A A A A A
Facebook Instagram Twitter
İncil HADI 2017

Matta 51
İsa kalabalıkları görünce çıkıp dağın yamacına oturdu. Şakirtleri de O’nun yanına geldiler.
2
Şöyle vazetmeye başladı:
3
“Maddi ve manevi ihtiyaçları için Allah’a güvenenlere ne mutlu! Çünkü Semavî Hükümranlık onlarındır.
4
Şimdi kederli olanlara ne mutlu! Çünkü Allah onları teselli edecek.
5
Yumuşak huylu olanlara ne mutlu! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar!
6
Doğruluğa acıkıp susayanlara ne mutlu! Çünkü Allah onların bu hasretini giderecek.
7
Başkalarına merhamet edenlere ne mutlu! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.
8
Kalbi temiz olanlara ne mutlu! Çünkü onlar Allah’ı görecekler.
9
Barışı sağlayanlara ne mutlu! Çünkü onlara Allah’ın evlâtları denecek.
10
Doğru olanı yaptığı için zulüm görenlere ne mutlu! Çünkü Semavî Hükümranlık onlarındır.
11
“Peşimden geldiğiniz için insanlar size hakaret edecekler, zulmedecekler. Yalan yere size türlü türlü kötü sözler söyleyecekler. O zaman ne mutlu size!
12
Sevinçle coşun, çünkü semada mükâfatınız büyük olacaktır. Sevinin, çünkü sizden önce yaşamış peygamberlere de böyle zulmettiler.
13
“Siz dünyanın tuzusunuz. Fakat tuz etkisini kaybederse yiyecekleri artık muhafaza edemez. Hiçbir işe yaramaz; dışarı atılıp ayaklar altında çiğnenir.
14
“Siz dünyanın ışığısınız. Tepe üzerine kurulu, gizlenemeyen şehir gibisiniz.
15
İnsan kandil yakıp onu tahıl ölçeği altına koymaz. Kandilliğe koyar. Böylelikle evdeki herkes ışığından yararlanır.
16
Aynı şekilde sizin ışığınız da bütün insanları aydınlatmalıdır. Böylece herkes hayırlı amellerinizi görecek ve semavî Babanız’a hamdedecek.
17
“Şeriatı ya da peygamberlerin sözlerini iptal etmeye geldiğimi sanmayın. Ben bunları iptal etmeye değil, tamamlamaya geldim.
18
Emin olun, yer ve gök ortadan kalkmadan, her emri yerine gelmeden şeriatın tek bir harfi ya da noktası dahi yok olmayacaktır.
19
“Bu sebeple en önemsiz sayılan emirlerden birini çiğneyen ve başkalarına bunu öğreten, Semavî Hükümranlık’ta en önemsiz sayılacak. Fakat bu emirlere itaat eden ve bunu öğreten, Semavî Hükümranlık’ta büyük olacak.
20
Emin olun, sâlih amelleriniz din âlimlerinin ve Ferisilerinkini aşmadıkça Semavî Hükümranlığa asla giremezsiniz.
21
“Atalarımıza, ‘Adam öldürme. Adam öldüren, hükme müstahak olacaktır’ dendiğini duydunuz.
22
Fakat ben size şunu diyorum, kimseye öfkelenmeyin. Öfkelenen kişi hükme müstahak olacaktır. Bir kimseyi kötü sözle aşağılayan, Yüksek Meclis’in önünde hesap verecektir. Birine aptal diyen kişi, cehennem ateşini hak edecektir.
23
“Mabette, sunakta adağını sunarken birinin senden şikâyetçi olduğunu hatırlarsan ne yapacaksın?
24
Adağını orada bırak, git önce o kişiyle barış. Sonra gel adağını sun.
25
“Senden davacı olan kişiyle mahkemeye gitmeden, daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa hasmın seni hâkime, hâkim de gardiyana teslim eder. Sonra bir de bakmışsın ki, hapistesin.
26
Emin ol, borcunu son kuruşuna kadar ödemeden oradan çıkamazsın.
27
“‘Zina etme’ emrini duydunuz.
28
Fakat ben size şunu diyorum, bir kadına şehvetle bakan her erkek, yüreğinde o kadınla zina ediyor demektir.
29
Eğer sağ gözün seni yoldan çıkarırsa, onu yerinden çıkarıp at. Çünkü bedeninin bir parçasını kaybetmek, bütün bedeninle cehenneme atılmaktan daha iyidir.
30
Eğer sağ elin seni yoldan çıkarırsa, onu kesip at. Çünkü bedeninin bir parçasını kaybetmek, bütün bedeninle cehenneme gitmekten daha iyidir.
31
“‘Karısını boşayan adam, ona boşanma belgesi versin’ diye emredilmiştir.
32
Fakat ben size şunu diyorum, fuhuş dışında bir sebeple karısını boşayan, onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş sayılır.
33
“Yine atalarımıza, ‘Yeminini bozma’ ve ‘Rab’bin huzurunda verdiğin sözü yerine getir’ dendiğini duydunuz.
34
Fakat ben size şunu diyorum, birine söz verdiğinizde onu yeminle pekiştirmeyin. Sema üzerine yemin etmeyin, çünkü sema Allah’ın tahtıdır.
35
Yeryüzü üzerine de yemin etmeyin, çünkü yeryüzü Allah’ın ayağını koyduğu taburedir. Kudüs üzerine yemin etmeyin, çünkü Kudüs kâinatın hükümdarı Allah’ın şehridir.
36
Başın üzerine de yemin etme, çünkü saçının tek telini ak ya da kara edemezsin.
37
‘Evet’ demek için sadece ‘evet’, ‘hayır’ demek için sadece ‘hayır’ deyin, yeter. Bundan fazlası Şeytan’dandır.
38
“‘Göze göz, dişe diş’ emrini duydunuz.
39
Fakat ben size şunu diyorum, size kötülük yapana karşılık vermeyin. Sağ yanağına vurana öteki yanağını da uzat.
40
Senden davacı olup gömleğini almak isteyene abanı da ver.
41
Seni bin adım yürümeye zorlayanla iki bin adım yürü.
42
Senden dileyene ver. Ödünç isteyenden yüz çevirme.
43
“Komşunu sev, düşmanından nefret et” sözünü duydunuz.
44
Fakat ben size şunu diyorum, düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin.
45
Eğer bunu yaparsanız, semavî Babanız’ın evlâtları olursunuz. O, iyiyi kötüyü ayırt etmeden, güneşini bütün insanların üzerine doğdurur. Yağmurunu hem sâlihlerin hem de zalimlerin üzerine yağdırır.
46
Yalnızca sizi sevenleri severseniz, mükâfatı hak edecek ne yapmış olursunuz? Bunu vergiciler bile yapıyor, değil mi?
47
Yalnızca arkadaşlarınıza hal hatır sorarsanız, başkalarından ne fazlanız olur? Müşrikler de böyle yapıyor.
48
Velhasıl, semavî Babanız kâmil olduğu gibi siz de kâmil olun.Matta 5:1
Matta 5:2
Matta 5:3
Matta 5:4
Matta 5:5
Matta 5:6
Matta 5:7
Matta 5:8
Matta 5:9
Matta 5:10
Matta 5:11
Matta 5:12
Matta 5:13
Matta 5:14
Matta 5:15
Matta 5:16
Matta 5:17
Matta 5:18
Matta 5:19
Matta 5:20
Matta 5:21
Matta 5:22
Matta 5:23
Matta 5:24
Matta 5:25
Matta 5:26
Matta 5:27
Matta 5:28
Matta 5:29
Matta 5:30
Matta 5:31
Matta 5:32
Matta 5:33
Matta 5:34
Matta 5:35
Matta 5:36
Matta 5:37
Matta 5:38
Matta 5:39
Matta 5:40
Matta 5:41
Matta 5:42
Matta 5:43
Matta 5:44
Matta 5:45
Matta 5:46
Matta 5:47
Matta 5:48


Matta 1 / Mat 1
Matta 2 / Mat 2
Matta 3 / Mat 3
Matta 4 / Mat 4
Matta 5 / Mat 5
Matta 6 / Mat 6
Matta 7 / Mat 7
Matta 8 / Mat 8
Matta 9 / Mat 9
Matta 10 / Mat 10
Matta 11 / Mat 11
Matta 12 / Mat 12
Matta 13 / Mat 13
Matta 14 / Mat 14
Matta 15 / Mat 15
Matta 16 / Mat 16
Matta 17 / Mat 17
Matta 18 / Mat 18
Matta 19 / Mat 19
Matta 20 / Mat 20
Matta 21 / Mat 21
Matta 22 / Mat 22
Matta 23 / Mat 23
Matta 24 / Mat 24
Matta 25 / Mat 25
Matta 26 / Mat 26
Matta 27 / Mat 27
Matta 28 / Mat 28