A A A A A
×

İncil NTB 2018

Mika 1

1
YAHUDA kıralları Yotam, Ahaz, ve Hizkiyanın günlerinde Moreşetli Mikaya gelen RABBİN sözüdür; onu Samiriye ve Yeruşalim hakkında gördü.
2
Ey kavmlar, hepiniz işitin; ey dünya, ve bütün içindekiler, iyi dinleyin; ve Rab Yehova, Rab kendi mukaddes mabedinden, size karşı şahit olsun.
3
Çünkü işte, RAB yerinden çıkıyor, ve inecek, ve dünyanın yüksek yerleri üzerinde yürüyecek.
4
Ve onun altında dağlar ve dereler ateş karşısında balmumu gibi, inişte aşağı dökülmüş su gibi eriyecekler, ve yarılacaklar.
5
Bütün bu şey Yakubun günahından ötürüdür, ve İsrail evinin suçlarından ötürüdür. Yakubun günahı ne? Samiriye değil mi? ve Yahudanın yüksek yerleri ne? Yeruşalim değil mi?
6
Ve Samiriyeyi tarlanın taş yığını gibi, ve bağ dikilecek yerler gibi edeceğim; ve onun taşlarını dereye dökeceğim, ve onun temellerini açacağım.
7
Ve onun bütün oyma putlarını vurup parça parça edecekler, ve bütün zina hediyeleri ateşle yakılacak, ve bütün putlarını harap edeceğim; çünkü fahişe ücretile onları topladı, ve fahişe ücretine dönecekler.
8
Bundan ötürü dövünüp uluyacağım; soyunmuş ve çıplak olarak gezeceğim; çakallar gibi figan edeceğim, ve devekuşları gibi çırpınacağım.
9
Çünkü onun yaraları şifa bulmaz; çünkü Yahudaya kadar geldi; kavmımın kapısına, Yeruşalime kadar erişiyor.
10
Gatta bildirmeyin, hiç ağlamayın; Beytle-afrada tozda yuvarlan.
11
Ey sen, Şafirde oturan, çıplak olarak utanç içinde geç; Tsaananda oturan çıkmadı; Beyt-etselin dövünmesi kendi desteğini sizden alıyor.
12
Çünkü Marotta oturan malı için titriyor, çünkü RABDEN Yeruşalim kapısına belâ indi.
13
Ey sen, Lakişte oturan, yarış atını arabaya koş; Sion kızı için suçunun başlangıcı o oldu; çünkü İsrailin günahları sende bulundu.
14
Bundan ötürü Moreşet-gata ayrılma hediyesi vereceksin; Akzibin evleri İsrail kırallarına aldatıcı bir şey olacak.
15
Ey sen, Mareşada oturan, seni mülk edinecek adamı yine sana getireceğim; İsrailin izzeti Adullama kadar gelecek.
16
Sevgili oğulların için saçlarını yol ve kes; akbaba gibi başının kelini geniş et; çünkü onlar senin yanından sürüldüler.
Mika 1:1
Mika 1:2
Mika 1:3
Mika 1:4
Mika 1:5
Mika 1:6
Mika 1:7
Mika 1:8
Mika 1:9
Mika 1:10
Mika 1:11
Mika 1:12
Mika 1:13
Mika 1:14
Mika 1:15
Mika 1:16
Mika 1 / Mik 1
Mika 2 / Mik 2
Mika 3 / Mik 3
Mika 4 / Mik 4
Mika 5 / Mik 5
Mika 6 / Mik 6
Mika 7 / Mik 7