A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Petrus 3

1
EY kadınlar, ayni suretle siz kendi kocalarınıza tâbi olun, ta ki bazıları kelâma itaat etmezlerse,
2
korku içinde iffetli yaşayışınızı görerek, karılarının yaşayışı ile sözsüz kazanılsınlar.
3
Sizin süsünüz dışardan, saç örme ve altınlar takma ve esvaplar giyinme değil,
4
fakat Allah indinde çok kıymetli olan halim ve sakin ruhun fena bulmaz süsü, yüreğin gizli insanı olsun.
5
Çünkü bir vakitler Allaha ümit bağlıyan mukaddes kadınlar da kendi kocalarına tâbi olarak kendilerini böyle süslerlerdi;
6
nitekim Sara İbrahime, efendi çağırarak ona itaat etti; siz de iyilik ederek ve hiç bir dehşetten korkmıyarak onun çocukları olursunuz.
7
Ey kocalar, siz ayni suretle daha zayıf kaba, ve hayat inayetinin hemvarislerine hürmet eder gibi, kadına hürmet ederek karılarınızla beraber akıl dairesinde oturun, ta ki dualarınıza mani olmasın.
8
Velhasıl, hepiniz hemfikir, derttaş, kardeş seven, şefkatli, alçak gönüllü olun;
9
kötülüğe karşı kötülükle, yahut hakarete karşı hakaretle ödemiyerek, fakat bilâkis hayırdua edin; çünkü berekete varis olasınız diye, bunun için çağırıldınız.
10
Çünkü: “Hayatı sevmek, Ve iyi günler görmek istiyen, Dilini şerden, Dudaklarını da hile ile söylemekten tutsun;
11
Ve şerden sakınsın, ve iyilik etsin, Selâmeti arasın, ve onun ardınca koşsun.
12
Çünkü Rabbin gözleri salihler üzerindedir, Ve kulakları onların yalvarışlarına açıktır; Fakat Rabbin yüzü şer işliyenlere karşıdır.”
13
Eğer iyi işe gayretli olursanız, size kötülük edecek olan kimdir?
14
Fakat salâh için elem çekseniz bile, size ne mutlu! Onların korktuğundan korkmayın ve sıkılmayın;
15
fakat Mesihi Rab olarak yüreklerinizde takdis edin; iyi vicdanınız olup sizde olan ümit hakkında sizden her sebep sorana, hilim ve korku ile cevap vermeğe daima hazır olun;
16
ta ki Mesihte sizin iyi yaşayışınızı takbih edenler, sizi zemmettikleri şeyde utandırılsınlar.
17
Çünkü eğer Allahın iradesi bu ise, iyilik işliyerek elem çekmeniz, kötülük işliyerek çekmenizden daha iyidir.
18
Çünkü bizi Allaha götürsün diye, salih olan Mesih de, salih olmıyanlar uğruna günahlar için, bedende öldürülmüş, fakat ruhta diriltilmiş olarak, bir defa öldü;
19
o ruh ile de gidip zindanda olan ruhlara vâzetti;
20
bunlar bir vakitler Nuhun günlerinde gemi hazırlanırken, Allahın sabrı beklediği zaman, itaatsiz olmuşlardı; o gemide bir kaç, yani, sekiz can su ile kurtuldular;
21
o da, yani, vaftiz (bedenin kirinin atılması değil, fakat Allaha doğru iyi vicdanın dileğidir), hakikî benzeyişe göre İsa Mesihin kıyamı ile şimdi sizi kurtarıyor.
22
Kendisi göke gitmiş, melekler ve hükûmetler ve kudretler ona tâbi kılınmış olarak Allahın sağındadır.
1 Petrus 3:1
1 Petrus 3:2
1 Petrus 3:3
1 Petrus 3:4
1 Petrus 3:5
1 Petrus 3:6
1 Petrus 3:7
1 Petrus 3:8
1 Petrus 3:9
1 Petrus 3:10
1 Petrus 3:11
1 Petrus 3:12
1 Petrus 3:13
1 Petrus 3:14
1 Petrus 3:15
1 Petrus 3:16
1 Petrus 3:17
1 Petrus 3:18
1 Petrus 3:19
1 Petrus 3:20
1 Petrus 3:21
1 Petrus 3:22
1 Petrus 1 / 1Pe 1
1 Petrus 2 / 1Pe 2
1 Petrus 3 / 1Pe 3
1 Petrus 4 / 1Pe 4
1 Petrus 5 / 1Pe 5