Instagram
English
A A A A A
İncil HADI 2017
Markos 1
1
Allah’ın semavî Oğlu İsa Mesih’in kurtuluş müjdesidir.
2
Bu müjdenin başlangıcı, Yeşaya Peygamber’in kitabında şöyle bildirilir: “Bak, habercimi senden önce gönderiyorum. İnsanları senin gelişine o hazırlayacak.”
3
“O, kırlarda şöyle haykırıyor: ‘Rab’bin yolunu hazırlayın; geçeceği yerleri düzleyin.’”
4
Bu haberci Yahya’dır. İnsanları kırlarda suyla vaftiz ediyordu; günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.
5
Kudüs dâhil, Yahudiye bölgesinden bütün halk Yahya’ya geliyordu. Yahya, günahlarını itiraf edenleri Şeria Irmağı’nda vaftiz ediyordu.
6
Abası deve kılından yapılmıştı, beline de deri kuşak bağlardı. Çekirge ve yaban balı yerdi.
7
Şöyle vazediyordu: “Benden sonra başka biri gelecek. O benden çok daha üstündür. Ben eğilip O’nun çarıklarını çıkarmaya bile lâyık değilim.
8
Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, O sizi Mukaddes Ruh’la vaftiz edecek.”
9
O günlerde İsa Celile bölgesinde olan Nasıra şehrinden çıkageldi. Yahya O’nu Şeria Irmağı’nda vaftiz etti.
10
İsa sudan çıkar çıkmaz göğün yarıldığını gördü. Mukaddes Ruh bir güvercin biçiminde O’nun üzerine indi.
11
Semadan bir ses duyuldu: “Sen benim sevgili semavî Oğlum’sun. Senden razıyım.”
12
Bundan hemen sonra Mukaddes Ruh, İsa’yı kıra götürdü.
13
İsa orada kırk gün kaldı. Bu süre boyunca Şeytan O’nu ayartmaya çalıştı. İsa yabani hayvanların arasındaydı. Melekler de O’na hizmet ediyordu.
14
Bu arada Yahya yakalanıp zindana atılmıştı. İsa ise Celile’ye gidip halka Allah’ın kurtuluş müjdesini duyurmaya başladı.
15
“Vakit geldi” diyordu; “Allah’ın Hükümranlığı yaklaştı. Tövbe edin, Allah’ın kurtuluş müjdesine inanın.”
16
İsa Celile Gölü’nün kıyısında dolaşıyordu. Orada Simun’u ve onun kardeşi Andreas’ı gördü. Bu iki kardeş balıkçıydı; göle ağlarını seriyorlardı.
17
İsa onlara, “Peşimden gelin, size balık yerine insan tutmayı öğreteceğim” dedi.
18
Simun’la Andreas hemen ağlarını bırakıp İsa’nın peşinden gittiler.
19
İsa göl kıyısında yürümeye devam etti; biraz ileride iki kardeş daha gördü. Bunlar Zebedi’nin oğulları Yakub ve Yuhanna’ydı. Teknede ağlarını tamir ediyorlardı.
20
Yanlarında babaları Zebedi’yle tayfaları vardı. İsa bu iki kardeşi görünce hemen yanına çağırdı. Yakub’la Yuhanna da babalarını teknede bırakıp İsa’nın peşinden gittiler.
21
İsa onlarla birlikte Kefarnahum şehrine gitti. Şabat Günü havraya gidip halka vaaz etti.
22
İsa’nın sözleri oradakileri hayrete düşürdü, çünkü din âlimleri gibi değil, yetkili biri gibi vazediyordu.
23
Orada cinli bir adam vardı. Adam şöyle bağırdı:
24
“Nasıralı İsa! Bizden ne istiyorsun? Bizi yok etmeye mi geldin? Biliyorum, sen Allah’ın mukaddes Elçisi’sin.”
25
Fakat İsa cini azarladı: “Sus” dedi, “Adamın içinden çık.”
26
Bunun üzerine cin adamı sarstı; bir çığlık attı, adamın içinden çıktı.
27
Herkes hayretler içinde kalmıştı. Birbirlerine sordular: “Neler oluyor burada? Bu adam görülmemiş bir yetkiyle yeni şeyler vazediyor! Cinler bile O’na itaat ediyor.”
28
Böylece İsa’nın ünü hızla bütün Celile bölgesine yayıldı.
29
Bu olaydan hemen sonra İsa’yla yanındakiler havradan çıktılar. Yakub ve Yuhanna’yla birlikte hepsi Simun ve Andreas’ın evine gittiler.
30
Simun’un kaynanası hastaydı, evde ateşler içinde yatıyordu. Bunu hemen İsa’ya bildirdiler.
31
İsa kadının yanına gitti. Elinden tuttu, ayağa kaldırdı. Kadının ateşi düştü; hemen onlara hizmet etmeye başladı.
32
Akşam olunca halk hastaları ve cine tutulmuş olanları İsa’ya getirmeye başladı.
33
Bütün şehir halkı İsa’nın bulunduğu evin kapısında toplandı.
34
Gelenler arasında çeşit çeşit hastalıklara yakalanmış olanlar vardı. İsa hepsine şifa verdi; birçok kişiyi cinlerden kurtardı. Cinleri konuşturmuyordu, çünkü İsa’nın kim olduğunu biliyorlardı.
35
Ertesi gün İsa erkenden kalktı. Daha hava aydınlanmamıştı. Evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada tek başına dua etti.
36
Sonra Simun ve arkadaşları İsa’yı aramaya çıktılar.
37
O’nu bulunca, “Herkes seni arıyor!” dediler.
38
İsa, “Başka yerlere gitmemiz gerek. Civardaki şehirlere de gidelim. Oralarda da kurtuluş müjdesini vazetmeliyim; çünkü bunun için dünyaya geldim” dedi.
39
Böylece İsa Celile’nin her tarafını dolaştı. Havralarda vaaz etti, insanları cinlerden kurtardı.
40
Cüzamlı bir adam İsa’ya geldi. İsa’nın önünde diz çöküp ona yalvardı: “Biliyorum ki istesen bana şifa verebilirsin.”
41
İsa’nın yüreği sızladı. Adama dokunup şöyle dedi: “İsterim, şifa bul!”
42
Adam o anda cüzamdan kurtuldu; tertemiz oldu.
43
İsa adamı sıkı sıkı tembihledi, “Bu olanları kimseye anlatma” dedi. “Git rahibe görün. Şifa bulduğunu herkese göstermek için Musa’nın emrettiği kurbanları sun.” Sonra adamı yanından uzaklaştırdı.
44
İsa adamı sıkı sıkı tembihledi, “Bu olanları kimseye anlatma” dedi. “Git rahibe görün. Şifa bulduğunu herkese göstermek için Musa’nın emrettiği kurbanları sun.” Sonra adamı yanından uzaklaştırdı.
45
Fakat adam gitti, İsa sayesinde iyileştiğini her yerde yaymaya başladı. Bu yüzden İsa hiçbir şehre serbestçe giremez oldu. Mecburen tenha yerlerde kaldı; yine de her taraftan insanlar gelip O’nu buluyorlardı.
Markos 1:1
Markos 1:2
Markos 1:3
Markos 1:4
Markos 1:5
Markos 1:6
Markos 1:7
Markos 1:8
Markos 1:9
Markos 1:10
Markos 1:11
Markos 1:12
Markos 1:13
Markos 1:14
Markos 1:15
Markos 1:16
Markos 1:17
Markos 1:18
Markos 1:19
Markos 1:20
Markos 1:21
Markos 1:22
Markos 1:23
Markos 1:24
Markos 1:25
Markos 1:26
Markos 1:27
Markos 1:28
Markos 1:29
Markos 1:30
Markos 1:31
Markos 1:32
Markos 1:33
Markos 1:34
Markos 1:35
Markos 1:36
Markos 1:37
Markos 1:38
Markos 1:39
Markos 1:40
Markos 1:41
Markos 1:42
Markos 1:43
Markos 1:44
Markos 1:45
Markos 1 / Mark 1
Markos 2 / Mark 2
Markos 3 / Mark 3
Markos 4 / Mark 4
Markos 5 / Mark 5
Markos 6 / Mark 6
Markos 7 / Mark 7
Markos 8 / Mark 8
Markos 9 / Mark 9
Markos 10 / Mark 10
Markos 11 / Mark 11
Markos 12 / Mark 12
Markos 13 / Mark 13
Markos 14 / Mark 14
Markos 15 / Mark 15
Markos 16 / Mark 16