A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Selanikliler 3

1
BUNUN için artık dayanamıyarak Atinada yalnız bırakılmağa razı olduk,
2
ve sizi sabit kılmak ve imanınız hakkında teselli etmek için Mesihin incilinde Allahın hizmetçisi, kardeşimiz Timoteosu gönderdik,
3
ta ki bu sıkıntılarda hiç kimse sarsılmasın; çünkü bunun için tayin olunduğumuzu siz kendiniz bilirsiniz.
4
Çünkü sıkıntı çekeceğimizi yanınızda iken önceden size söyledik, nitekim malûmunuz olduğu üzre de vaki oldu.
5
Bu sebeple ben de artık dayanamıyarak, acaba iğva edici sizi bir suretle imtihan etti mi? ve emeğimiz boşa gitti mi? diye, imanınızı bilmek için gönderdim.
6
Fakat Timoteos şimdi sizden bize gelip imanınızı ve sevginizi, ve biz sizi görmeği özlediğimiz gibi bizi özliyerek, daima bizi hayırla andığınızı bize müjdeleyince,
7
ey kardeşler, bundan dolayı sizin hakkınızda, bütün zaruret ve sıkıntımız içinde imanınızla teselli olunduk;
8
çünkü şimdi siz Rabde sabit durursanız, biz yaşarız.
9
Çünkü Allahımızın huzurunda sizin için sevindiğimiz bütün sevince karşı, sizin hakkınızda Allaha ne şükran ödiyebiliriz?
10
Sizin yüzünüzü görmek ve imanınızın eksiklerini tamamlamak için gece ve gündüz ziyadesile niyaz ediyoruz.
11
İmdi Allah ve Babamız kendisi ve Rabbimiz İsa yolumuzu tarafınıza doğrultsun;
12
ve bizim size sevgimiz olduğu gibi, birbirinize ve bütün insanlara sevgide Rab sizi büyütsün ve artırsın;
13
ta ki Rabbimiz İsanın bütün mukaddeslerile beraber gelişinde, Allah ve Babamızın huzurunda yüreklerinizi kudsiyette kusursuz sabit kılsın.
1 Selanikliler 3:1
1 Selanikliler 3:2
1 Selanikliler 3:3
1 Selanikliler 3:4
1 Selanikliler 3:5
1 Selanikliler 3:6
1 Selanikliler 3:7
1 Selanikliler 3:8
1 Selanikliler 3:9
1 Selanikliler 3:10
1 Selanikliler 3:11
1 Selanikliler 3:12
1 Selanikliler 3:13
1 Selanikliler 1 / 1Sel 1
1 Selanikliler 2 / 1Sel 2
1 Selanikliler 3 / 1Sel 3
1 Selanikliler 4 / 1Sel 4
1 Selanikliler 5 / 1Sel 5