A A A A A
×

İncil HADI 2017

Matta 23

1
Sonra İsa halka ve şakirtlerine şöyle seslendi:
2
“Din âlimleri ve Ferisiler Musa’nın şeriatını vazetmeye yetkilidirler.
3
Bu sebeple onlara itaat edin, size söyledikleri her şeyi yapın, fakat yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyi kendileri yapmazlar.
4
Ağır yükleri başkalarının sırtına yüklerler, fakat kendileri bunları taşımak için parmaklarını kıpırdatmazlar.
5
“Yaptıkları bütün iyilikleri gösteriş olsun diye yaparlar. Muskalarını büyük, elbiselerinin püsküllerini uzun yaparlar. Bununla dindarlıklarını ispatlamaya çalışırlar.
6
Ziyafetlerde başköşelere, havralarda en muteber yerlere oturmaktan hoşlanırlar.
7
İnsanların onları sokakta hürmetle selamlamasından ve, ‘Hocamız’ diye çağırmasından zevk alırlar.
8
“Fakat kimse sizi ‘hocamız’ diye çağırmasın, çünkü tek bir hocanız var ve hepiniz kardeşsiniz.
9
Yeryüzünde kimseye ‘semavî Baba’ demeyin, çünkü tek bir semavî Babanız var.
10
İnsanların sizi ‘mürşit’ diye çağırmasına izin vermeyin, çünkü tek bir mürşidiniz var, o da Mesih’tir.
11
Aranızda en büyük olan, diğerlerinin hizmetkârı olsun.
12
Kendini yücelten küçülecek, kendini küçük gören yüceltilecektir.
13
“Vay halinize ikiyüzlü din âlimleri ve Ferisiler! Semavî Hükümranlığın kapısını insanlara kapatırsınız. Ne kendiniz girersiniz, ne de girmeye çalışanları içeri bırakırsınız.
14
“Vay halinize ikiyüzlü din âlimleri ve Ferisiler! Semavî Hükümranlığın kapısını insanlara kapatırsınız. Ne kendiniz girersiniz, ne de girmeye çalışanları içeri bırakırsınız.
15
“Vay halinize ikiyüzlü din âlimleri ve Ferisiler! Birini hidayete davet etmek için denizleri, kıtaları aşarsınız. Onu bulunca kendinizden iki kat cehennemlik edersiniz.
16
“Vay halinize kör kılavuzlar! ‘Eğer biri mabet üzerine yemin ederse, yeminini tutmak zorunda değildir, fakat mabetteki altınlar üzerine edilen yemin tutulmalıdır’ dersiniz.
17
Sizi kör budalalar! Hangisi daha değerli, altın mı yoksa altını mukaddes kılan mabet mi?
18
“Diyorsunuz ki, ‘Eğer biri sunak üzerine yemin ederse, yeminini tutmak zorunda değildir, fakat sunaktaki adak üzerine edilen yemin tutulmalıdır.’
19
Sizi körler! Hangisi daha değerli, adak mı yoksa adağı mukaddes kılan sunak mı?
20
Sunak üzerine yemin eden kişi, hem sunak hem de sunak üstündeki her şey üzerine yemin etmiş olur.
21
Mabet üzerine yemin eden, hem mabet hem de mabetteki her şey üzerine yemin etmiş olur.
22
Gök üzerine yemin eden, hem Allah’ın tahtı hem de tahtta oturan Allah üzerine yemin etmiş olur.
23
“Vay halinize ikiyüzlü din âlimleri ve Ferisiler! Nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz, fakat şeriatın çok daha önemli unsurlarını, yani adaleti, merhameti ve sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmelisiniz.
24
Sizi kör kılavuzlar! Sineği süzerek ayırırsınız, fakat deveyi yutarsınız!
25
“Vay halinize ikiyüzlü Tevrat âlimleri ve Ferisiler! Bardakla çanağın dışını yıkarsınız, fakat bunların içi hile ve açgözlülükle kazandıklarınızla doludur.
26
Sizi kör Ferisiler, önce bardağın içini yıkayın, böylece dışı gibi içi de temiz olsun.
27
“Vay halinize ikiyüzlü din âlimleri ve Ferisiler! Badanalı mezarlar gibisiniz. Bu mezarlar dıştan güzel görünür, fakat içleri ölü kemikleri ve murdarlıkla doludur.
28
Aynı şekilde siz de dıştan sâlih görünürsünüz, fakat içiniz ikiyüzlülük ve kötülükle doludur.
29
“Vay halinize ikiyüzlü din âlimleri ve Ferisiler! Peygamberler için kabirler yapar, sâlihlerin türbelerini süslersiniz.
30
‘Eğer atalarımızın günlerinde yaşasaydık, peygamberlerin kanına girmezdik’ dersiniz.
31
Aslında peygamberleri öldürenlerin soyundan geldiğinizi itiraf ediyorsunuz.
32
O halde durmayın, atalarınızın başlattığını siz bitirin!
33
“Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehenneme mahkûm olmaktan kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz?
34
Bakın, size peygamberler, hikmetli kişiler, âlimler gönderiyorum. Bunların bazılarını öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Bazılarını havralarınızda kırbaçlayacak, şehirden şehre süreceksiniz.
35
“Böylece sâlih adam Habil’den Berekya oğlu Zekeriya’ya kadar öldürülen her sâlih adamın kanından sorumlusunuz. Zekeriya’yı mabetle sunak arasında siz öldürdünüz.
36
Emin olun, bütün bunların cezasını bu nesil çekecektir.
37
“Ey Kudüs, peygamberleri öldüren, Allah’ın resullerini taşlayan Kudüs! Tavuk nasıl civcivlerini kanatlarının altına toplarsa, ben de kaç defa sizleri öyle toplamak istedim; fakat siz istemediniz.
38
İşte bu yüzden Allah mabedinizi terk edecek.
39
Size şunu söyleyeyim, ‘Rab’bin adına gelen mübarek olsun!’ diyene kadar beni bir daha görmeyeceksiniz.”
Matta 23:1
Matta 23:2
Matta 23:3
Matta 23:4
Matta 23:5
Matta 23:6
Matta 23:7
Matta 23:8
Matta 23:9
Matta 23:10
Matta 23:11
Matta 23:12
Matta 23:13
Matta 23:14
Matta 23:15
Matta 23:16
Matta 23:17
Matta 23:18
Matta 23:19
Matta 23:20
Matta 23:21
Matta 23:22
Matta 23:23
Matta 23:24
Matta 23:25
Matta 23:26
Matta 23:27
Matta 23:28
Matta 23:29
Matta 23:30
Matta 23:31
Matta 23:32
Matta 23:33
Matta 23:34
Matta 23:35
Matta 23:36
Matta 23:37
Matta 23:38
Matta 23:39
Matta 1 / Mat 1
Matta 2 / Mat 2
Matta 3 / Mat 3
Matta 4 / Mat 4
Matta 5 / Mat 5
Matta 6 / Mat 6
Matta 7 / Mat 7
Matta 8 / Mat 8
Matta 9 / Mat 9
Matta 10 / Mat 10
Matta 11 / Mat 11
Matta 12 / Mat 12
Matta 13 / Mat 13
Matta 14 / Mat 14
Matta 15 / Mat 15
Matta 16 / Mat 16
Matta 17 / Mat 17
Matta 18 / Mat 18
Matta 19 / Mat 19
Matta 20 / Mat 20
Matta 21 / Mat 21
Matta 22 / Mat 22
Matta 23 / Mat 23
Matta 24 / Mat 24
Matta 25 / Mat 25
Matta 26 / Mat 26
Matta 27 / Mat 27
Matta 28 / Mat 28