A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Selanikliler 4

1
VELHASIL, ey kardeşler, size nasıl yürümek ve Allahı razı etmek lâzım olduğunu bizden aldığınız gibi — nasıl ki yürümektesiniz — bunda daha ziyade artmanızı Rab İsada sizden rica eder ve teşvik ederiz.
2
Çünkü Rab İsa tarafından ne tenbihler verdiğimizi bilirsiniz.
3
Çünkü, Allahın iradesi şudur, sizin takdis olunmanız, zinadan çekinmeniz,
4
Allahı bilmiyen Milletler gibi şehvet ihtirasında değil,
5
içinizden her birinin kudsiyet ve itibarda kendi bedenine sahip olmağı bilmesi, ve işte kendi kardeşine tecavüz ve gaddarlık etmemesidir;
6
çünkü, önceden size dediğimiz ve şehadet ettiğimiz gibi, bütün bu şeyler hakkında Rab intikam alıcıdır.
7
Çünkü Allah bizi pisliğe değil, fakat takdiste çağırdı.
8
İmdi reddeden, insanı değil, ancak size kendi Ruhülkudüsünü veren Allahı reddeder.
9
Fakat kardeş sevgisi hakkında birinin size yazmasına ihtiyacınız yoktur; çünkü birbirinizi sevmek için siz kendiniz Allah tarafından öğretilmişsinizdir;
10
çünkü bütün Makedonyada olan kardeşlerin hepsine bunu yapıyorsunuz. Fakat, ey kardeşler, bunda daha ziyade artasınız,
11
ve size tenbih ettiğimiz gibi sükûnetli olmağa, ve kendi işlerinizi yapıp ellerinizle işlemeğe gayret edesiniz diye, sizi teşvik ediyoruz;
12
ta ki dışarda olanlara karşı iyi surette yürüyesiniz, ve bir şeye muhtaç olmıyasınız.
13
Ey kardeşler, ümidi olmıyan başkaları gibi mahzun olmıyasınız diye, uyuyanlar hakkında cahil kalmanızı istemiyoruz.
14
Çünkü, İsanın öldüğüne ve kıyam ettiğine iman edersek, böylece Allah İsada uyuyanları onunla beraber getirecektir.
15
Çünkü bunu size Rabbin sözü ile diyoruz; biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişine kadar bırakılmış olanlar, uyuyanların önüne asla geçmiyeceğiz.
16
Çünkü Rab kendisi yüksek nida ile, baş meleğin sedası ile ve Allahın borusu ile gökten inecek; ve önce Mesihte ölüler kıyam edeceklerdir;
17
ondan sonra biz yaşamakta olanlar, bırakılmış olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak için bulutlarda alınıp götürüleceğiz; ve böylece daima Rab ile beraber olacağız.
18
İmdi bu sözlerle birbirinizi teselli edin.
1 Selanikliler 4:1
1 Selanikliler 4:2
1 Selanikliler 4:3
1 Selanikliler 4:4
1 Selanikliler 4:5
1 Selanikliler 4:6
1 Selanikliler 4:7
1 Selanikliler 4:8
1 Selanikliler 4:9
1 Selanikliler 4:10
1 Selanikliler 4:11
1 Selanikliler 4:12
1 Selanikliler 4:13
1 Selanikliler 4:14
1 Selanikliler 4:15
1 Selanikliler 4:16
1 Selanikliler 4:17
1 Selanikliler 4:18
1 Selanikliler 1 / 1Sel 1
1 Selanikliler 2 / 1Sel 2
1 Selanikliler 3 / 1Sel 3
1 Selanikliler 4 / 1Sel 4
1 Selanikliler 5 / 1Sel 5