A A A A A
×

İncil NTB 2018

Mika 5

1
EY ordular kızı, şimdi sen ordu ol; çevremizi sardılar; İsrail hâkiminin yanağına değnekle vuracaklar.
2
Ve sen, Yahuda binleri arasında bulunmak için küçük olan Beyt-lehem Efrata, İsrail üzerine hükümdar olacak adam bana senden çıkacak; ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir.
3
Bundan ötürü, doğuran kadının doğuracağı vakte kadar onları ele verecek; ve kardeşlerinin artakalanları İsrail oğullarına dönecekler.
4
Ve duracak, ve RABBİN kuvvetile, Allahı RABBİN isminin haşmetile sürüsünü güdecek; ve yerlerinde kalacaklar; çünkü şimdi yerin uçlarına kadar büyük olacak.
5
Ve o adam selâmetimiz olacak. Aşurlu memleketimize gelince, ve saraylarımıza ayak basınca, ona karşı yedi çoban ve halk reislerinden sekiz kişi dikeceğiz.
6
Ve kılıçla Aşur diyarını, ve girilecek yerlerinde Nimrod diyarını harap edecekler; ve Aşurlu memleketimize girince, ve sınırımıza ayak basınca o adam bizi ondan kurtaracak.
7
Ve Yakubun artakalanı çok kavmların ortasında, RAB tarafından çiğ gibi, insan için gecikmiyen, ve âdem oğulları için beklemiyen ot üzerine düşen yağmur gibi olacak.
8
Ve Yakubun artakalanı milletler arasında, çok kavmlar ortasında, orman hayvanları arasında aslan gibi, koyun sürüleri arasında genç aslan gibi olacak; o aslan ki, eğer geçerse çiğner ve parçalar, ve kurtaran olmaz.
9
Elin seni sıkıştıranların üzerine yükselsin, ve bütün düşmanların kesilip atılsınlar.
10
Ve o gün vaki olacak ki, RABBİN sözü, senden atlarını söküp atacağım, ve senin cenk arabalarını yok edeceğim;
11
ve memleketinin şehirlerini söküp atacağım, ve bütün senin hisarlarını yıkacağım.
12
Ve senin elinden afsunculukları söküp atacağım; ve artık sende müneccimler olmıyacak;
13
ve senden oyma putlarını, ve dikili taşlarını söküp atacağım; ve kendi ellerinin işine artık tapınmıyacaksın;
14
ve senden Aşerlerini koparıp atacağım; ve senin şehirlerini harap edeceğim.
15
Ve söz dinlemiyen milletlerden öfke ile ve kızgınlıkla öç alacağım.
Mika 5:1
Mika 5:2
Mika 5:3
Mika 5:4
Mika 5:5
Mika 5:6
Mika 5:7
Mika 5:8
Mika 5:9
Mika 5:10
Mika 5:11
Mika 5:12
Mika 5:13
Mika 5:14
Mika 5:15
Mika 1 / Mik 1
Mika 2 / Mik 2
Mika 3 / Mik 3
Mika 4 / Mik 4
Mika 5 / Mik 5
Mika 6 / Mik 6
Mika 7 / Mik 7