A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Yuhanna 4

1
EY sevgililer, her ruha inanmayın, fakat Allahtan mıdır diye, ruhları imtihan edin; çünkü dünyaya çok yalancı peygamberler çıkmışlardır.
2
Allahın Ruhunu şununla bilirsiniz: İsa Mesih bedende gelmiştir, diye ikrar eden her ruh Allahtandır;
3
ve İsayı ikrar etmiyen her ruh Allahtan değildir; ve Mesih muhalifinin ruhu budur; onun gelmekte olduğunu işittiniz ve zaten şimdi dünyadadır.
4
Ey küçük çocuklar, siz Allahtansınız, ve onları yendiniz; çünkü sizde olan, dünyada olandan daha büyüktür.
5
Onlar dünyadandırlar; bu sebeple dünyadan söylerler, ve dünya onları dinler.
6
Biz Allahtanız, Allahı bilen bizi dinler, Allahtan olmıyan bizi dinlemez. Hakikat ruhunu ve sapıklık ruhunu bundan biliriz.
7
Ey sevgililer, birbirimizi sevelim, çünkü sevgi Allahtandır, ve her seven adam Allahtan doğmuştur, ve Allahı bilir.
8
Sevmiyen adam Allahı bilmez, çünkü Allah sevgidir.
9
Allahın sevgisi bizde şununla izhar olundu: Onun vasıtası ile yaşıyalım diye, Allah biricik Oğlunu dünyaya gönderdi.
10
Sevgi bundadır, biz Allahı sevdik değil, ancak o bizi sevdi, ve günahlarımıza kefaret olarak Oğlunu gönderdi.
11
Ey sevgililer, eğer Allah bizi böylece sevdi ise, bizim de birbirimizi sevmemiz gerektir.
12
Hiç bir vakit kimse Allahı görmemiştir; eğer birbirimizi seversek, Allah bizde durur ve onun sevgisi bizde ikmal edilmiş olur;
13
onun bizde ve bizim onda durduğumuzu şununla, bize Ruhundan vermiş olması ile biliyoruz.
14
Ve biz gördük ve şehadet ederiz ki Baba Oğlunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi.
15
Her kim İsa Allahın Oğludur diye ikrar ederse, Allah onda, ve o Allahta durur.
16
Ve biz Allahın bize olan sevgisini biliriz ve ona inandık. Allah sevgidir, ve sevgide duran Allahta durur, ve Allah onda durur.
17
Hüküm gününde cesaretimiz olsun diye, sevgi bizimle bunda ikmal edilmiş olur; çünkü o nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz.
18
Sevgide korku yoktur; ancak kâmil sevgi korkuyu dışarı atar, çünkü korkuda işkence vardır; ve korkan adam sevgide ikmal edilmemiştir.
19
Biz seviyoruz, çünkü önce o bizi sevdi.
20
Eğer bir adam: Allahı seviyorum, der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır; çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmiyen, görmemiş olduğu Allahı sevemez.
21
Ve onun tarafından, Allahı seven kardeşini de sevsin, diye emrimiz vardır.
1 Yuhanna 4:1
1 Yuhanna 4:2
1 Yuhanna 4:3
1 Yuhanna 4:4
1 Yuhanna 4:5
1 Yuhanna 4:6
1 Yuhanna 4:7
1 Yuhanna 4:8
1 Yuhanna 4:9
1 Yuhanna 4:10
1 Yuhanna 4:11
1 Yuhanna 4:12
1 Yuhanna 4:13
1 Yuhanna 4:14
1 Yuhanna 4:15
1 Yuhanna 4:16
1 Yuhanna 4:17
1 Yuhanna 4:18
1 Yuhanna 4:19
1 Yuhanna 4:20
1 Yuhanna 4:21
1 Yuhanna 1 / 1Yuh 1
1 Yuhanna 2 / 1Yuh 2
1 Yuhanna 3 / 1Yuh 3
1 Yuhanna 4 / 1Yuh 4
1 Yuhanna 5 / 1Yuh 5