A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Luka 181
Sonra İsa şakirtlerine yılmadan devamlı dua etmeleri için şu misali anlattı:
2
“Bir zamanlar şehrin birinde bir hâkim varmış. Allah’tan korkmaz, insanlara da saygı duymazmış.
3
Aynı şehirde bir de dul bir kadın varmış. Sürekli bu hâkime gelip, ‘Davacı olduğum adamdan hakkımı al’ dermiş.
4
“Hâkim bir süre dul kadına yardım etmek istememiş. Fakat sonunda kendi kendine, ‘Allah’tan korkmuyorum. İnsanlara da saygı duymuyorum.
5
Fakat bu dul kadın beni rahatsız ediyor. Onun için hakkını almalıyım. Aksi halde beni rahatsız etmeye devam edecek, canımdan bezdirecek’ demiş.”
6
İsa şöyle devam etti: “Adaletsiz hâkimin dediklerine dikkat edin.
7
Allah’ın seçilmiş halkı gece gündüz O’na yakarır ve Allah mutlaka onlara haklarını verir. Onları çok bekletmez.
8
Size söylüyorum, Allah onlara tez yardım edecek. Fakat İnsanoğlu geldiğinde yeryüzünde O’na iman eden insanlar bulacak mı?”
9
Bazıları sâlih kişiler olduklarına inanıyor, başkalarını küçümsüyorlardı.
10
İsa onlara şu misali anlattı: “Bir gün iki adam dua etmek için mabede gitmiş. Bunlardan biri Ferisi, diğeri de vergiciymiş.
11
Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etmiş: ‘Allah’ım, sana şükrederim. Başka insanlar gibi hile, zina, hırsızlık etmiyorum. Şu vergici gibi de değilim.
12
Haftada iki gün oruç tutar, kazancımın onda birini veririm.’
13
“Vergici ise bir köşede durmuş, dua ederken utancından başını göğe doğru kaldırmak bile istememiş. Göğsüne vurarak, ‘Allah’ım, bana merhamet et. Ben günahkârım!’ demiş.
14
Size söylüyorum, Ferisi değil, vergici evine affedilmiş olarak döndü. Çünkü kendini yücelten küçülecek, kendini küçük gören ise yüceltilecektir.”
15
Bazıları İsa’ya küçük çocuklarını getirdi. Onlara dokunup takdis etmesini istediler. Bunu gören şakirtler onlara engel olmaya çalıştı.
16
Fakat İsa çocukları yanına çağırdı, “Bırakın, çocuklar bana gelsin. Onlara engel olmayın, çünkü Allah’ın Hükümranlığı bu küçük çocuklar gibi saf olanlara aittir.
17
Emin olun, Allah’ın Hükümranlığı’nı çocuk gibi kabul etmeyen, bu hükümranlığa asla giremez” dedi.
18
İleri gelenlerden biri İsa’ya, “İyi kalpli hoca, ebedî hayata kavuşmak için ne yapmalıyım?” diye sordu.
19
İsa, “Bana neden iyi diyorsun? Allah’tan başka iyi olan yoktur.
20
O’nun emirlerini biliyorsun: ‘Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme, annene babana hürmet et’” dedi.
21
Adam, “Ben bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum” dedi.
22
İsa bunu duyunca, “Hâlâ bir eksiğin var. Neyin varsa hepsini sat ve parayı fakirlere dağıt. Böylece semada hazinen olur. Sonra da gel beni takip et” dedi.
23
Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü, çünkü son derece zengindi.
24
Onun üzüntüsünü gören İsa, “Varlıklı insanların Allah’ın Hükümranlığı’na girmeleri zordur!
25
Devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin insanın Allah’ın Hükümranlığı’na girmesinden daha kolaydır” dedi.
26
Bu sözleri duyanlar, “Öyleyse kim kurtulabilir?” diye sordular.
27
İsa, “İnsanlar için imkânsız olanı Allah yapabilir” diye cevap verdi.
28
Petrus İsa’ya, “Bak, biz her şeyi bırakıp senin peşinden geldik” dedi.
29
İsa, “Emin olun, Allah’ın Hükümranlığı uğruna evini, karısını, kardeşlerini, anne babasını ya da çocuklarını feda eden herkes, bu dünyada bunların kat kat fazlasını alacaktır; ahirette de ebedî hayata sahip olacaktır” dedi.
30
İsa, “Emin olun, Allah’ın Hükümranlığı uğruna evini, karısını, kardeşlerini, anne babasını ya da çocuklarını feda eden herkes, bu dünyada bunların kat kat fazlasını alacaktır; ahirette de ebedî hayata sahip olacaktır” dedi.
31
İsa on iki havariyi bir kenara çekip şöyle dedi: “Şimdi Kudüs’e gidiyoruz. Peygamberlerin İnsanoğlu hakkında yazdıkları yerine gelecek.
32
İnsanoğlu işgalcilere teslim edilecek. O’nunla alay edecekler, O’na hakaret edecekler, yüzüne tükürecekler.
33
O’nu kırbaçlayıp öldürecekler. Fakat O üçüncü gün dirilecek.”
34
Havariler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti; anlatılanları kavrayamadılar.
35
İsa Eriha şehrine yaklaşırken yol kenarında kör bir adam oturmuş dileniyordu.
36
Kör adam yoldan geçen kalabalığın sesini duyunca “Ne oluyor?” diye sordu.
37
Ona, “Nasıralı İsa buradan geçiyor” dediler.
38
Kör adam, “Davud Oğlu İsa, halime acı, bana yardım et!” diye seslendi.
39
Önden gidenler kör adamı azarlayıp susturmak istediler. Fakat adam sesini daha da yükseltti, “Davud Oğlu, halime acı!” dedi.
40
İsa durup adamın kendisine getirilmesini emretti. Adam yaklaşınca,
41
“Senin için ne yapmamı istiyorsun?” diye sordu. “Efendim, tekrar görmek istiyorum” dedi.
42
İsa, “Artık görebilirsin. İmanın seni kurtardı” dedi.
43
Adam o anda görmeye başladı; Allah’a şükrederek İsa’nın peşinden gitti. Bunu gören herkes Allah’a hamdetti.Luka 18:1
Luka 18:2
Luka 18:3
Luka 18:4
Luka 18:5
Luka 18:6
Luka 18:7
Luka 18:8
Luka 18:9
Luka 18:10
Luka 18:11
Luka 18:12
Luka 18:13
Luka 18:14
Luka 18:15
Luka 18:16
Luka 18:17
Luka 18:18
Luka 18:19
Luka 18:20
Luka 18:21
Luka 18:22
Luka 18:23
Luka 18:24
Luka 18:25
Luka 18:26
Luka 18:27
Luka 18:28
Luka 18:29
Luka 18:30
Luka 18:31
Luka 18:32
Luka 18:33
Luka 18:34
Luka 18:35
Luka 18:36
Luka 18:37
Luka 18:38
Luka 18:39
Luka 18:40
Luka 18:41
Luka 18:42
Luka 18:43


Luka 1 / Luka 1
Luka 2 / Luka 2
Luka 3 / Luka 3
Luka 4 / Luka 4
Luka 5 / Luka 5
Luka 6 / Luka 6
Luka 7 / Luka 7
Luka 8 / Luka 8
Luka 9 / Luka 9
Luka 10 / Luka 10
Luka 11 / Luka 11
Luka 12 / Luka 12
Luka 13 / Luka 13
Luka 14 / Luka 14
Luka 15 / Luka 15
Luka 16 / Luka 16
Luka 17 / Luka 17
Luka 18 / Luka 18
Luka 19 / Luka 19
Luka 20 / Luka 20
Luka 21 / Luka 21
Luka 22 / Luka 22
Luka 23 / Luka 23
Luka 24 / Luka 24