A A A A A
×

İncil HADI 2017

Matta 19

1
İsa bunları söyledikten sonra Celile’den ayrıldı. Şeria Irmağı’nın diğer yakasında kalan Yahudiye topraklarına geçti.
2
Büyük bir kalabalık O’nun ardından gitti. Hastalara orada şifa verdi.
3
Bazı Ferisiler İsa’nın yanına geldi. O’nu kendi sözleriyle tuzağa düşürmek niyetindeydiler. “Bir adamın herhangi bir sebeple karısını boşaması caiz midir?” diye sordular.
4
İsa şöyle cevap verdi: “Başlangıçta Allah insanları ‘erkek ve dişi olarak yarattı.’ Bunu Tevrat’ta okumadınız mı?
5
Allah şöyle dedi: ‘Bu sebeple adam annesini babasını bırakacak, karısıyla birleşecek, ikisi tek beden olacak.’
6
Onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Allah’ın birleştirdiğini hiç kimse ayırmasın.”
7
Ferisiler İsa’ya, “Madem öyle” dediler, “Musa neden boşanma belgesi vermek şartıyla erkeğin karısını boşayabileceğini söyledi?”
8
İsa onlara, “Musa inatçılığınız yüzünden buna müsaade etti” dedi. “Fakat başlangıçta böyle bir şey yoktu.
9
Size şunu söyleyeyim, cinsel ahlâksızlıktan başka bir sebeple karısını boşayıp başka kadınla evlenen zina etmiş olur.”
10
Şakirtler İsa’ya, “Karı koca arasındaki ilişki buysa, bekâr kalmak daha iyi!” dediler.
11
İsa onlara şöyle dedi: “Herkes dediklerimi kabul edemez. Ancak Allah’ın nasip ettiği kişiler bunu yapabilir.
12
Çünkü bazısı doğuştan hadımdır, kimisi sonradan hadım edilir, bazısı da Semavî Hükümranlık uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin!”
13
Bazı kişiler küçük çocuklarını İsa’ya getirdiler. Onlara dokunmasını, takdis etmesini istediler. Fakat şakirtleri onları engellemeye çalıştı.
14
İsa, “Bırakın çocukları” dedi. “Bana gelmelerine engel olmayın! Çünkü Semavî Hükümranlık bu çocuklar gibi saf olan insanlara aittir.”
15
Çocukları takdis ettikten sonra oradan ayrıldı.
16
Bir adam İsa’ya geldi ve sordu: “Hocam, ebedî hayata sahip olmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?”
17
İsa ona şu cevabı verdi: “İyiliği neden bana soruyorsun? İyi olan yalnız Allah’tır. Ebedî hayata sahip olmak istiyorsan Allah’ın emirlerini yerine getir.”
18
Adam, “Hangi emirleri?” diye sordu. Bunun üzerine İsa şöyle dedi: “‘Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere şahitlik etme,
19
annene babana hürmet et’ ve ‘komşunu kendini sevdiğin gibi sev.’”
20
Genç adam, “Bütün bunları yerine getiriyorum. Daha ne eksiğim var?” dedi.
21
İsa ona, “Eğer kâmil biri olmak istiyorsan, git her şeyini sat, parayı fakirlere dağıt. Böylece semada hazinen olur. Sonra da gel, beni takip et” dedi.
22
Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan ayrıldı. Çünkü çok zengindi.
23
İsa şakirtlerine şöyle dedi: “Emin olun, zenginler Semavî Hükümranlığa zor girer!
24
Tekrar söyleyeyim, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Allah’ın Hükümranlığı’na girmesinden daha kolaydır.”
25
Şakirtleri bunu duyunca çok şaşırdılar. “Öyleyse kim kurtulabilir?” diye sordular.
26
İsa onlara baktı, “İnsan için bu imkânsız, fakat Allah için her şey mümkündür” dedi.
27
Petrus İsa’ya, “Bak, biz her şeyimizi bırakıp senin peşinden geldik. Bunun karşılığında neyimiz olacak?” dedi.
28
İsa onlara şöyle dedi: “Emin olun, bir devir gelecek, her şey yenilenecek. O zaman ben İnsanoğlu olarak ihtişam içinde tahta oturacağım. Benim peşimden gelen sizler de on iki tahtta oturacaksınız. İsrail’in on iki aşiretine hükmedeceksiniz.
29
Benim uğruma evini, kardeşlerini, ana babasını ya da mal mülkünü feda eden herkes, bunların yüz katını alacak, ebedî hayata sahip olacak.
30
Fakat şimdi birinci olan birçok kişi sonuncu, sonuncu olan birçok kişi birinci olacak.”
Matta 19:1
Matta 19:2
Matta 19:3
Matta 19:4
Matta 19:5
Matta 19:6
Matta 19:7
Matta 19:8
Matta 19:9
Matta 19:10
Matta 19:11
Matta 19:12
Matta 19:13
Matta 19:14
Matta 19:15
Matta 19:16
Matta 19:17
Matta 19:18
Matta 19:19
Matta 19:20
Matta 19:21
Matta 19:22
Matta 19:23
Matta 19:24
Matta 19:25
Matta 19:26
Matta 19:27
Matta 19:28
Matta 19:29
Matta 19:30
Matta 1 / Matt 1
Matta 2 / Matt 2
Matta 3 / Matt 3
Matta 4 / Matt 4
Matta 5 / Matt 5
Matta 6 / Matt 6
Matta 7 / Matt 7
Matta 8 / Matt 8
Matta 9 / Matt 9
Matta 10 / Matt 10
Matta 11 / Matt 11
Matta 12 / Matt 12
Matta 13 / Matt 13
Matta 14 / Matt 14
Matta 15 / Matt 15
Matta 16 / Matt 16
Matta 17 / Matt 17
Matta 18 / Matt 18
Matta 19 / Matt 19
Matta 20 / Matt 20
Matta 21 / Matt 21
Matta 22 / Matt 22
Matta 23 / Matt 23
Matta 24 / Matt 24
Matta 25 / Matt 25
Matta 26 / Matt 26
Matta 27 / Matt 27
Matta 28 / Matt 28