A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Petrus 2

1
İMDİ her kötülüğü, ve her hileyi, ve ikiyüzlülükleri ve hasetleri ve bütün çekiştirmeleri atarak,
2
eğer Rabbin lâtif olduğunu tattınızsa, yeni doğmuş çocuklar gibi,
3
ruhanî, hilesiz sütü özleyin, ta ki kurtuluş için onunla büyüyesiniz;
4
ona, insanlar tarafından reddolunmuş, fakat Allah indinde seçme, kıymetli, diri taşa yaklaşarak
5
siz de İsa Mesih vasıtası ile Allaha makbul ruhanî kurbanlar takdim etmek üzre, mukaddes kâhinlik olmak için, ruhanî ev olarak diri taşlar gibi bina olunuyorsunuz.
6
Çünkü kitapta vardır: “İşte, Sionda seçme köşe taşı, kıymetli taş koyuyorum, Ve ona iman eden hiç utandırılmıyacaktır.”
7
İmdi kıymet size, iman edenleredir, fakat iman etmiyenlere: “Yapıcıların reddettikleri taş, Köşenin başı,”
8
ve “Sürçme taşı ve tökez kayası oldu.” Onlar kelâma itaat etmiyerek sürçerler; ve bunun için tayin olunmuşlardır.
9
Fakat sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak nuruna çağıranın faziletlerini ilân edesiniz diye, siz seçme nesil, mülûkâne kâhinlik, mukaddes millet, has kavmsınız;
10
siz bir vakitler kavm değildiniz, fakat şimdi Allahın kavmısınız; merhamete nail olmamıştınız, fakat şimdi merhamete nail oldunuz.
11
Ey sevgililer, cana karşı cenkleşen nefsanî arzulardan garipler ve misafirler gibi çekinmenizi rica ederim;
12
kötülük işliyenler gibi sizi çekiştirdikleri şeyde iyi işlerinizi görerek ziyaret gününde Allaha izzet versinler diye, Milletler arasında iyi yaşayışınız olsun.
13
Rab uğrunda her insanî nizama, gerek kırala, hepsine faik olduğundan;
14
gerek valilere, kötülük işliyenlerin cezası, ve iyilik işliyenlerin methi için onun tarafından gönderilmiş olduklarından, tâbi olun.
15
Çünkü Allahın iradesi böyledir; hür adamlar gibi, ve hürriyetinizi kötülük perdesi gibi kullanarak değil,
16
fakat Allahın kulları gibi iyilik işliyerek akılsız adamların cehaletini susturun.
17
Bütün insanlara hürmet edin. Kardeşliği sevin. Allahtan korkun. Kırala hürmet edin.
18
Ey hizmetçiler, efendilerinize, yalnız iyilere ve mülâyimlere değil, fakat ters huylu olanlara da tam korku ile itaat edin.
19
Çünkü eğer biri haksız yere elem çekerek Allaha karşı vicdandan ötürü hüzünlere dayanırsa, bu makbuldür.
20
Çünkü günah işliyerek yumruklandığınız vakit sabrederseniz, ne şeref vardır? fakat iyilik işliyerek elem çekip sabrederseniz, Allah nezdinde bu makbuldür.
21
Çünkü bunun için çağırıldınız; zira Mesih dahi kendi izleri ardınca gidesiniz diye, size bir örnek bırakarak sizin için elem çekti;
22
o, günah işlemedi, ve onun ağzında hile bulunmadı;
23
tahkir olunduğunda ona karşı tahkir etmezdi; elem çektiğinde tehdit etmezdi; fakat doğruluk üzre hükmedene kendisini teslim ederdi;
24
günahlara ölmüş olarak salâha yaşıyalım diye, o kendisi bizim günahlarımızı haç üzerinde bedeninde taşıdı; onun berelerile siz şifa buldunuz.
25
Çünkü yoldan sapan koyunlar gibi idiniz; fakat şimdi canlarınızın Çobanına ve Nazırına döndünüz.
1 Petrus 2:1
1 Petrus 2:2
1 Petrus 2:3
1 Petrus 2:4
1 Petrus 2:5
1 Petrus 2:6
1 Petrus 2:7
1 Petrus 2:8
1 Petrus 2:9
1 Petrus 2:10
1 Petrus 2:11
1 Petrus 2:12
1 Petrus 2:13
1 Petrus 2:14
1 Petrus 2:15
1 Petrus 2:16
1 Petrus 2:17
1 Petrus 2:18
1 Petrus 2:19
1 Petrus 2:20
1 Petrus 2:21
1 Petrus 2:22
1 Petrus 2:23
1 Petrus 2:24
1 Petrus 2:25
1 Petrus 1 / 1Pe 1
1 Petrus 2 / 1Pe 2
1 Petrus 3 / 1Pe 3
1 Petrus 4 / 1Pe 4
1 Petrus 5 / 1Pe 5