A A A A A
×

İncil NTB 2018

1 Selanikliler 1

1
PAVLUS ve Silvanus ve Timoteos, Baba Allahta ve Rab İsa Mesihte olan Selânikliler kilisesine: Size inayet ve selâmet olsun.
2
Dualarımızda sizi anarak, ve Allah ve Babamızın huzurunda iman işinizi,
3
ve sevgi emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesihte olan ümit sebatınızı hiç durmadan hatırlıyarak,
4
ey Allah tarafından sevilen kardeşler, sizin intihabınızı bilerek daima hepiniz için Allaha şükrediyoruz;
5
çünkü aranızda sizin için ne gibi adamlar olduğumuzu bildiğiniz gibi, incilimiz size yalnız sözle değil, fakat kudretle ve Ruhülkudüsle ve çok itimatla geldi.
6
Ve siz çok sıkıntı içinde Ruhülkudüsün sevincile sözü kabul etmiş olarak bize ve Rabbe uyanlar oldunuz;
7
şöyle ki siz Makedonyada ve Ahayada bütün iman edenlere örnek oldunuz.
8
Çünkü Rabbin sözü sizden yayıldı, Allaha olan imanınız yalnız Makedonya ve Ahayaya değil, fakat her yere varmıştır; şöyle ki bir şey söylemeğe ihtiyacımız yoktur.
9
Çünkü bizim hakkımızda, yanınıza girişimiz nasıl olduğunu,
10
ve ölülerden kıyam ettirdiği kendi Oğlunu, gelecek gazaptan bizi kurtaran İsayı, göklerden beklemek için, ve hay ve hakikî Allaha kulluk etmek için putlardan Allaha nasıl döndüğünüzü kendileri haber veriyorlar.
1 Selanikliler 1:1
1 Selanikliler 1:2
1 Selanikliler 1:3
1 Selanikliler 1:4
1 Selanikliler 1:5
1 Selanikliler 1:6
1 Selanikliler 1:7
1 Selanikliler 1:8
1 Selanikliler 1:9
1 Selanikliler 1:10
1 Selanikliler 1 / 1Sel 1
1 Selanikliler 2 / 1Sel 2
1 Selanikliler 3 / 1Sel 3
1 Selanikliler 4 / 1Sel 4
1 Selanikliler 5 / 1Sel 5