A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Petrus 4

1
İMDİ Mesih bedende elem çektiğinden, siz de ayni fikirle silâhlanın; çünkü bedende elem çekmiş olan adam günahtan vazgeçmiştir;
2
ta ki bedende baki kalan vaktinizi artık insanların arzularına değil, fakat Allahın iradesine göre yaşıyasınız.
3
Çünkü fücurda, şehvetlerde, sarhoşluklarda, maskaralıklarda, içki âlemlerinde ve caiz olmıyan putperestliklerde yürümüş olarak, Milletlerin muradını işlemek için geçmiş olan vakit yeter;
4
fıskın ayni ifratına onlarla beraber koşmamanızı size söverek garip görürler;
5
onlar dirilere ve ölülere hükmetmeğe hazır olana hesap vereceklerdir.
6
Çünkü bedende insanlara göre hükmolunsunlar, fakat ruhta Allaha göre yaşasınlar diye, bunun için ölülere de incil vâzolundu.
7
Fakat bütün şeylerin sonu yakındır; imdi akıllı olun, ve dua etmek için ayık olun;
8
her şeyden evel birbirinize olan sevginiz coşkun olsun, çünkü sevgi bir çok günahları örter;
9
birbiriniz için söylenmiyerek misafirperver olun;
10
her biri nasıl mevhibe aldı ise, birbirinize Allahın çeşit çeşit inayetinin iyi kâhyaları gibi o mevhibe ile hizmet edin;
11
eğer biri söyliyorsa, Allahın vahiylerine göre söylesin; eğer biri hizmet ediyorsa, Allahın tedarik ettiği kuvvetten olarak hizmet etsin, ta ki İsa Mesih vasıtası ile Allah her şeyde taziz olunsun; izzet ve kudret ebetler ebedince onundur. Amin.
12
Ey sevgililer, sizi imtihan için olan aranızdaki ateşli tecrübeyi size garip bir şey oluyormuş gibi, garip saymayın;
13
fakat Mesihin elemlerine hissedar olduğunuz derecede sevinin, ta ki onun izzetinin keşfolunmasında, çok mesrur olarak sevinesiniz.
14
Eğer Mesihin adı için sitem olunursanız, size ne mutlu! çünkü izzetin ve Allahın Ruhu üzerinizde kalır.
15
Fakat sizden biri katil, yahut hırsız, yahut mücrim olarak, yahut başkalarının işine karışan bir adam olarak elem çekmesin;
16
lâkin Hıristiyan olarak elem çekerse, utanmasın, ancak bu isimle Allahı taziz etsin.
17
Çünkü Allahın evinden hükmün başlaması vaktidir; ve eğer önce bizden başlarsa, Allahın inciline itaat etmiyenlerin sonu ne olur?
18
Ve eğer salih güçlükle kurtulursa, fasık ve günahkâr nerede görünecektir?
19
Bunun için Allahın iradesine göre elem çekenler iyilik işlemekle canlarını sadık olan Yaratana emanet etsinler.
1 Petrus 4:1
1 Petrus 4:2
1 Petrus 4:3
1 Petrus 4:4
1 Petrus 4:5
1 Petrus 4:6
1 Petrus 4:7
1 Petrus 4:8
1 Petrus 4:9
1 Petrus 4:10
1 Petrus 4:11
1 Petrus 4:12
1 Petrus 4:13
1 Petrus 4:14
1 Petrus 4:15
1 Petrus 4:16
1 Petrus 4:17
1 Petrus 4:18
1 Petrus 4:19
1 Petrus 1 / 1Pe 1
1 Petrus 2 / 1Pe 2
1 Petrus 3 / 1Pe 3
1 Petrus 4 / 1Pe 4
1 Petrus 5 / 1Pe 5