A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Petrus 1

1
İSA Mesihin resulü Petrus, Baba Allahın ezelî ilmine göre,
2
Ruhun takdisile, itaat için ve İsa Mesihin kanının serpilmesi için seçilmiş olup Pontus, Galatya, Kappadokya, Asya ve Bitinyada dağılmış olan gariplere: Size inayet ve selâmet çoğaltılsın.
3
Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun ki, kendi büyük inayetine göre İsa Mesihin ölülerden kıyamı ile bizi diri bir ümide, çürümez ve lekesiz ve solmaz
4
ve sizin için göklerde saklanılmış olan bir mirasa, yeniden tevlit etti;
5
siz ise Allahın kuvvetile son vakitte keşfedilmeğe hazır bir kurtuluşa iman vasıtası ile muhafaza olunmaktasınız.
6
Şimdi lüzumuna binaen bir müddet çeşit çeşit tecrübelerle kederlendiniz ise de, bununla çok mesrur olursunuz;
7
ta ki İsa Mesihin keşfolunmasında, fani olduğu halde ateşle kaledilen altından çok kıymetli olan imanınızın imtihanı size medih ve izzet ve şeref olsun;
8
kendisini görmemiş olduğunuz halde seviyorsunuz; şimdi görmiyerek fakat ona iman ederek,
9
imanınızın neticesine, canınızın kurtuluşuna, nail olarak ifade olunamaz ve izzetli bir sevinçle çok mesrur oluyorsunuz.
10
Size gelecek inayete dair peygamberlik etmiş olan peygamberler bu kurtuluş hakkında aradılar ve araştırdılar;
11
kendilerinde olan Mesihin Ruhu, Mesihin elemlerine ve onlardan sonraki izzetlere önceden şehadet ettiği zaman, ne vakit, yahut nasıl bir vakit gösterdiğini araştırdılar.
12
Onlara keşfolundu ki, şimdi gökten gönderilmiş olan Ruhülkudüsle incil vâzedenler tarafından size ilân edilen şeylerle kendilerine değil, fakat size hizmet ediyorlardı; bu şeylere melekler bakmak isterler.
13
Bunun için fikrinizin belini kuşatarak ayık olup İsa Mesihin keşfolunmasında size getirilecek olan inayete tamamen ümit bağlayın;
14
cehaletiniz zamanında olan evelki arzulara uymayın;
15
fakat sizi çağıran mukaddes olduğuna göre, siz de her hareketinizde itaat çocukları gibi mukaddes olun;
16
zira yazılmıştır: “Mukaddes olacaksınız, çünkü ben mukaddesim.”
17
Ve şahsa itibar etmiyerek her birinin işine göre hükmedeni, Baba diye çağırıyorsanız, gurbet vaktinizi korku ile geçirin;
18
ve bilirsiniz ki, atalardan kalma boş yaşayışınızdan fani şeylerle, gümüş yahut altınla değil,
19
fakat kusursuz ve lekesiz kuzu gibi Mesihin kıymetli kanı fidyesile kurtuldunuz;
20
gerçek o, dünyanın kuruluşundan evel ezelden bilindi, ve vakitlerin sonunda sizin için izhar olundu,
21
siz ki kendisini ölülerden kıyam ettiren ve ona izzet veren Allaha onun vasıtası ile iman edenlersiniz; şöyle ki imanınız ve ümidiniz Allahta olsun.
22
Hakikat itaatinde riyasız kardeş sevgisi için canlarınızı temizlemiş olduğunuzdan, fani tohumdan değil, fakat fani olmıyandan,
23
Allahın diri ve baki sözü vasıtası ile yeniden tevlit edilmiş olarak yürekten birbirinizi ziyadesile sevin.
24
Çünkü: “Bütün beşer ot gibi, Ve onun bütün izzeti otun çiçeği gibidir. Ot kurur, ve çiçeği düşer,
25
Fakat Rabbin sözü ebediyen durur.” Ve size müjdelenmiş olan söz budur.
1 Petrus 1:1
1 Petrus 1:2
1 Petrus 1:3
1 Petrus 1:4
1 Petrus 1:5
1 Petrus 1:6
1 Petrus 1:7
1 Petrus 1:8
1 Petrus 1:9
1 Petrus 1:10
1 Petrus 1:11
1 Petrus 1:12
1 Petrus 1:13
1 Petrus 1:14
1 Petrus 1:15
1 Petrus 1:16
1 Petrus 1:17
1 Petrus 1:18
1 Petrus 1:19
1 Petrus 1:20
1 Petrus 1:21
1 Petrus 1:22
1 Petrus 1:23
1 Petrus 1:24
1 Petrus 1:25
1 Petrus 1 / 1Pe 1
1 Petrus 2 / 1Pe 2
1 Petrus 3 / 1Pe 3
1 Petrus 4 / 1Pe 4
1 Petrus 5 / 1Pe 5