A A A A A
×

İncil NTB 2018

Yuhanna 14

1
YÜREĞİNİZ sıkılmasın; Allaha iman edin, bana da iman edin.
2
Babamın evinde çok meskenler vardır; olmasaydı, size derdim; çünkü size yer hazırlamağa gidiyorum.
3
Ve gidip yer hazırlarsam, siz de benim olduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi kendi yanıma alacağım.
4
Ben nereye gidiyorum, siz yolu bilirsiniz.
5
Tomas ona dedi: Ya Rab, nereye gidiyorsun bilmiyoruz, yolu nasıl biliriz?
6
İsa ona dedi: Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Babaya kimse gelmez.
7
Eğer beni tanımış olsaydınız, Babamı da tanımış olurdunuz; şimdiden onu biliyorsunuz, ve gördünüz.
8
Filipus ona dedi: Ya Rab, Babayı bize göster, ve bize o yeter.
9
İsa ona dedi: Bu kadar zaman sizin ile beraberim de, beni tanımadın mı, ey Filipus? Beni görmüş olan, Babayı görmüş olur; sen nasıl: Babayı bize göster, diyorsun?
10
İman etmiyor musun ki, ben Babadayım, Baba da bendedir? Ben size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemem; fakat bende duran Baba kendi işlerini yapar.
11
Bana iman edin, ben Babadayım, Baba da bendedir; hiç değilse o işlerden dolayı iman edin.
12
Doğrusu ve doğrusu size derim: Bana iman eden, ettiğim işleri kendisi de edecektir; bunlardan daha büyüklerini de edecektir; zira ben Babaya gidiyorum.
13
Benim ismimle her ne dilerseniz, onu yapacağım; ta ki, Baba Oğulda taziz olunsun.
14
Eğer benim ismimle bir şey dilerseniz, ben onu yapacağım.
15
Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız.
16
Ben de Babaya yalvaracağım, ve o size başka bir Tesellici, hakikat Ruhunu, verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun;
17
onu dünya kabul edemez, çünkü onu görmez, ve bilmez; siz onu bilirsiniz, çünkü yanınızda duruyor, ve içinizde olacaktır.
18
Sizi öksüz bırakmam; size gelirim.
19
Biraz zaman daha, ve dünya artık beni görmez, fakat siz beni görürsünüz; mademki ben yaşıyorum, siz de yaşıyacaksınız.
20
O günde bileceksiniz ki, ben Babamdayım, ve siz bendesiniz, ve ben sizdeyim.
21
Emirlerim kendinde olup onları tutandır ki, beni sever; beni seven Babam tarafından sevilecektir; ben de onu seveceğim, ve kendimi ona göstereceğim.
22
Yahuda (İskariyot değil) ona dedi: Ya Rab, ne oldu ki, kendini dünyaya değil, bize göstereceksin?
23
İsa cevap verip ona dedi: Kim beni severse, sözümü tutar; ve Babam onu sever, ve biz ona gelip yanında mesken tutarız.
24
Beni sevmiyen sözlerimi tutmaz; ve işittiğiniz söz benim değildir, fakat beni gönderen Babanındır.
25
Yanınızda dururken, size bu şeyleri söyledim.
26
Fakat benim ismimle Babanın göndereceği Tesellici, Ruhülkudüs, o size her şeyi öğretecek, ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.
27
Size selâmet bırakıyorum; benim selâmetimi size veriyorum; ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ve korkmasın.
28
Size: Giderim ve size gelirim, dediğimi işittiniz. Eğer beni sevseydiniz, Babaya gittiğim için sevinirdiniz; çünkü Baba benden büyüktür.
29
Ve olduğu zaman, iman edesiniz diye, olmadan önce size şimdi söyledim.
30
Artık sizinle çok şeyler konuşmıyacağım; çünkü bu dünyanın reisi geliyor; ve bende onun hiç bir şeyi yoktur.
31
Fakat dünya bilsin ki, ben Babayı severim, ve Baba bana nasıl emir verdi ise, öyle ederim. Kalkın, buradan gidelim.
Yuhanna 14:1
Yuhanna 14:2
Yuhanna 14:3
Yuhanna 14:4
Yuhanna 14:5
Yuhanna 14:6
Yuhanna 14:7
Yuhanna 14:8
Yuhanna 14:9
Yuhanna 14:10
Yuhanna 14:11
Yuhanna 14:12
Yuhanna 14:13
Yuhanna 14:14
Yuhanna 14:15
Yuhanna 14:16
Yuhanna 14:17
Yuhanna 14:18
Yuhanna 14:19
Yuhanna 14:20
Yuhanna 14:21
Yuhanna 14:22
Yuhanna 14:23
Yuhanna 14:24
Yuhanna 14:25
Yuhanna 14:26
Yuhanna 14:27
Yuhanna 14:28
Yuhanna 14:29
Yuhanna 14:30
Yuhanna 14:31
Yuhanna 1 / Yuh 1
Yuhanna 2 / Yuh 2
Yuhanna 3 / Yuh 3
Yuhanna 4 / Yuh 4
Yuhanna 5 / Yuh 5
Yuhanna 6 / Yuh 6
Yuhanna 7 / Yuh 7
Yuhanna 8 / Yuh 8
Yuhanna 9 / Yuh 9
Yuhanna 10 / Yuh 10
Yuhanna 11 / Yuh 11
Yuhanna 12 / Yuh 12
Yuhanna 13 / Yuh 13
Yuhanna 14 / Yuh 14
Yuhanna 15 / Yuh 15
Yuhanna 16 / Yuh 16
Yuhanna 17 / Yuh 17
Yuhanna 18 / Yuh 18
Yuhanna 19 / Yuh 19
Yuhanna 20 / Yuh 20
Yuhanna 21 / Yuh 21