A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Markos 51
İsa şakirtleriyle birlikte gölün karşı yakasına, Gerasa yöresine geçti.
2
Kayıktan inince birdenbire mezarlık mağaralardan bir adam çıkıp O’nu karşıladı. Adam cinliydi.
3
Mağaralarda yaşardı. Onu bağlamaya kimsenin gücü yetmezdi. Zincirle bile onu bağlayamıyorlardı.
4
Ayaklarını çok defa prangaya vurdular, ellerini zincirlediler. Fakat o her seferinde zincirleri kopardı, prangaları parçaladı. Hiç kimse onunla baş edemiyordu.
5
Gece gündüz sürekli olarak mezarlık mağaralarda, tepelerde feryat ediyor, kendini taşlarla yaralıyordu.
6
Adam uzaktan İsa’yı görünce koşup geldi, önünde diz çöktü.
7
Yüksek sesle şöyle dedi: “Ey yüceler yücesi Allah’ın semavî Oğlu İsa, benden ne istiyorsun? Yalvarırım, bana işkence etme.”
8
Çünkü İsa adamdaki cine, “Adamdan çık, ey cin!” diye emretmişti.
9
Sonra İsa adama, “Adın ne senin?” diye sordu. Adam, “Adımız Tümen” dedi, “Çünkü sayımız çok.”
10
Cinleri o bölgeden uzaklaştırmaması için İsa’ya yalvarıp yakardı.
11
O sırada tepede otlanan büyük bir domuz sürüsü vardı.
12
Adamın içindeki cinler İsa’ya, “Bizi şu domuzlara gönder, onların içine girelim” diye yalvardılar.
13
İsa buna izin verdi. Böylece cinler adamın içinden çıkıp domuzlara girdiler. Sürüde yaklaşık iki bin domuz vardı. Hepsi dik yamaçtan göle atlayıp boğuldu.
14
Domuzları güdenler kaçtılar. Vardıkları kasaba ve köylerde olayı anlattılar. İnsanlar da neler olup bittiğini görmeye gitti.
15
İsa’nın bulunduğu yere ulaştılar. Önceleri cinli olan adam da orada oturuyordu. Üzerine bir şeyler giymişti. Aklı artık yerindeydi. Adamı görünce korktular.
16
Olup bitenleri görenler cinli adama ve domuzlara ne olduğunu anlattılar.
17
Halk İsa’nın o yöreden ayrılması için yalvarmaya başladı.
18
İsa kayığa binerken cinlerden kurtulmuş olan adam İsa’yla birlikte gitmek istedi.
19
Ancak İsa buna izin vermedi. Ona, “Evine dön, Rab’bin senin için yaptıklarını ailene anlat. Rab’bin sana nasıl merhamet ettiğini bildir” dedi.
20
Adam oradan ayrıldı, Dekapolis bölgesine gitti, halka, İsa’nın kendisi için neler yaptığını anlatmaya başladı. Olanları duyan herkes hayrete düştü.
21
İsa gölün karşı yakasına geri döndü. Kıyıya çıkınca çevresinde büyük bir kalabalık toplandı.
22
Yair adında bir havra önderi oraya geldi. Kıyıda İsa’yı gördü, O’nun ayaklarına kapandı.
23
O’na yalvarıp yakardı, “Küçük kızım ölmek üzere. Ne olur gel, ona dokun, şifa bulsun, yaşasın” dedi.
24
İsa onunla birlikte yola çıktı. Peşlerinde büyük bir kalabalık vardı; İsa’yı her yandan sıkıştırıyorlardı.
25
Kalabalığın içinde on iki yıldır kanaması olan bir kadın vardı.
26
Kadın hekimlerden çok çekmişti. Bütün parasını tedaviye harcamış, fakat bir çare bulamamıştı; durumu iyileşeceğine daha da kötüleşmişti.
27
Kadın İsa’yla ilgili haberleri duymuştu. Kalabalığın arasına karışıp İsa’nın arkasına yanaştı, elbisesine dokundu.
28
Çünkü kendi kendine, “Elbisesine bir dokunsam, şifa bulurum” diyordu.
29
Dokunduğu anda kanaması durdu. Kadın hastalığından kurtulduğunu bedeninde hissetti.
30
İsa aynı anda kendisinden bir kuvvetin akıp gittiğini sezdi. Kalabalığa dönerek, “Elbiseme kim dokundu?” diye sordu.
31
Şakirtleri O’na, “Görüyorsun, kalabalık seni her yandan sıkıştırıyor. Nasıl olur da, ‘Bana kim dokundu?’ diye soruyorsun?” dediler.
32
Ancak İsa kimin dokunduğunu görmek için etrafına bakınmaya devam etti.
33
O zaman kadın ortaya çıkıp İsa’nın ayaklarına kapandı. Korkudan titriyordu, kendisine olanları biliyordu. İsa’ya bütün hakikati anlattı.
34
İsa da ona, “Kızım, seni imanın kurtardı. Selâmetle git. Artık acı çekmeyeceksin” dedi.
35
İsa daha kadınla konuşurken havra önderinin evinden birileri geldi. Adama, “Kızın öldü. Artık Hoca’yı rahatsız etme” dediler.
36
İsa bu habere aldırmadan havra önderine, “Korkma, sadece iman et” dedi.
37
İsa yanına Petrus’u, Yakub’u ve Yakub’un kardeşi Yuhanna’yı aldı. Başka kimsenin onlarla birlikte gitmesine izin vermedi.
38
Beraber havra önderinin evine gittiler. Orada İsa gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İnsanlar acı acı ağlıyor, feryat ediyordu.
39
İsa içeri girip onlara, “Nedir bu gürültü, niye ağlıyorsunuz?” diye sordu, “çocuk ölmedi, uyuyor” dedi.
40
Hepsi İsa’yla alay etti. İsa herkesi dışarı çıkardı. Yanında gelenlerle birlikte çocuğun anne babasını alarak içeri girdi. Çocuk oracıkta yatıyordu.
41
İsa çocuğun elini tuttu, “Talita kumi” dedi. Yani, “Kızım, sana söylüyorum, kalk!”
42
Kız hemen kalktı, etrafta dolaşmaya başladı. On iki yaşındaydı. Oradakiler tam bir hayret içindeydi.
43
İsa bunu kimsenin bilmemesi için onları sıkı sıkı tembihledi. Sonra da kıza yemek vermelerini söyledi.Markos 5:1

Markos 5:2

Markos 5:3

Markos 5:4

Markos 5:5

Markos 5:6

Markos 5:7

Markos 5:8

Markos 5:9

Markos 5:10

Markos 5:11

Markos 5:12

Markos 5:13

Markos 5:14

Markos 5:15

Markos 5:16

Markos 5:17

Markos 5:18

Markos 5:19

Markos 5:20

Markos 5:21

Markos 5:22

Markos 5:23

Markos 5:24

Markos 5:25

Markos 5:26

Markos 5:27

Markos 5:28

Markos 5:29

Markos 5:30

Markos 5:31

Markos 5:32

Markos 5:33

Markos 5:34

Markos 5:35

Markos 5:36

Markos 5:37

Markos 5:38

Markos 5:39

Markos 5:40

Markos 5:41

Markos 5:42

Markos 5:43Markos 1 / Mark 1

Markos 2 / Mark 2

Markos 3 / Mark 3

Markos 4 / Mark 4

Markos 5 / Mark 5

Markos 6 / Mark 6

Markos 7 / Mark 7

Markos 8 / Mark 8

Markos 9 / Mark 9

Markos 10 / Mark 10

Markos 11 / Mark 11

Markos 12 / Mark 12

Markos 13 / Mark 13

Markos 14 / Mark 14

Markos 15 / Mark 15

Markos 16 / Mark 16