A A A A A
×

İncil NTB 2018

Süleyman'ın Özdeyişleri 3

1
OĞLUM, öğrettiğimi unutma; Ve yüreğin emirlerimi tutsun;
2
Çünkü onlar sana ömür uzunluğunu, ve yaşama yıllarını, Ve selâmeti artırırlar.
3
İnayet ve hakikat seni bırakmasınlar; Bağla onları boynuna; Yaz onları yüreğinin levhasına;
4
Allahın ve insanların gözünde, Lûtuf bulacak ve şöhretli olacaksın.
5
Bütün yüreğinle RABBE güven, Ve kendi anlayışına dayanma;
6
Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını doğrultur.
7
Kendi gözünde hikmetli olma; RABDEN kork, ve şerden ayrıl;
8
Senin bedenine şifa, Ve kemiklerine ilik olacaktır.
9
Malınla, ve bütün mahsulünün turfandası ile, RABBİ taziz et;
10
Böylece ambarların bol bol dolar, Ve teknelerin yeni şarapla taşar.
11
Oğlum, RABBİN tedibini hor görme; Ve onun azarlamasından usanma;
12
Çünkü baba memnun olduğu oğlu nasıl azarlarsa, RAB da sevdiğini azarlar.
13
Hikmet bulan adama, Ve anlayışa erişen adama ne mutlu!
14
Çünkü gümüş kazanmaktansa onu kazanmak iyidir; Ve onun kârı halis altından iyidir.
15
O yakutlardan daha değerlidir; Ve bütün hoşlandığın şeyler ona denk olamaz.
16
Onun sağ elinde ömür uzunluğu var; Sol elinde servet ve izzet var.
17
Onun yolları sevimli yollardır, Ve bütün yolları selâmettir.
18
Onu tutanlar için bir hayat ağacıdır, Ve onu sıkı tutanlar mutludur.
19
RAB dünyayı hikmetle kurdu; Gökleri anlayışla pekiştirdi.
20
Bilgisile enginler yarıldı, Ve asüman çiğ damlatıyor.
21
Oğlum, onlar senin gözünden ayrılmasınlar; Sağlam öğüdü ve basireti tut;
22
Böylece onlar senin canın için hayat, Ve boynun için süs olacaklar.
23
O zaman yolunda emniyetle yürüyeceksin, Ve ayağın sürçmiyecektir.
24
Yatarsan korkmıyacaksın; Ve yattığın zaman uykun da tatlı olacak.
25
Ansızın gelen korkudan, Ve kötülerin harabiyeti gelince, ondan korkma;
26
Çünkü senin güvendiğin RAB olacak, Ve ayağını tutulmaktan o koruyacak.
27
İyiliğe hakkı olan adamlara, Elinden gelince iyiliği esirgeme.
28
Yanında varken komşuna: Git de tekrar gel, Ve yarın vereyim, deme.
29
Komşun yanında emniyette otururken, Onun için şer kurma.
30
Sana karşı şer yapmadı ise, Bir adamla boş yere çekişme.
31
Zorba adama imrenme, Ve onun yollarından hiç birini seçme.
32
Çünkü sapık adam RABBE mekruhtur; Fakat RABBİN dostluğu doğrularladır.
33
RABBİN lâneti kötülerin evindedir; Fakat salihlerin oturduğu yeri mubarek kılar.
34
Gerçek RAB müstehzilerle istihza eder; Fakat alçak gönüllülere lûtfeder.
35
Hikmetliler izzeti miras alacaklar; Fakat akılsızlar utancı alacaklar.
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:2
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:3
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:6
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:7
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:14
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:16
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:18
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:19
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:20
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:21
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:22
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:23
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:25
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:26
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:27
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:28
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:29
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:30
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:31
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:32
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:33
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:34
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:35
Süleyman'ın Özdeyişleri 1 / SüÖz 1
Süleyman'ın Özdeyişleri 2 / SüÖz 2
Süleyman'ın Özdeyişleri 3 / SüÖz 3
Süleyman'ın Özdeyişleri 4 / SüÖz 4
Süleyman'ın Özdeyişleri 5 / SüÖz 5
Süleyman'ın Özdeyişleri 6 / SüÖz 6
Süleyman'ın Özdeyişleri 7 / SüÖz 7
Süleyman'ın Özdeyişleri 8 / SüÖz 8
Süleyman'ın Özdeyişleri 9 / SüÖz 9
Süleyman'ın Özdeyişleri 10 / SüÖz 10
Süleyman'ın Özdeyişleri 11 / SüÖz 11
Süleyman'ın Özdeyişleri 12 / SüÖz 12
Süleyman'ın Özdeyişleri 13 / SüÖz 13
Süleyman'ın Özdeyişleri 14 / SüÖz 14
Süleyman'ın Özdeyişleri 15 / SüÖz 15
Süleyman'ın Özdeyişleri 16 / SüÖz 16
Süleyman'ın Özdeyişleri 17 / SüÖz 17
Süleyman'ın Özdeyişleri 18 / SüÖz 18
Süleyman'ın Özdeyişleri 19 / SüÖz 19
Süleyman'ın Özdeyişleri 20 / SüÖz 20
Süleyman'ın Özdeyişleri 21 / SüÖz 21
Süleyman'ın Özdeyişleri 22 / SüÖz 22
Süleyman'ın Özdeyişleri 23 / SüÖz 23
Süleyman'ın Özdeyişleri 24 / SüÖz 24
Süleyman'ın Özdeyişleri 25 / SüÖz 25
Süleyman'ın Özdeyişleri 26 / SüÖz 26
Süleyman'ın Özdeyişleri 27 / SüÖz 27
Süleyman'ın Özdeyişleri 28 / SüÖz 28
Süleyman'ın Özdeyişleri 29 / SüÖz 29
Süleyman'ın Özdeyişleri 30 / SüÖz 30
Süleyman'ın Özdeyişleri 31 / SüÖz 31