A A A A A
×

İncil NTB 2018

Mika 6

1
RABBİN dediğini şimdi dinleyin: Kalk, dağların önünde dava et, ve tepeler senin sesini işitsinler.
2
Ey dağlar, ve yerin sarsılmaz temelleri, RABBİN davasını dinleyin; çünkü RABBİN kendi kavmı ile davası var, ve İsraille çekişecek.
3
Ey kavmım, sana ne ettim? ve seni ne ile yordum? bana karşı cevap ver.
4
Çünkü Mısır diyarından seni ben çıkardım, ve köleler evinden seni ben kurtardım; ve senin önünce Musayı, Harunu, ve Miryamı ben gönderdim.
5
Ey kavmım, RABBİN doğru işlerini bilesin diye, Moab kıralı Balakın ne öğüt verdiğini, ve Beorun oğlu Balamın ona ne cevap verdiğini şimdi an; Şittimden Gilgala kadar olanı an.
6
Ne ile RABBİN karşısına çıkayım, ve yüce Allahın önünde iğileyim? onun karşısına yakılan takdimelerle mi, bir yıllık buzağılarla mı çıkayım?
7
Binlerce koçlardan, on binlerce yağ sellerinden RAB hoşlanır mı? günahım için ilk oğlumu, canımın suçu için bedenimin semersini mi vereyim?
8
Ey adam, iyi olanı sana bildirdi; ve hak olanı yapmak, ve merhameti sevmek, ve Allahınla alçak gönüllü olarak yürümekten başka RAB senden ne ister?
9
RABBİN sesi şehre nida ediyor, ve hikmetli adam senin isminden korkar; sopayı ve onu tayin edeni dinleyin.
10
Kötülükle biriktirilmiş hazineler, ve lânetli eksik ölçek hâlâ kötü adamın evinde mi?
11
Elinde kötü terazi, ve bir torba hileli tartı taşları olanı temiz sayar mıyım?
12
Çünkü zenginlerinde çok zorbalık var, ve onda oturanlar yalan söylediler, ve ağızlarında dilleri aldatıcıdır.
13
Bundan dolayı ben de seni ağır vuruşla vurdum; suçlarından ötürü seni harap ettim.
14
Yiyeceksin, fakat doymıyacaksın; ve için boş kalacak; ve biriktireceksin, fakat kurtarmıyacaksın; ve kurtardığını kılıca vereceğim.
15
Ekeceksin, fakat biçmiyeceksin; zeytin basacaksın, fakat yağ sürünmiyeceksin; üzüm basacaksın, fakat şarabı içmiyeceksin.
16
Çünkü seni perişanlığa vereyim, ve onda oturanlara ıslık çalsınlar diye Omrinin emirleri, ve Ahab evinin bütün işleri tutuluyor, ve onların öğütlerinde yürüyorsunuz; ve kavmımın utancını yükleneceksiniz.
Mika 6:1
Mika 6:2
Mika 6:3
Mika 6:4
Mika 6:5
Mika 6:6
Mika 6:7
Mika 6:8
Mika 6:9
Mika 6:10
Mika 6:11
Mika 6:12
Mika 6:13
Mika 6:14
Mika 6:15
Mika 6:16
Mika 1 / Mik 1
Mika 2 / Mik 2
Mika 3 / Mik 3
Mika 4 / Mik 4
Mika 5 / Mik 5
Mika 6 / Mik 6
Mika 7 / Mik 7