A A A A A
×

İncil NTB 2018

Mezmurlar 34

1
Davudun Mezmurudur, o zaman ki Abimelek önünde kendisini deli gösterdi ve onun tarafından kovulup gitti. HER zaman RABBE sena edeceğim; Onun tehlili daima ağzımda olacaktır.
2
Canım RAB ile övünür; Hakirler işitir, ve sevinirler.
3
Benimle beraber RABBİ tazim edin, Ve ismini birlikte yükseltelim.
4
RABBİ aradım, ve bana cevap verdi, Ve bütün korkularımdan beni azat etti.
5
Ona baktılar da nurlu oldular; Ve yüzleri kızarmıyacaktır.
6
Bu hakir çağırdı, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onu kurtardı.
7
RABBİN meleği ondan korkanların çevresinde Ordu kurar, ve onları kurtarır.
8
Tadın ve görün; RAB ne iyidir, Ne mutludur ona sığınan adam!
9
RABDEN korkun, ey onun mukaddesleri, Çünkü ondan korkanların eksiği olmaz.
10
Genç aslanlar aç ve muhtaç olurlar; Fakat RABBİ arıyanlara hiç bir iyilik eksik olmaz.
11
Gelin, ey çocuklar, beni dinleyin; RAB korkusunu size öğreteyim.
12
Kimdir o adam ki, hayattan hoşlanır, İyilik görmek için uzun günler sever?
13
Dilini şerden, Dudaklarını da hile ile söylemekten tut.
14
Şerden sakın, ve iyilik et; Selâmeti ara, ve onun ardınca koş.
15
RABBİN gözleri salihleredir, Kulakları onların feryatlarına açıktır.
16
Onların anılmasını yeryüzünden kesip atmak için, RABBİN yüzü şer işliyenlere karşıdır.
17
Salihler feryat ettiler, ve RAB işitti, Ve bütün sıkıntılarından onları azat etti.
18
RAB yüreği kırık olanlara yakındır, Ve ruhu ezilmiş olanları kurtarır.
19
Salihin dertleri çoktur; Fakat RAB hepsinden onu azat eder.
20
Bütün kemiklerini tutar; Onlardan hiç biri kırılmaz.
21
Kötüyü şer öldürür; Ve salihten nefret edenler mahkûm olur.
22
RAB kullarının canını kurtarır; Ve ona sığınanların hiç biri mahkûm olmaz.
Mezmurlar 34:1
Mezmurlar 34:2
Mezmurlar 34:3
Mezmurlar 34:4
Mezmurlar 34:5
Mezmurlar 34:6
Mezmurlar 34:7
Mezmurlar 34:8
Mezmurlar 34:9
Mezmurlar 34:10
Mezmurlar 34:11
Mezmurlar 34:12
Mezmurlar 34:13
Mezmurlar 34:14
Mezmurlar 34:15
Mezmurlar 34:16
Mezmurlar 34:17
Mezmurlar 34:18
Mezmurlar 34:19
Mezmurlar 34:20
Mezmurlar 34:21
Mezmurlar 34:22
Mezmurlar 1 / Mez 1
Mezmurlar 2 / Mez 2
Mezmurlar 3 / Mez 3
Mezmurlar 4 / Mez 4
Mezmurlar 5 / Mez 5
Mezmurlar 6 / Mez 6
Mezmurlar 7 / Mez 7
Mezmurlar 8 / Mez 8
Mezmurlar 9 / Mez 9
Mezmurlar 10 / Mez 10
Mezmurlar 11 / Mez 11
Mezmurlar 12 / Mez 12
Mezmurlar 13 / Mez 13
Mezmurlar 14 / Mez 14
Mezmurlar 15 / Mez 15
Mezmurlar 16 / Mez 16
Mezmurlar 17 / Mez 17
Mezmurlar 18 / Mez 18
Mezmurlar 19 / Mez 19
Mezmurlar 20 / Mez 20
Mezmurlar 21 / Mez 21
Mezmurlar 22 / Mez 22
Mezmurlar 23 / Mez 23
Mezmurlar 24 / Mez 24
Mezmurlar 25 / Mez 25
Mezmurlar 26 / Mez 26
Mezmurlar 27 / Mez 27
Mezmurlar 28 / Mez 28
Mezmurlar 29 / Mez 29
Mezmurlar 30 / Mez 30
Mezmurlar 31 / Mez 31
Mezmurlar 32 / Mez 32
Mezmurlar 33 / Mez 33
Mezmurlar 34 / Mez 34
Mezmurlar 35 / Mez 35
Mezmurlar 36 / Mez 36
Mezmurlar 37 / Mez 37
Mezmurlar 38 / Mez 38
Mezmurlar 39 / Mez 39
Mezmurlar 40 / Mez 40
Mezmurlar 41 / Mez 41
Mezmurlar 42 / Mez 42
Mezmurlar 43 / Mez 43
Mezmurlar 44 / Mez 44
Mezmurlar 45 / Mez 45
Mezmurlar 46 / Mez 46
Mezmurlar 47 / Mez 47
Mezmurlar 48 / Mez 48
Mezmurlar 49 / Mez 49
Mezmurlar 50 / Mez 50
Mezmurlar 51 / Mez 51
Mezmurlar 52 / Mez 52
Mezmurlar 53 / Mez 53
Mezmurlar 54 / Mez 54
Mezmurlar 55 / Mez 55
Mezmurlar 56 / Mez 56
Mezmurlar 57 / Mez 57
Mezmurlar 58 / Mez 58
Mezmurlar 59 / Mez 59
Mezmurlar 60 / Mez 60
Mezmurlar 61 / Mez 61
Mezmurlar 62 / Mez 62
Mezmurlar 63 / Mez 63
Mezmurlar 64 / Mez 64
Mezmurlar 65 / Mez 65
Mezmurlar 66 / Mez 66
Mezmurlar 67 / Mez 67
Mezmurlar 68 / Mez 68
Mezmurlar 69 / Mez 69
Mezmurlar 70 / Mez 70
Mezmurlar 71 / Mez 71
Mezmurlar 72 / Mez 72
Mezmurlar 73 / Mez 73
Mezmurlar 74 / Mez 74
Mezmurlar 75 / Mez 75
Mezmurlar 76 / Mez 76
Mezmurlar 77 / Mez 77
Mezmurlar 78 / Mez 78
Mezmurlar 79 / Mez 79
Mezmurlar 80 / Mez 80
Mezmurlar 81 / Mez 81
Mezmurlar 82 / Mez 82
Mezmurlar 83 / Mez 83
Mezmurlar 84 / Mez 84
Mezmurlar 85 / Mez 85
Mezmurlar 86 / Mez 86
Mezmurlar 87 / Mez 87
Mezmurlar 88 / Mez 88
Mezmurlar 89 / Mez 89
Mezmurlar 90 / Mez 90
Mezmurlar 91 / Mez 91
Mezmurlar 92 / Mez 92
Mezmurlar 93 / Mez 93
Mezmurlar 94 / Mez 94
Mezmurlar 95 / Mez 95
Mezmurlar 96 / Mez 96
Mezmurlar 97 / Mez 97
Mezmurlar 98 / Mez 98
Mezmurlar 99 / Mez 99
Mezmurlar 100 / Mez 100
Mezmurlar 101 / Mez 101
Mezmurlar 102 / Mez 102
Mezmurlar 103 / Mez 103
Mezmurlar 104 / Mez 104
Mezmurlar 105 / Mez 105
Mezmurlar 106 / Mez 106
Mezmurlar 107 / Mez 107
Mezmurlar 108 / Mez 108
Mezmurlar 109 / Mez 109
Mezmurlar 110 / Mez 110
Mezmurlar 111 / Mez 111
Mezmurlar 112 / Mez 112
Mezmurlar 113 / Mez 113
Mezmurlar 114 / Mez 114
Mezmurlar 115 / Mez 115
Mezmurlar 116 / Mez 116
Mezmurlar 117 / Mez 117
Mezmurlar 118 / Mez 118
Mezmurlar 119 / Mez 119
Mezmurlar 120 / Mez 120
Mezmurlar 121 / Mez 121
Mezmurlar 122 / Mez 122
Mezmurlar 123 / Mez 123
Mezmurlar 124 / Mez 124
Mezmurlar 125 / Mez 125
Mezmurlar 126 / Mez 126
Mezmurlar 127 / Mez 127
Mezmurlar 128 / Mez 128
Mezmurlar 129 / Mez 129
Mezmurlar 130 / Mez 130
Mezmurlar 131 / Mez 131
Mezmurlar 132 / Mez 132
Mezmurlar 133 / Mez 133
Mezmurlar 134 / Mez 134
Mezmurlar 135 / Mez 135
Mezmurlar 136 / Mez 136
Mezmurlar 137 / Mez 137
Mezmurlar 138 / Mez 138
Mezmurlar 139 / Mez 139
Mezmurlar 140 / Mez 140
Mezmurlar 141 / Mez 141
Mezmurlar 142 / Mez 142
Mezmurlar 143 / Mez 143
Mezmurlar 144 / Mez 144
Mezmurlar 145 / Mez 145
Mezmurlar 146 / Mez 146
Mezmurlar 147 / Mez 147
Mezmurlar 148 / Mez 148
Mezmurlar 149 / Mez 149
Mezmurlar 150 / Mez 150