babam biriz.”
31
Bunun üzerine Yahudi önderler yerden taş toplayıp yine İsa’yı taşlamaya kalkıştılar.
32
İsa onlara şöyle dedi: “Aranızda semavî Baba Allah’ın gücüyle birçok harika şey yaptım. Bunların hangisinden ötürü beni taşlamak istiyorsunuz?”
33
Yahudi önderler İsa’ya şöyle cevap verdi: “Yaptığın harika şeylerden ötürü seni taşlamayız. Sen Allah’a küfrediyorsun; insan olduğun halde kendini Allah’la bir tutuyorsun.”
34
O zaman İsa şunları söyledi: “Zebur’da, ‘İlahlarsınız dedim’ diye yazılmıştır.
35
Allah, kelâmını kime gönderdiyse o kişileri ilahlar diye çağırır. Allah’ın kelâmı her zaman doğrudur.
36
Semavî Baba Allah beni takdis edip dünyaya gönderdi. O halde, ‘Allah’ın semavî Oğlu’yum’ dediğim için bana nasıl olur da ‘Allah’a küfrediyorsun’ dersiniz?
37
Eğer semavî Babam’ın istediği şeyleri yapmıyorsam, bana iman etmeyin.
38
Ama semavî Babam’ın istediği şeyleri yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. O zaman semavî Baba’nın bende, benim de semavî Baba’da olduğumu bilecek ve anlayacaksınız.”
39
Bu sözlerinden sonra İsa’yı tekrar yakalamaya çalıştılar. Fakat O ellerinden sıyrılıp kurtuldu.
40
İsa bundan sonra Şeria Irmağı’nın karşı kıyısına, Yahya’nın insanları ilk vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı.
41
Halktan birçok kişi O’nun yanına geldi; “Yahya hiç mucize yapmadı, fakat bu adam hakkında söylediği her şey doğru çıktı” diyorlardı.
42
Orada birçok kişi İsa’ya iman etti.
Yuhanna 10:1
Yuhanna 10:2
Yuhanna 10:3
Yuhanna 10:4
Yuhanna 10:5
Yuhanna 10:6
Yuhanna 10:7
Yuhanna 10:8
Yuhanna 10:9
Yuhanna 10:10
Yuhanna 10:11
Yuhanna 10:12
Yuhanna 10:13
Yuhanna 10:14
Yuhanna 10:15
Yuhanna 10:16
Yuhanna 10:17
Yuhanna 10:18
Yuhanna 10:19
Yuhanna 10:20
Yuhanna 10:21
Yuhanna 10:22
Yuhanna 10:23
Yuhanna 10:24
Yuhanna 10:25
Yuhanna 10:26
Yuhanna 10:27
Yuhanna 10:28
Yuhanna 10:29
Yuhanna 10:30
Yuhanna 10:31
Yuhanna 10:32
Yuhanna 10:33
Yuhanna 10:34
Yuhanna 10:35
Yuhanna 10:36
Yuhanna 10:37
Yuhanna 10:38
Yuhanna 10:39
Yuhanna 10:40
Yuhanna 10:41
Yuhanna 10:42
Yuhanna 1 / Yuh 1
Yuhanna 2 / Yuh 2
Yuhanna 3 / Yuh 3
Yuhanna 4 / Yuh 4
Yuhanna 5 / Yuh 5
Yuhanna 6 / Yuh 6
Yuhanna 7 / Yuh 7
Yuhanna 8 / Yuh 8
Yuhanna 9 / Yuh 9
Yuhanna 10 / Yuh 10
Yuhanna 11 / Yuh 11
Yuhanna 12 / Yuh 12
Yuhanna 13 / Yuh 13
Yuhanna 14 / Yuh 14
Yuhanna 15 / Yuh 15
Yuhanna 16 / Yuh 16
Yuhanna 17 / Yuh 17
Yuhanna 18 / Yuh 18
Yuhanna 19 / Yuh 19
Yuhanna 20 / Yuh 20
Yuhanna 21 / Yuh 21