A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Petrus 5

1
İMDİ aranızda olan ihtiyarlara, onlar gibi ihtiyar, ve Mesihin elemlerinin şahidi, ve keşfolunacak izzete dahi hissedar olarak rica ederim:
2
Aranızda olan Allahın sürüsünü, mecburiyetle değil, fakat rıza ile, yakışıksız kazanç için değil, fakat istekle,
3
size emanet olunanlara musallat olur gibi değil, fakat sürüye örnek olarak Allaha göre güdün.
4
Ve Baş Çoban zuhur ettiği zaman solmaz izzet tacına nail olacaksınız.
5
Siz de, ey gençler, ihtiyarlara tâbi olun. Ve hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü takının; çünkü Allah mağrurlara karşı durur, fakat alçak gönüllülere lûtfeder.
6
İmdi vaktinde sizi yükseltsin diye, Allahın kudretli eli altında nefsinizi alçaltın;
7
bütün kaygınızı onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır.
8
Ayık olun, uyanık olun; hasmınız İblis kimi yutacağını arıyarak gümürdenen aslan gibi dolaşıyor;
9
dünyada olan kardeşlerinize de ayni elemlerin çektirildiğini bilerek ona karşı imanda sabit durun.
10
Ve sizi Mesihte kendi ebedî izzetine çağıran bütün inayetlerin Allahı, sizi bir müddet elem çektikten sonra kendisi ikmal edecek, pekiştirecek, kuvvetlendirecektir.
11
Ona ebetler ebedince kudret olsun. Amin.
12
Kendisini sadık bir kardeş saydığım Silvanus vasıtası ile size kısaca yazdım, sizi teşvik ederek Allahın hakikî inayeti budur diye, şehadet ettim; onda durun.
13
Babildeki sizinle beraber seçilmiş olan kilise, ve oğlum Markos size selâm eder.
14
Muhabbet öpüşü ile birbirinize selâm edin. Sizlere, Mesihte olan hepinize, selâmet olsun.
1 Petrus 5:1
1 Petrus 5:2
1 Petrus 5:3
1 Petrus 5:4
1 Petrus 5:5
1 Petrus 5:6
1 Petrus 5:7
1 Petrus 5:8
1 Petrus 5:9
1 Petrus 5:10
1 Petrus 5:11
1 Petrus 5:12
1 Petrus 5:13
1 Petrus 5:14
1 Petrus 1 / 1Pe 1
1 Petrus 2 / 1Pe 2
1 Petrus 3 / 1Pe 3
1 Petrus 4 / 1Pe 4
1 Petrus 5 / 1Pe 5