English
A A A A A
×

İncil NTB 2018

İbraniler 13
1
KARDEŞ sevgisi daim olsun.
2
Misafirperverliği unutmayın; çünkü bazıları bilmiyerek bununla melekler misafir ettiler.
3
Mahpusları, beraber bağlanmış gibi, hakaret görenleri, kendiniz de bedende olanlar gibi hatırlayın.
4
Hepsi arasında evlenmek muteber olsun, ve yatak lekesiz olsun; çünkü fuhuş ve zina işliyenlere Allah hükmedecektir.
5
Gidişiniz para sevgisinden beri olsun; sizde olan şeylerle kanaat edin; çünkü kendisi dedi: “Seni hiç boşa çıkarmam, ve seni hiç bırakmam.”
6
Şöyle ki biz cesaret ederek diyoruz: “Rab bana yardımcıdır, korkmam, İnsan bana ne yapar?”
7
Size riyaset etmiş olanları hatırlayın, Allahın sözünü size onlar söylediler; ve onların yaşayışlarının sonuna bakarak imanlarına uyun.
8
İsa Mesih dün ve bugün ve ebede kadar aynidir.
9
Farklı ve yabancı talimlerle öteye beriye sürüklenmeyin; çünkü yüreğin inayetle sabit kılınması iyidir, yemeklerle değil; bunlarla meşgul olanlar bir faide görmediler.
10
Bir mezbahımız var ki çadıra hizmet edenlerin ondan yemeğe salâhiyetleri yoktur.
11
Çünkü günah için başkâhin tarafından makdisin içine kanları götürülen hayvanların cesetleri ordugâhın dışarısında yakılır.
12
Bunun için İsa da kendi kanı ile kavmı takdis etsin diye, kapıdan dışarda elem çekti.
13
İmdi biz de onun sitemini taşıyarak, ordugâhtan dışarıya kendisine gidelim.
14
Çünkü burada baki olan bir şehrimiz yoktur, ancak gelecek olanı arıyoruz.
15
İmdi onun vasıtası ile Allaha daima hamt kurbanını, yani, onun ismini ikrar eden dudakların meyvasını takdim edelim.
16
Fakat iyilik etmeği ve iane etmeği unutmayın; çünkü Allah bu gibi kurbanlardan hoşlanır.
17
Size riyaset edenlere itaat edin ve tâbi olun, çünkü onlar hesap verecek olanlar gibi canlarınız uğrunda bekçilik ediyorlar; ta ki bunu inliyerek değil (çünkü o size faidesiz olurdu), ancak sevinçle yapsınlar.
18
Bizim için dua edin; çünkü her şeyde iyi hareket etmek istiyerek iyi vicdanımız olduğuna kaniiz.
19
Ve bunun yapılmasını ziyadesile rica ederim, ta ki daha çabuk size iade olunayım.
20
İmdi koyunların büyük çobanını, Rabbimiz İsayı, ebedî ahdin kanı ile ölülerden geri getiren selâmet Allahı,
21
İsa Mesih vasıtası ile kendi indinde makbul olanı bizde yaparak, her iyi şeyde kendi iradesini icra etmek için sizi kemale erdirsin. Ebetler ebedince ona izzet olsun. Amin.
22
Fakat size rica ederim, kardeşler, nasihat sözüne tahammül edin, çünkü size kısaca yazdım.
23
Kardeşimiz Timoteosun salıverildiğini biliniz; eğer yakında gelirse, onunla beraber sizi göreceğim.
24
Size riyaset edenlerin hepsine, ve bütün mukaddeslere selâm edin. İtalyadan olanlar size selâm ederler.
25
İnayet hepinizle beraber olsun. Amin.