A A A A A
×

İncil NTB 2018

Yeremya 29

1
KIRAL Yekonya, ve kıralın anası, ve harem ağaları, Yahuda ve Yeruşalim reisleri, ve dülgerlerle demirciler Yeruşalimden çıktıktan sonra,
2
Yahuda kıralı Tsedekiyanın Babile, Babil kıralı Nebukadnetsara gönderdiği Şafanın oğlu Elasa ve Hilkiyanın oğlu Gemarya elile,
3
sürgünlerin artakalan ihtiyarlarına, ve kâhinlere, ve peygamberlere, ve Nebukadnetsarın Yeruşalimden Babile sürmüş olduğu bütün kavma Yeremya peygamberin Yeruşalimden gönderdiği mektubun sözleri şunlardır:
4
Yeruşalimden Babile sürmüş olduğu bütün sürgünlere İsrailin Allahı, orduların RABBİ şöyle diyor:
5
Evler yapıp oturun; bahçeler dikin ve meyvalarını yiyin.
6
Karılar alın, ve oğullar ve kızlar babası olun, ve oğullarınıza karılar alın, ve kızlarınızı kocaya verin de, oğullar ve kızlar doğursunlar; ve orada çoğalın ve azalmayın.
7
Ve sizi sürmüş olduğum şehrin selâmetini arayın, ve onun için RABBE dua edin, çünkü onun selâmetile siz de selâmet bulursunuz.
8
Çünkü İsrailin Allahı, orduların RABBİ şöyle diyor: Aranızdaki peygamberleriniz ve falcılarınız sizi aldatmasınlar; ve gördüğünüz ruyalara kulak vermeyin.
9
Çünkü onlar benim ismimle size yalancı peygamberlik ediyorlar; onları ben göndermedim, RAB diyor.
10
Çünkü RAB şöyle diyor: Babil için tam yetmiş yıl dolunca, sizi arıyacağım, ve sizi bu yere geri getirmekle iyi sözümü size yapacağım.
11
Çünkü sizin için düşünmekte olduğum düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için selâmet düşünceleridir.
12
Ve beni çağıracaksınız, ve gidip bana dua edeceksiniz, ve sizi işiteceğim.
13
Ve beni arıyacaksınız, ve bütün yüreğinizle beni arayınca bulacaksınız.
14
Ve kendimi size buldurtacağım, RAB diyor, ve sizi sürgünlükten geri getireceğim, ve sizi sürmüş olduğum yerlerin hepsinden, ve bütün milletlerden toplıyacağım, RAB diyor; ve sizi oradan sürgün ettirdiğim yere geri getireceğim.
15
Mademki siz: RAB bize Babilde peygamberler çıkardı, dediniz;
16
Davud tahtı üzerinde oturan kıral için, ve bu şehirde oturan bütün kavm, sizinle beraber sürgüne çıkmamış olan kardeşleriniz için RAB şöyle diyor,
17
evet, orduların RABBİ şöyle diyor: İşte, ben onların üzerine kılıcı, kıtlığı, ve vebayı göndereceğim, ve onları kötülüğünden yenilemiyen bayağı incirler gibi edeceğim.
18
Ve onların ardından kılıçla, kıtlıkla, ve veba ile kovalıyacağım, ve bütün dünya ülkeleri arasında öteye beriye atılsınlar, ve kendilerini kovduğum bütün milletler arasında lânetlik, ve şaşılacak, ve ıslık çalınacak bir şey, ve bir utanç olsunlar diye, onları ele vereceğim;
19
çünkü sözlerimi dinlemediler, RAB diyor, o sözleri ki, erken davranıp kendilerine peygamber kullarımı onlarla gönderdim; fakat siz dinlemediniz, RAB diyor.
20
Bunun için, ey sizler, Yeruşalimden Babile gönderdiğim bütün sürgünler, RABBİN sözünü dinleyin.
21
Benim ismimle size yalan peygamberlik eden Kolaya oğlu Ahab ve Maaseya oğlu Tsedekiya için İsrailin Allahı, orduların RABBİ, şöyle diyor: İşte, ben onları Babil kıralı Nebukadretsarın eline vereceğim; ve gözlerinizin önünde onları vuracak;
22
ve onlara olandan Babildeki bütün Yahuda sürgünleri lânetleme alacaklar: RAB seni Babil kıralının ateşte yaktığı Tsedekiya ve Ahab gibi etsin, diyecekler;
23
çünkü İsrailde ahmaklık ettiler, ve komşuların karıları ile zina ettiler, ve onlara emretmediğim yalan sözleri benim ismimle söylediler; ve bilen ve şahit olan benim, RAB diyor.
24
Ve Nehelamlı Şemaya için söyliyip diyeceksin:
25
İsrailin Allahı, orduların RABBİ, şöyle söyliyip diyor: Mademki sen, Yeruşalimde olan bütün kavma, ve Maaseya oğlu kâhin Tsefanyaya, ve bütün kâhinlere kendi adınla mektuplar gönderip dedin:
26
Deli olup kendisini peygamber eden her adam için RAB evinde memurlar olsun da sen o adamı tomruğa ve demir halkaya vurasın diye kâhin Yehoyadanın yerine RAB seni kâhin etti.
27
Ve şimdi, kendisini size peygamber eden Anatotlu Yeremyayı niçin azarlamadın?
28
Çünkü Babile, bize gönderip dedi: Sürgünlük uzıyacak; evler yapın da oturun; ve bahçeler dikin, ve meyvalarını yiyin.
29
Ve kâhin Tsefanya bu mektubu peygamber Yeremya işitirken okudu.
30
Ve Yeremyaya RABBİN şu sözü geldi:
31
Bütün sürgünlere gönderip de: Nehelamlı Şemaya için RAB şöyle diyor: Mademki Şemaya, kendisini ben göndermemişken size peygamberlik edip sizi yalana güvendirdi;
32
bundan dolayı RAB şöyle diyor: İşte, ben Nehelamlı Şemayayı ve zürriyetini yoklıyacağım; bu kavm arasında oturan kimsesi kalmıyacak, ve kavmıma edeceğim iyiliği o görmiyecek, RAB diyor, çünkü RABBE karşı sapıklık söyledi.
Yeremya 29:1
Yeremya 29:2
Yeremya 29:3
Yeremya 29:4
Yeremya 29:5
Yeremya 29:6
Yeremya 29:7
Yeremya 29:8
Yeremya 29:9
Yeremya 29:10
Yeremya 29:11
Yeremya 29:12
Yeremya 29:13
Yeremya 29:14
Yeremya 29:15
Yeremya 29:16
Yeremya 29:17
Yeremya 29:18
Yeremya 29:19
Yeremya 29:20
Yeremya 29:21
Yeremya 29:22
Yeremya 29:23
Yeremya 29:24
Yeremya 29:25
Yeremya 29:26
Yeremya 29:27
Yeremya 29:28
Yeremya 29:29
Yeremya 29:30
Yeremya 29:31
Yeremya 29:32
Yeremya 1 / Yer 1
Yeremya 2 / Yer 2
Yeremya 3 / Yer 3
Yeremya 4 / Yer 4
Yeremya 5 / Yer 5
Yeremya 6 / Yer 6
Yeremya 7 / Yer 7
Yeremya 8 / Yer 8
Yeremya 9 / Yer 9
Yeremya 10 / Yer 10
Yeremya 11 / Yer 11
Yeremya 12 / Yer 12
Yeremya 13 / Yer 13
Yeremya 14 / Yer 14
Yeremya 15 / Yer 15
Yeremya 16 / Yer 16
Yeremya 17 / Yer 17
Yeremya 18 / Yer 18
Yeremya 19 / Yer 19
Yeremya 20 / Yer 20
Yeremya 21 / Yer 21
Yeremya 22 / Yer 22
Yeremya 23 / Yer 23
Yeremya 24 / Yer 24
Yeremya 25 / Yer 25
Yeremya 26 / Yer 26
Yeremya 27 / Yer 27
Yeremya 28 / Yer 28
Yeremya 29 / Yer 29
Yeremya 30 / Yer 30
Yeremya 31 / Yer 31
Yeremya 32 / Yer 32
Yeremya 33 / Yer 33
Yeremya 34 / Yer 34
Yeremya 35 / Yer 35
Yeremya 36 / Yer 36
Yeremya 37 / Yer 37
Yeremya 38 / Yer 38
Yeremya 39 / Yer 39
Yeremya 40 / Yer 40
Yeremya 41 / Yer 41
Yeremya 42 / Yer 42
Yeremya 43 / Yer 43
Yeremya 44 / Yer 44
Yeremya 45 / Yer 45
Yeremya 46 / Yer 46
Yeremya 47 / Yer 47
Yeremya 48 / Yer 48
Yeremya 49 / Yer 49
Yeremya 50 / Yer 50
Yeremya 51 / Yer 51
Yeremya 52 / Yer 52