A A A A A
×

İncil NTB 2018

Mika 2

1
YATAKLARI üzerinde fesat düzenlerin, ve kötülük tasarlıyanların vay başına! sabah ağarınca onu yaparlar, çünkü onların elinden geliyor.
2
Ve tarlalara göz dikiyorlar, ve onları zorla alıyorlar; evlere de göz dikiyorlar, onları da alıyorlar; ve bir kimse ile evine, bir adama ve mirasına yazık ediyorlar.
3
Bundan dolayı RAB şöyle diyor: İşte, ben bu aşirete karşı öyle bir belâ tasarlıyorum ki, boyunlarınızı ondan çekemiyeceksiniz, ve dik başlı yürüyemiyeceksiniz; çünkü kötü bir zamandır.
4
O günde size karşı mesel söyliyecekler, ve hazin mersiye okuyacaklar, ve diyecekler: Bütün bütün harap olduk; kavmımın payını başka ele veriyor; onu nasıl elimden alıyor! tarlalarımızı hainlere pay olarak dağıtıyor.
5
Bundan dolayı RABBİN cemaatinde kura ile ölçme ipini atan bir kimsen olmıyacaktır.
6
Peygamberlik etmeyin, diye peygamberlik ediyorlar. Bunlara peygamberlik etmiyecekler; azarlamaların ardı kesilmiyecek.
7
Ey Yakub evi denilen sen, RABBİN Ruhu kısaldı mı? bunlar onun işleri mi? Doğru yürüyene sözlerim iyilik etmiyor mu?
8
Fakat daha dün kavmım düşman olarak ayaklandı; cenkten dönüp kaygısız geçenlerin esvabı üzerinden cübbeyi soyarsınız.
9
Kavmımın kadınlarını rahat evlerinden kovarsınız; onların küçük çocukları üzerinden izzetimi ebediyen alırsınız.
10
Kalkın, ve gidin; çünkü burası sizin dinlenme yeriniz değil; murdarlık yüzünden helâk olacak, ve helâk şiddetlidir.
11
Eğer bir adam hile ruhu ile yürüyüp yalan söyler: Ben sana şarap ve içki hakkında peygamberlik edeyim, derse, o da bu kavmın peygamberi olacaktır.
12
Ey Yakub, hepinizi elbette bir araya getireceğim; İsrailin artakalanını elbette toplıyacağım; onları Botsra koyunları gibi, kendilerinin otlağı ortasında olan bir sürü gibi bir araya koyacağım; insan çokluğundan büyük gürültü edecekler.
13
Gedik açan önlerince çıkıyor; gedik açıyorlar, ve kapıya geçiyorlar, ve ondan çıkıyorlar; ve onların kıralı önlerinde, ve RAB onların başında geçiyor.
Mika 2:1
Mika 2:2
Mika 2:3
Mika 2:4
Mika 2:5
Mika 2:6
Mika 2:7
Mika 2:8
Mika 2:9
Mika 2:10
Mika 2:11
Mika 2:12
Mika 2:13
Mika 1 / Mik 1
Mika 2 / Mik 2
Mika 3 / Mik 3
Mika 4 / Mik 4
Mika 5 / Mik 5
Mika 6 / Mik 6
Mika 7 / Mik 7