A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Luka 231
Sonra bütün meclis üyeleri kalkıp İsa’yı Pilatus’a götürdüler.
2
İsa’yı şöyle suçladılar: “Bu adamı yakaladık, çünkü halkımızı yoldan saptırıyor. Sezar’a vergi ödenmesine karşı çıkıyor. Kendisinin Mesih, yani kral olduğunu söylüyor.”
3
Pilatus İsa’ya, “Sen Yahudilerin Kralı mısın?” diye sordu. Cevap olarak İsa, “Söylediğin gibidir” dedi.
4
Pilatus başrahiplere ve kalabalığa, “Bu adamda hiçbir suç bulmuyorum” dedi.
5
Fakat onlar ısrar ettiler: “Yahudiye’nin her tarafında vazederek halkı kışkırtıyor. Celile’den başlayıp ta buraya kadar geldi” dediler.
6
Pilatus bunu duyunca, “Bu adam Celileli midir?” diye sordu.
7
İsa’nın Hirodes’in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, O’nu o sırada Kudüs’te bulunan Hirodes’e gönderdi.
8
Hirodes İsa’yı görünce çok memnun oldu. Çoktan beri O’nu görmek istemişti. Çünkü hakkındaki haberleri duymuştu; bir keramette bulunmasını umuyordu.
9
O’na birçok soru sordu. Fakat O hiç cevap vermedi.
10
Başrahipler ve din âlimleri orada durup İsa’yı ağır bir dille suçladılar.
11
Hirodes de askerleriyle birlikte O’nu aşağılayıp alay etti. O’na gösterişli bir kıyafet giydirip Pilatus’a geri gönderdi.
12
Bundan önce düşman olan Hirodes’le Pilatus o gün dost oldular.
13
Pilatus başrahipleri, ileri gelenleri ve halkı topladı.
14
Onlara şöyle dedi: “Siz bu adamı bana halkı saptırıyor diye getirdiniz. Ben O’nu önünüzde sorguya çektim; O’na yüklediğiniz suçlardan hiçbirini işlemedi.
15
Hirodes de O’nda suç bulmamış olacak ki tekrar bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbir şey yapmadı.
16
Bundan dolayı ben O’nu dövdürüp serbest bırakacağım.”
17
Bundan dolayı ben O’nu dövdürüp serbest bırakacağım.”
18
Fakat onlar hep bir ağızdan, “Yok et bu adamı! Barabba’yı serbest bırak!” diye bağırdılar.
19
Barabba, şehirde çıkan bir isyana katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı.
20
Pilatus İsa’yı serbest bırakmak istiyordu. Bu sebeple onlara tekrar seslendi.
21
Fakat onlar, “O’nu çarmıha ger, çarmıha ger!” diye bağrıştılar.
22
Pilatus üçüncü kez şöyle dedi: “Bu adam ne kötülük yaptı ki? O’nda ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç bulmadım. Bunun için O’nu dövdürüp serbest bırakacağım.”
23
Fakat halk yüksek sesle bağırarak İsa’nın çarmıha gerilmesi için diretti; bağırışları baskın çıktı. Pilatus onların isteğini yerine getirmeye karar verdi.
24
Fakat halk yüksek sesle bağırarak İsa’nın çarmıha gerilmesi için diretti; bağırışları baskın çıktı. Pilatus onların isteğini yerine getirmeye karar verdi.
25
İstedikleri kişiyi, isyan ve adam öldürmekten hapse atılan Barabba’yı serbest bıraktı. İsa’yı ise onların istediği gibi ölüme mahkûm etti.
26
Askerler İsa’yı götürürken kırdan gelmekte olan Kireneli Simun adında bir adamı yakaladılar. Çarmıhı sırtına yükleyip İsa’nın arkasından taşıttılar.
27
Kalabalık bir halk topluluğu İsa’nın ardından gidiyordu. Bunların arasında O’nun için dövünüp ağıt yakan kadınlar da vardı.
28
İsa bu kadınlara dönerek şöyle dedi: “Ey Kudüslü kadınlar, benim için ağlamayın. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın.
29
Çünkü gün gelecek, insanlar şöyle diyecek: ‘Ne mutlu kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere ve emzirmemiş memelere!’
30
Sonra dağlara, ‘Üzerimize düşün!’ ve tepelere, ‘Bizi örtün!’ diyecekler.
31
Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa, kuruya daha beterini yapacaklar.”
32
Suçlu iki adam da idam edilmek üzere İsa’yla beraber götürülüyordu.
33
Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı iki suçluyla beraber çarmıha gerdiler. Suçlulardan biri sağında, diğeri de solundaydı.
34
İsa kendisini çarmıha gerenler için, “Semavî Baba, onları affet, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” dedi. Askerler kura çekerek O’nun giysilerini aralarında paylaştılar.
35
Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. İleri gelenler İsa’yla alay ettiler. “Başkalarını kurtardı; eğer Allah’ın seçtiği Mesih O ise, kendini de kurtarsın” dediler.
36
Askerler de yanına yaklaşıp O’nunla eğlendiler. O’na ucuz şarap sunup,
37
“Eğer Yahudilerin Kralı’ysan, kurtar kendini!” dediler.
38
Çarmıhın üzerinde şu yafta vardı: “YAHUDILERIN KRALI BUDUR.”
39
Çarmıha gerilen suçlulardan biri, “Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar!” diye küfür etti.
40
Fakat öbür suçlu onu azarladı. “Sende Allah korkusu yok mu?” diye karşılık verdi. “Sen de aynı cezayı çekiyorsun.
41
Biz bu cezayı hak ediyoruz, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Fakat bu adam hiçbir kötülük yapmadı.”
42
Sonra, “Ey İsa, dünyaya kral olarak geldiğin zaman beni hatırla” dedi.
43
İsa ona, “Emin ol bugün benimle birlikte cennette olacaksın” dedi.
44
Öğlen on iki civarıydı. Öğleden sonra üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.
45
Güneş karardı, mabetteki perde ortasından yırtıldı.
46
İsa yüksek sesle, “Semavî Baba, ruhumu sana teslim ediyorum!” diye seslendi. Bunu dedikten sonra son nefesini verdi.
47
Olanları gören yüzbaşı, “Bu adam hakikaten masum biriydi” dedi ve Allah’a hamdetti.
48
Olayı seyretmek için toplananlar olup biteni görünce göğüslerini döve döve şehre döndü.
49
Fakat İsa’nın bütün tanıdıkları ve Celile’den O’nun ardından gelen kadınlar uzakta durup olanları seyrettiler.
50
Yüksek Meclis üyelerinden Yusuf adında iyi ve sâlih bir adam vardı.
51
Bir Yahudi şehri olan Aramatya’dandı, Allah’ın Hükümranlığı’nı umutla bekliyordu. Meclisin kararını ve yerine getirilmesini tasvip etmemişti.
52
Pilatus’a gidip İsa’nın cesedini istedi.
53
Onu çarmıhtan indirip keten beze sardı. Kayaya oyulmuş ve daha içine hiç kimsenin konmadığı bir mezara yatırdı.
54
Hazırlık Günü’ydü. Güneş batınca Şabat Günü başlayacaktı.
55
İsa’yla birlikte Celile’den gelen kadınlar da Yusuf’un ardından gittiler. Mezarı ve İsa’nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler.
56
Sonra evlerine döndüler; İsa’nın cesedine sürmek için baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Şabat Günü farzını yerine getirip dinlendiler.Luka 23:1
Luka 23:2
Luka 23:3
Luka 23:4
Luka 23:5
Luka 23:6
Luka 23:7
Luka 23:8
Luka 23:9
Luka 23:10
Luka 23:11
Luka 23:12
Luka 23:13
Luka 23:14
Luka 23:15
Luka 23:16
Luka 23:17
Luka 23:18
Luka 23:19
Luka 23:20
Luka 23:21
Luka 23:22
Luka 23:23
Luka 23:24
Luka 23:25
Luka 23:26
Luka 23:27
Luka 23:28
Luka 23:29
Luka 23:30
Luka 23:31
Luka 23:32
Luka 23:33
Luka 23:34
Luka 23:35
Luka 23:36
Luka 23:37
Luka 23:38
Luka 23:39
Luka 23:40
Luka 23:41
Luka 23:42
Luka 23:43
Luka 23:44
Luka 23:45
Luka 23:46
Luka 23:47
Luka 23:48
Luka 23:49
Luka 23:50
Luka 23:51
Luka 23:52
Luka 23:53
Luka 23:54
Luka 23:55
Luka 23:56


Luka 1 / Luka 1
Luka 2 / Luka 2
Luka 3 / Luka 3
Luka 4 / Luka 4
Luka 5 / Luka 5
Luka 6 / Luka 6
Luka 7 / Luka 7
Luka 8 / Luka 8
Luka 9 / Luka 9
Luka 10 / Luka 10
Luka 11 / Luka 11
Luka 12 / Luka 12
Luka 13 / Luka 13
Luka 14 / Luka 14
Luka 15 / Luka 15
Luka 16 / Luka 16
Luka 17 / Luka 17
Luka 18 / Luka 18
Luka 19 / Luka 19
Luka 20 / Luka 20
Luka 21 / Luka 21
Luka 22 / Luka 22
Luka 23 / Luka 23
Luka 24 / Luka 24