A A A A A
×

İncil NTB 2018

2 Petrus 3

1
ŞİMDİ, ey sevgililer, size bu ikinci mektubu yazıyorum;
2
ikisinde de, mukaddes peygamberler tarafından önce söylenmiş olan sözleri ve Rab ve Kurtarıcının resulleriniz vasıtası ile olan emrini hatırlıyasınız diye, saf fikrinizi ihtar suretile uyandırıyorum;
3
evvelâ şunu bilirsiniz ki son günlerde alaycılar kendi arzularına göre yürüyerek, ve:
4
Onun zuhurunun vadi nerededir? çünkü babaların uyudukları günden beri her şey hilkatin başlangıcından olduğu gibi kalıyor, diye alay ederek geleceklerdir.
5
Çünkü onlar bunu istiyerek unutuyorlar ki gökler kadimden beri, ve yer Allahın sözü ile sudan ve su vasıtası ile kaim olarak mevcut idiler;
6
bunlar vasıtası ile o zamanki dünya su ile bastırılmış olarak helâk oldu;
7
fakat şimdiki gökler ve yer ayni kelâm ile ateş için saklanılarak hüküm, ve fasık adamların helâk gününe kadar hıfzolunuyorlar.
8
Fakat, ey sevgililer, şu bir şeyi unutmayın ki Rabbin indinde bir gün bin yıl, ve bin yıl bir gün gibidir.
9
Bazılarının gecikmek zannettikleri gibi Rab vadi hakkında gecikmez, fakat bazılarının helâk olmalarını istemiyerek ancak bütün insanlar tövbeye dönsünler diye, sizin hakkınızda tahammül ediyor.
10
Fakat Rabbin günü hırsız gibi gelecektir; onda gökler büyük gürültü ile zeval bulacaklar, ve unsurlar yanarak eriyecekler, ve yer ve onda olan işler yanıp biteceklerdir.
11
Bütün bu şeyler böylece eriyeceğinden, Allahın gününün zuhurunu bekliyerek ve şiddetle arzulıyarak bütün mukaddes yaşayış ve takvada sizin ne gibi adamlar olmanız lâzımdır?
12
O günün zuhuru sebebile gökler yanarak eriyecekler ve unsurlar çok hararetle eriyecektirler.
13
Fakat biz onun vadine göre yeni gökler ve yeni yer bekliyoruz; onlarda salâh duracaktır.
14
Bunun için, ey sevgililer, mademki bu şeyleri bekliyorsunuz, onun nazarında selâmette kusursuz ve lekesiz bulunmağa gayret edin.
15
Ve Rabbimizin sabrını da kurtuluş sayın; nitekim sevgili kardeşimiz Pavlus da kendisine verilmiş olan hikmete göre size yazmıştır,
16
nitekim bütün mektuplarında bu şeyler hakkında söyliyor; onlarda güç anlaşılan bazı şeyler vardır ki cahiller ve sebatsızlar, diğer yazıları olduğu gibi, bunları da kendi helâkleri için çevirirler.
17
İmdi, ey sevgililer, fasıkların sapıklığı ile sürüklenerek kendi sebatınızdan düşmiyesiniz diye, önceden bunları bilerek sakının.
18
Ancak Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesihin inayetinde ve bilgisinde büyüyün. Şimdi ve ebediyen ona izzet olsun. Amin.
2 Petrus 3:1
2 Petrus 3:2
2 Petrus 3:3
2 Petrus 3:4
2 Petrus 3:5
2 Petrus 3:6
2 Petrus 3:7
2 Petrus 3:8
2 Petrus 3:9
2 Petrus 3:10
2 Petrus 3:11
2 Petrus 3:12
2 Petrus 3:13
2 Petrus 3:14
2 Petrus 3:15
2 Petrus 3:16
2 Petrus 3:17
2 Petrus 3:18
2 Petrus 1 / 2Pe 1
2 Petrus 2 / 2Pe 2
2 Petrus 3 / 2Pe 3