A A A A A
İncil HADI 2017

Matta 71
“Başkalarına hükmetmeyin ki Allah da size hükmetmesin.
2
Başkalarına nasıl hükmederseniz, Allah da size öyle hükmedecektir. Başkalarına hangi ölçekle verirseniz, Allah da size aynı ölçekle verecektir.
3
“Başkasının gözündeki kıymığı görürsün, fakat kendi gözündeki merteği fark etmezsin.
4
Nasıl olur da başkasına, ‘Dur, gözündeki kıymığı çıkarayım’ dersin? Sen önce kendine bak! Gözündeki mertek hâlâ duruyor.
5
Ey ikiyüzlü, önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman başkasının gözündeki kıymığı çıkarmak için daha iyi görürsün.
6
“Mukaddes olanı köpeklere vermeyin. Dönüp sizi parçalarlar. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Onları ayaklarıyla çiğnerler.
7
“Dileyin alacaksınız. Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın, açılacaktır.
8
Dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır.
9
“Oğlun senden ekmek isterse ona taş verir misin?
10
Ya da balık isterse ona yılan verir misin? Elbette ki hayır!
11
Kötü kalpli olan sizler çocuklarınıza güzel hediyeler vermeyi biliyorsunuz. O halde semavî Babanız da kendisinden dileyenlere mutlaka güzel şeyler verecektir.
12
“Kendiniz için ne yapılmasını isterseniz başkaları için de onu yapın. Tevrat’ın ve peygamberlerin emrettiklerinin özeti budur.
13
“Ebedî hayata götüren kapı dardır; bu kapıdan girin. Çünkü helâka götüren kapı geniştir, yol da enlidir. Birçok insan o yoldan gider.
14
Fakat hayata götüren kapı dardır. Yol da zahmetlidir. Çok az kişi bu yolu bulur.
15
“Sahte peygamberlerden sakının. Size kuzu postunda yaklaşırlar. Fakat özde gözü dönmüş kurtlardır.
16
Bu gibi insanları amellerinden tanıyacaksınız. Çalılardan üzüm, devedikenlerinden incir toplanır mı?
17
Aynı şekilde iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç kötü meyve verir.
18
İyi ağaç kötü meyve vermediği gibi, kötü ağaç da iyi meyve vermez.
19
İyi meyve vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır.
20
Aynı şekilde sahte peygamberleri de amellerinden tanıyacaksınız.
21
“Beni, ‘Efendimiz, Efendimiz’ diye çağıran herkes Allah’ın Hükümranlığı’na girmeyecek. Yalnızca semavî Babam’ın isteğini yapanlar girecektir.
22
Hesap gününde birçokları bana şöyle diyecek: ‘Efendimiz, Efendimiz, biz senin isminle peygamberlik etmedik mi? Senin isminle cinleri kovmadık mı? Senin isminle birçok mucize yapmadık mı?’
23
O zaman ben de onlara açıkça diyeceğim ki, ‘Defolun, ey zalimler! Sizi hiç tanımadım.’”
24
“Söylediklerimi dinleyen ve bunları hayatına tatbik eden kişi, evini kaya üzerine yapan akıllı adama benzer.
25
Yağmur yağar, seller akar, fırtına kopar ve eve saldırır; fakat ev yıkılmaz, çünkü kaya üstüne kurulmuştur.
26
“Söylediklerimi dinleyen, fakat bunları hayatına tatbik etmeyen kişi, evini kum üzerine yapan akılsız adama benzer.
27
Yağmur yağar, seller akar, fırtına kopar ve eve saldırır. Ev korkunç şekilde yıkılır.”
28
İsa konuşmasını böyle bitirdi. Halk O’nun vaazına şaşıp kaldı.
29
Çünkü onlara din âlimleri gibi değil, yetki sahibi biri gibi vazediyordu.