A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Yuhanna 1

1
HAYAT Kelâmı hakkında, başlangıçtan var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, temaşa ettiğimizi ve ellerimizin dokunduğunu
2
(ve hayat izhar olundu, ve gördük, ve şehadet ediyoruz, ve Babanın nezdinde olup bize izhar olunan hayatı, ebedî hayatı, size ilân ediyoruz),
3
evet, gördüğümüzü ve işittiğimizi size de ilân ediyoruz; ta ki, sizin de bizimle beraber müşareketiniz olsun; gerçek müşareketimiz de Baba ile ve Oğlu İsa Mesih iledir;
4
sevincimiz de ikmal olunsun diye, bu şeyleri size yazıyoruz.
5
Ondan işittiğimiz ve size ilân etmekte olduğumuz haber şudur ki Allah nurdur ve onda hiç karanlık yoktur.
6
Eğer onunla müşareketimiz vardır diyor ve karanlıkta yürüyorsak, yalan söyliyoruz ve hakikati yapmıyoruz;
7
fakat kendisi nurda olduğu gibi, eğer nurda yürürsek, birbirimizle müşareketimiz olur, ve onun Oğlu İsanın kanı bizi her günahtan temizler.
8
Eğer günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız, ve bizde hakikat olmaz.
9
Eğer günahlarımızı ikrar edersek, günahlarımızı bize bağışlamak, ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve âdildir.
10
Eğer günah işlemedik dersek, onu yalancı ederiz, ve bizde onun kelâmı olmaz.
1 Yuhanna 1:1
1 Yuhanna 1:2
1 Yuhanna 1:3
1 Yuhanna 1:4
1 Yuhanna 1:5
1 Yuhanna 1:6
1 Yuhanna 1:7
1 Yuhanna 1:8
1 Yuhanna 1:9
1 Yuhanna 1:10
1 Yuhanna 1 / 1Yuh 1
1 Yuhanna 2 / 1Yuh 2
1 Yuhanna 3 / 1Yuh 3
1 Yuhanna 4 / 1Yuh 4
1 Yuhanna 5 / 1Yuh 5