A A A A A
×

İncil NTB 2018

Yakup 5

1
GELİN şimdi, ey zenginler, gelecek olan sefaletlerinizin üzerine feryat ederek ağlayın.
2
Malınız çürümüş, ve esvabınızı güve yemiştir.
3
Altınınız ve gümüşünüz pas tutmuştur; ve onların pası aleyhinize şehadet olacak ve sizin etinizi ateş gibi yiyecektir. Son günlerde hazine topladınız.
4
Tarlalarınızı biçen işçilerin tarafınızdan hile ile alıkonulan ücreti, işte, bağırıyor; ve orakçıların feryadı Ordular Rabbinin kulaklarına ermiştir.
5
Dünyada zevkle yaşadınız ve eğlendiniz; kıtal gününde yüreklerinizi beslediniz.
6
Salihi mahkûm ettiniz, öldürdünüz; o size karşı komaz.
7
İmdi, ey kardeşler, Rabbin zuhuruna kadar sabredin. İşte, çiftçi ilk ve son yağmuru alıncaya kadar, yerin kıymetli mahsulü için sabrederek bekler.
8
Siz de sabredin; yüreklerinizi pekiştirin; çünkü Rabbin zuhuru yakındır.
9
Ey kardeşler, hükmolunmıyasınız diye, birbirinize karşı söylenmeyin; işte, hâkim kapıların önünde duruyor.
10
Ey kardeşler, Rabbin ismile söylemiş olan peygamberleri meşakkat ve sabır örneği olarak alın.
11
İşte, sabredenlere mutlu deriz; Eyubun sabrını işittiniz, ve Rabbin takdir ettiği akıbeti gördünüz; çünkü Rab çok acır ve merhamet eder.
12
Fakat her şeyden evel, ey kardeşlerim, hüküm altına düşmiyesiniz diye, ne gök ne yer hakkı için, ne de başka bir yeminle yemin etmeyin; ancak evetiniz evet, ve hayırınız hayır olsun.
13
İçinizden biri meşakkat çekiyor mu? dua etsin. Biri neşeli midir? terennüm etsin.
14
İçinizden biri hasta mıdır? kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın, ve onu Rabbin ismile yağla meshederek üzerine dua etsinler;
15
ve iman duası hastayı kurtaracak, ve Rab onu kaldıracaktır; ve eğer günahlar işlemişse, kendisine bağışlanacaktır.
16
İmdi şifa bulasınız diye, birbirinize günahlarınızı ikrar edin, ve birbiriniz için dua edin. Salihin yalvarışı işlemesinde çok tesirlidir.
17
İlya bizim gibi ihtirasları olan bir insandı, ve yağmur yağmasın diye, hararetle dua etti, ve yeryüzüne üç yıl altı ay yağmur yağmadı.
18
Ve yine dua etti, ve gök yağmur verdi, ve yer semeresini hasıl etti.
19
Ey kardeşlerim, eğer içinizden biri hakikatten saparsa, ve biri onu döndürürse,
20
bilsin ki günahkârı yolunun sapıklığından döndüren, ölümden bir can kurtaracak, ve bir çok günahlar örtecektir.
Yakup 5:1
Yakup 5:2
Yakup 5:3
Yakup 5:4
Yakup 5:5
Yakup 5:6
Yakup 5:7
Yakup 5:8
Yakup 5:9
Yakup 5:10
Yakup 5:11
Yakup 5:12
Yakup 5:13
Yakup 5:14
Yakup 5:15
Yakup 5:16
Yakup 5:17
Yakup 5:18
Yakup 5:19
Yakup 5:20
Yakup 1 / Yak 1
Yakup 2 / Yak 2
Yakup 3 / Yak 3
Yakup 4 / Yak 4
Yakup 5 / Yak 5