A A A A A
İncil HADI 2017

Matta 101
İsa on iki şakirdini çağırdı. Onlara cinleri kovma yetkisini, her türlü sakatlığı ve hastalığı iyileştirme kudretini verdi.
2
On iki havarinin adları şunlardır: Petrus olarak da bilinen Simun, Petrus’un kardeşi Andreas, Zebedi oğlu Yakub, Yakub’un kardeşi Yuhanna,
3
Filipus, Bartalmay, Tomas, vergici Matta, Alfay oğlu Yakub, Taday,
4
Yurtsever Simun ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariyot.
5
İsa on iki havarisini halka göndermeden önce onlara şu emirleri verdi: “Başka halklara gitmeyin. Samiriye şehirlerine girmeyin.
6
Yalnız İsrailoğullarına gidin. Onlar kaybolmuş koyunlar gibidir.
7
Gittiğiniz her yerde, ‘Semavî Hükümranlık yaklaştı’ diye vazedin.
8
Hastalara şifa verin. Ölüleri diriltin. Cüzamlıları temizleyin. Cinleri kovun. Bu kudreti size karşılıksız veriyorum, siz de başkalarına karşılıksız yardım edin.
9
Yanınıza altın, gümüş ya da bakır para almayın.
10
Yolculuk için erzak torbası, yedek gömlek, çarık ya da değnek almayın. Çünkü işçi rızkını hak eder.
11
“Bir kasaba ya da köye girdiğinizde itimadınıza lâyık birini bulun. Ayrılana kadar onun evinde kalın.
12
O eve girdiğinizde selâmet dileyin.
13
Eğer ev halkı sizi hoş karşılarsa, selâmetiniz orada kalsın. Fakat hoş karşılamazlarsa, selâmetinize lâyık değillerdir. Selâmet dileğiniz size geri dönsün.
14
Eğer bir ev ya da şehir halkı sizi kabul etmezse ya da dinlemezse, o yeri terk edin, onları ayıpladığınızı göstermek için ayağınızın tozunu silkin.
15
Emin olun, hesap günü o şehrin hali Sodom ve Gomora halkından beter olacaktır.
16
“Bakın, sizi kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum. Bu sebeple yılan gibi kurnaz, güvercin gibi saf olun.
17
İnsanlardan sakının! Çünkü sizi yakalayacaklar, mahkemeye verecekler. Havralarında sizi kırbaçlayacaklar.
18
Peşimden geldiğiniz için sizi kralların ve yöneticilerin önüne çıkaracaklar. Onlara ve diğer halklara benim şahitlerim olacaksınız.
19
Sizi mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğiz diye endişelenmeyin. Çünkü o zaman Allah ne söyleyeceğinizi size bildirecektir.
20
Konuşan siz olmayacaksınız, semavî Babanız’ın Ruhu ağzınızdan konuşacak.
21
“Kardeş kardeşi, baba oğlunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına başkaldırıp onları öldürtecekler.
22
Şakirtlerim olduğunuz için herkes sizden nefret edecek. Fakat sona kadar dayanıp bana sadık kalan kurtulacaktır.
23
Bir şehirde size zulmederlerse başka bir şehre kaçın. Emin olun, ben geri dönene kadar İsrail’deki bütün şehirleri dolaşmayı bitiremeyeceksiniz.
24
“Şakirt hocasından, köle efendisinden üstün değildir.
25
Şakirt hocası gibi, köle de efendisi gibi muamele görmeye razı olmalıdır. Eğer insanlar evin efendisi olan bana Baalzevul, yani Şeytan diyorlarsa, evin halkı olan sizlere daha da kötüsünü söyleyecekler.
26
“Bu yüzden insanlardan korkmayın. Örtülü olan her şey açığa çıkarılacak, gizli olan her şey bilinecektir.
27
Size gizlide söylediğim her şeyi halka açıkça söyleyin. Kulağınıza fısıldadığım sözleri damlardan bağırarak duyurun.
28
“İnsanlar bedeni öldürebilir, fakat ruhu öldüremezler. Öyleyse onlardan korkmayın. Allah’tan korkun. O, hem bedeni hem ruhu cehennemde helâk etmeye muktedirdir.
29
İki serçe ancak bir metelik eder. Fakat bu küçücük kuşların teki bile semavî Babanız’ın rızası olmadan ölmez.
30
Allah başınızdaki saç tellerinin sayısını bile bilir.
31
Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz.
32
“İnsanların önünde bana iman ettiğini ikrar edeni ben de semavî Babam’ın önünde ikrar edeceğim.
33
Fakat insanların önünde beni inkâr edenleri ben de semavî Babam’ın önünde inkâr edeceğim.
34
“Yeryüzüne selâmet getirmeye geldiğimi düşünmeyin! Selâmet değil, husumet getirmeye geldim.
35
“Baba ile oğlun, ana ile kızın, gelin ile kayınvalidenin arasını açmaya geldim.
36
İnsanın kendi ev halkı ona düşman olacaktır.’
37
“Babasını ya da annesini beni sevdiğinden daha çok seven bana lâyık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana lâyık değildir.
38
Çarmıhını sırtlayıp ardıma düşmeyen bana lâyık değildir.
39
Canını kurtarmaya çalışan onu kaybedecek, fakat canını benim uğruma feda eden ebedî hayatı kazanacaktır.
40
“Sizi hoş karşılayan kişi, beni hoş karşılamış demektir. Beni hoş karşılayan da beni göndereni hoş karşılamış olur.
41
Bir peygamberi, peygamber olduğu için hoş karşılayan kişi, peygamberle aynı mükâfata lâyık olacaktır. Sâlih bir kimseyi, sâlih olduğu için kabul eden kişi, o sâlihle aynı mükâfata lâyık olacaktır.
42
Emin olun, bu mütevazı şakirtlerimden birine, sırf benim şakirdim olduğu için bir bardak soğuk su veren, mükâfatını mutlaka alacaktır.”Matta 10:1

Matta 10:2

Matta 10:3

Matta 10:4

Matta 10:5

Matta 10:6

Matta 10:7

Matta 10:8

Matta 10:9

Matta 10:10

Matta 10:11

Matta 10:12

Matta 10:13

Matta 10:14

Matta 10:15

Matta 10:16

Matta 10:17

Matta 10:18

Matta 10:19

Matta 10:20

Matta 10:21

Matta 10:22

Matta 10:23

Matta 10:24

Matta 10:25

Matta 10:26

Matta 10:27

Matta 10:28

Matta 10:29

Matta 10:30

Matta 10:31

Matta 10:32

Matta 10:33

Matta 10:34

Matta 10:35

Matta 10:36

Matta 10:37

Matta 10:38

Matta 10:39

Matta 10:40

Matta 10:41

Matta 10:42Matta 1 / Mat 1

Matta 2 / Mat 2

Matta 3 / Mat 3

Matta 4 / Mat 4

Matta 5 / Mat 5

Matta 6 / Mat 6

Matta 7 / Mat 7

Matta 8 / Mat 8

Matta 9 / Mat 9

Matta 10 / Mat 10

Matta 11 / Mat 11

Matta 12 / Mat 12

Matta 13 / Mat 13

Matta 14 / Mat 14

Matta 15 / Mat 15

Matta 16 / Mat 16

Matta 17 / Mat 17

Matta 18 / Mat 18

Matta 19 / Mat 19

Matta 20 / Mat 20

Matta 21 / Mat 21

Matta 22 / Mat 22

Matta 23 / Mat 23

Matta 24 / Mat 24

Matta 25 / Mat 25

Matta 26 / Mat 26

Matta 27 / Mat 27

Matta 28 / Mat 28