A A A A A
×

İncil NTB 2018

Mika 3

1
VE dedim: Dinleyin, rica ederim, ey Yakubun reisleri, ve İsrail evinin hâkimleri; hakkı tanımak size düşmez mi?
2
sizler ki, iyiden nefret edersiniz, ve kötüyü seversiniz; onların üzerinden, derilerini, ve kemikleri üzerinden etlerini soyarsınız.
3
Ve onlar kavmımın etini yiyorlar, ve üzerlerinden derilerini yüzüyorlar, ve kemiklerini kırıyorlar, ve tencere içinmiş gibi, ve kazan içinde olan et gibi onları doğrıyorlar.
4
O zaman RABBE feryat edecekler, fakat onlara cevap vermiyecek; o vakit yüzünü onlardan örtecek, çünkü işlerini kötü ettiler.
5
Kavmımı saptıran o peygamberler ki, dişlerile ısırırlar, ve: Selâmet, diye bağırırlar; ve onların ağzına bir şey koymıyan adama karşı cenk açarlar; onlar için RAB şöyle diyor:
6
Bundan ötürü rüyet görmiyesiniz diye size gece olacak; ve falcılık etmiyesiniz diye size karanlık olacak; ve peygamberler üzerine güneş batacak, ve üzerlerine gün kararacak.
7
Ve Görenler utandırılacak, ve falcıların yüzü kızaracak; ve hepsi dudaklarını örtecekler; çünkü Allahtan cevap yok.
8
Fakat ben Yakuba günahını ve İsraile suçunu bildirmek için RABBİN Ruhu ile, kuvvet ve hak ve cesaretle doluyum.
9
Rica ederim, ey Yakub evinin reisleri, ve İsrail evinin hâkimleri, bunu dinleyin, sizler ki, haktan ikrah ediyorsunuz, ve her doğruyu iğri ediyorsunuz.
10
Sionu kanla, ve Yeruşalimi haksızlıkla bina ediyorlar.
11
Onun reisleri rüşvetle hükmediyorlar, ve kâhinleri ücretle öğretiyorlar, ve peygamberleri gümüş için falcılık ediyorlar; bununla beraber onlar: RAB aramızda değil mi? üzerimize kötülük gelmez, diye RABBE dayanıyorlar.
12
Bunun için Sion sizin yüzünüzden tarla gibi sürülecek, ve Yeruşalim taş yığınları olacak, ve mabedin dağı ormanın yüksek yerleri gibi olacak.
Mika 3:1
Mika 3:2
Mika 3:3
Mika 3:4
Mika 3:5
Mika 3:6
Mika 3:7
Mika 3:8
Mika 3:9
Mika 3:10
Mika 3:11
Mika 3:12
Mika 1 / Mik 1
Mika 2 / Mik 2
Mika 3 / Mik 3
Mika 4 / Mik 4
Mika 5 / Mik 5
Mika 6 / Mik 6
Mika 7 / Mik 7