A A A A A
×

İncil NTB 2018

Mika 7

1
VAY başıma! çünkü yaz yemişinin devşiriminde, bağ bozumunun artakalanı toplandığında nasılsa öyleyim; yiyecek bir salkım yok; canım turfanda incir özliyor.
2
Dünyadan müttaki yok oldu, ve insanlar arasında doğru adam yok; hepsi kan için pusuya yatıyorlar; herkes kardeşine ağ kuruyor.
3
Kötü işte elleri gayretlidir; reis hediye istiyor, ve hâkim ücret alıyor; ve büyük adam canının kötü arzusunu açıkça söyliyor; işi böylece örüyorlar.
4
Onların en iyisi çalı gibidir; en doğrusu diken çitten kötüdür; senin bekçilerinin günü, senin yoklanma günün geldi; onlar şimdi şaşkın olacaklar.
5
Komşuya inanmayın; yakın dosta güvenmeyin; koynunda yatan kadından ağzının kapı kanatlarını koru.
6
Çünkü oğul babayı tahkir eder, kız anasına karşı, gelin kaynanasına karşı kalkar; insanın düşmanları kendi evinin adamlarıdır.
7
Fakat ben RABBE bakacağım, kurtuluşumun Allahını bekliyeceğim; Allahım beni işitecek.
8
Ey düşmanım, benden ötürü sevinme; ben düşersem, kalkarım; karanlıkta oturursam, RAB bana ışık olur.
9
Davamı görünciye, ve hakkımda hüküm icra edinciye kadar RABBİN öfkesine dayanacağım, çünkü ona karşı suç işledim; beni ışığa çıkaracak, ve onun adaletini göreceğim.
10
O zaman düşmanım görecek ve onu utanç örtecek; o düşmanım ki, bana diyordu: Allahın RAB nerede? Dilediğimi onun üzerinde göreceğim; o şimdi sokakların çamuru gibi çiğnenecek.
11
Senin duvarlarının yapılacağı gün geliyor. O günde sınır uzak olacak.
12
O gün Aşurdan ve Mısır şehirlerinden, ve Mısırdan Irmağa, ve denizden denize, ve dağdan dağa kadar sana gelecekler.
13
Fakat memleket, onda oturanların yüzünden, işlerinin semeresinden ötürü, ıssız olacak.
14
Karmel ortasındaki ormanda tek başına oturan senin mirasının sürüsünü, kavmını kendi değneğinle güt; eski günlerde olduğu gibi Başanda ve Gileadda otlansınlar.
15
Mısır diyarından çıktığın günlerde olduğu gibi, onlara şaşılacak şeyler göstereceğim.
16
Milletler görecekler, ve bütün zorbalıklarından utanacaklar; ellerini ağızlarına koyacaklar; kulakları sağır olacak.
17
Yılan gibi toprak yalıyacaklar; yerin sürünenleri gibi kapandıkları yerlerden titriyerek gelecekler; Allahımız RABBE yılarak gelecekler, ve senden ötürü korkacaklar.
18
Fesat bağışlıyan, mirasının artakalanının günahından vazgeçen senin gibi Allah kimdir? Öfkesini ebediyen tutmaz, çünkü merhametten hoşlanır.
19
Bize tekrar acıyacak; fesatlarımızı ayak altında çiğniyecek ve sen onların bütün suçlarını denizin enginlerine atacaksın.
20
Eski günlerden beri atalarımıza and ettiğin gibi, Yakuba sadakat, ve İbrahime merhamet edeceksin.
Mika 7:1
Mika 7:2
Mika 7:3
Mika 7:4
Mika 7:5
Mika 7:6
Mika 7:7
Mika 7:8
Mika 7:9
Mika 7:10
Mika 7:11
Mika 7:12
Mika 7:13
Mika 7:14
Mika 7:15
Mika 7:16
Mika 7:17
Mika 7:18
Mika 7:19
Mika 7:20
Mika 1 / Mik 1
Mika 2 / Mik 2
Mika 3 / Mik 3
Mika 4 / Mik 4
Mika 5 / Mik 5
Mika 6 / Mik 6
Mika 7 / Mik 7