A A A A A
×

İncil NTB 2018

Mezmurlar 119

1
YOLDA kâmil olanlar ne mutludur; RABBİN şeriatinde yürürler.
2
Onun şehadetlerini tutanlar ne mutludur; Bütün yürekle onu ararlar.
3
Gerçek, onlar haksızlık etmezler; Onun yollarında yürürler.
4
Dikkatle tutmak için, Sen vesayanı emrettin.
5
Senin kanunlarını tutmak için, Keşke yollarım pekiştirilse!
6
Senin bütün emirlerini gözettiğimde, O zaman utanmam.
7
Adaletinin hükümlerini öğrendiğim zaman, Yürek doğruluğu ile sana şükrederim.
8
Kanunlarını tutarım; Beni bütün bütün bırakma.
9
Genç adam yolunu ne ile temizler? Senin sözüne göre onu tutmakla.
10
Seni bütün yüreğimle aradım; Emirlerinden beni saptırma.
11
Sana karşı suç etmiyeyim diye, Sözünü yüreğimde sakladım.
12
Ya RAB, sen mubareksin; Kanunlarını bana öğret.
13
Senin ağzının bütün hükümlerini Dudaklarımla ilân ettim.
14
Senin şehadetlerinin yolunda Her zenginlik benim imiş gibi ferahlandım.
15
Vesayanı düşünürüm, Ve senin yollarını gözetirim.
16
Kanunlarından zevk alırım; Sözünü unutmam.
17
Kuluna iyilik et de yaşıyayım; Ve sözünü tutayım.
18
Gözlerimi aç da Şeriatinden şaşılacak şeyler göreyim.
19
Ben dünyada misafirim; Emirlerini benden gizleme.
20
Her an hükümlerini özlemekten, Canım ezilmektedir.
21
Senin emirlerinden sapan Lânetli mağrurları azarladın.
22
Utancı ve hakareti üzerimden kaldır; Çünkü senin şehadetlerini tuttum.
23
Reisler de oturdular, ve bana karşı söylendiler; Fakat kulun senin kanunlarını düşündü.
24
Şehadetlerin de benim zevkimdir, Benim öğütçülerimdir.
25
Canım toprağa yapışır; Senin sözüne göre beni dirilt.
26
Yollarımı bildirdim, ve bana cevap verdin; Kanunlarını bana öğret.
27
Vesayanın yolunu bana anlat; Ve senin şaşılacak işlerini düşüneyim.
28
Canım ağırlıktan eriyor; Sözüne göre beni kuvvetlendir;
29
Yalan yolunu benden uzaklaştır; Ve şeriatini bana ihsan et.
30
Ben sadakat yolunu seçtim; Hükümlerini önüme koydum.
31
Senin şehadetlerine yapıştım; Ya RAB, beni utandırma.
32
Yüreğimi genişlettiğin zaman, Senin emirlerin yolunda koşacağım.
33
Ya RAB, kanunlarının yolunu bana öğret; Ve onu sona kadar tutayım.
34
Bana anlayış ver de şeriatini koruyayım; Ve onu bütün yüreğimle tutayım.
35
Beni emirlerinin yolunda yürüt; Çünkü onunla zevk alırım.
36
Yüreğimi kötü kazanca değil, Senin şehadetlerine meylettir.
37
Boş şeye bakmaktan gözlerimi çevir; Kendi yolunda beni dirilt.
38
Senden korkmak için olan sözünü, Kuluna pekiştir.
39
Korktuğum hakareti benden çevir; Zira senin hükümlerin iyidir.
40
İşte, senin vesayanı özledim; Beni adaletin ile dirilt. ו VAV
41
Senin sözüne göre, ya RAB, İnayetlerin, kurtarışın da bana gelsin.
42
Böylece bana hakaret edene cevabım olacak; Çünkü senin kelâmına güvendim.
43
Ve ağzımdan hakikat sözünü bütün bütün alma; Çünkü senin hükümlerine ümit bağladım.
44
Şeriatini daima Ve ebediyen tutacağım.
45
Ve genişlikte yürüyeyim; Çünkü vesayanı aradım.
46
Kırallar önünde senin şehadetlerin için söyliyeyim; Ve utanmıyayım.
47
Ve sevdiğim emirlerinde, Zevk bulayım.
48
Sevdiğim emirlerine doğru ellerimi kaldırayım; Ve senin kanunlarını düşüneyim. ז ZAYİN
49
Kuluna olan sözü an; Onun üzerine bana ümit verdin.
50
Düşkünlüğümde tesellim budur; Çünkü sözün beni diriltti.
51
Kibirliler benimle çok eğlendiler; Fakat senin şeriatinden sapmadım.
52
Kadimden olan hükümlerini andım, ya RAB, Ve teselli buldum.
53
Şeriatini bırakan kötüler yüzünden Beni kızgınlık aldı.
54
Gurbetim evinde senin kanunların Bana mezmur oldular.
55
Geceleyin ismini andım, ya RAB, Ve şeriatini tuttum.
56
Bana bu oldu, Çünkü vesayanı tuttum. ח HEYT
57
Benim payım RABDİR: Senin sözlerini tutarım, dedim.
58
Lûtfunu bütün yüreğimle diledim, Sözüne göre bana acı.
59
Yollarımı düşündüm, Ve ayaklarımı şehadetlerine döndürdüm.
60
Emirlerini tutmak için Koştum ve gecikmedim.
61
Kötülerin ipleri beni sardı; Fakat senin şeriatini unutmadım.
62
Âdil hükümlerin için sana şükretmeğe Gece yarılarında kalkarım.
63
Vesayanı tutanlara, Ve bütün senden korkanlara ben arkadaşım.
64
Ya RAB, yer inayetin ile doludur; Bana kanunlarını öğret.
65
Ya RAB, sözüne göre, Kuluna iyilik ettin.
66
Bana iyi muhakeme ve bilgi öğret; Çünkü emirlerine inandım.
67
Düşkün olmadan önce sapmıştım; Fakat şimdi sözünü tutuyorum.
68
Sen iyisin, ve iyilik eylersin; Kanunlarını bana öğret.
69
Kibirliler bana karşı yalan uydururlar; Ben ise, bütün yüreğimle senin vesayanı tutarım.
70
Yürekleri yağ gibi semizlendi; Ben ise, senin şeriatinden zevk alırım.
71
Düşkün olduğum bana iyi oldu; Ta ki, kanunlarını öğreneyim.
72
Bana senin ağzının şeriati Binlerce altından ve gümüşten iyidir.
73
Senin ellerin beni yarattı ve bana şekil verdi; Bana anlayış ver de emirlerini öğreneyim.
74
Senden korkanlar beni görür de sevinir, Çünkü senin sözüne ümit bağladım.
75
Ya RAB, bilirim ki, hükümlerin adalettir, Ve beni sadakatle alçalttın.
76
Niyaz ederim, kuluna olan sözüne göre, İnayetin bana teselli olsun.
77
Merhametlerin bana gelsin de yaşıyayım; Çünkü şeriatin benim zevkimdir.
78
Kibirliler utansın; çünkü bana haksız yere gadrettiler; Fakat ben senin vesayanı düşüneyim.
79
Senden korkanlar bana dönsünler; Ve senin şehadetlerini bileceklerdir.
80
Yüreğim senin kanunlarında kâmil olsun da, Utandırılmıyayım.
81
Canım senin kurtarışını özliyor; Senin sözüne ümit bağladım.
82
Ne vakit bana teselli vereceksin? dediğim zaman, Sözünü bekliyerek gözlerim sönüyor.
83
Çünkü duman içindeki tulum gibi oldum; Fakat senin kanunlarını unutmuyorum,
84
Kulunun günleri ne kadardır? Bana eza edenlere ne vakit hükmedeceksin?
85
Senin şeriatine uygun olmıyan kibirliler Benim için çukurlar kazdılar.
86
Bütün emirlerin sadakattir; Bana haksız yere eza ediyorlar; bana yardım et.
87
Az kaldı beni yeryüzünden yok edeceklerdi; Fakat ben vesayanı bırakmadım.
88
İnayetine göre beni dirilt; Ve senin ağzının şehadetlerini tutayım.
89
Ya RAB, sözün Göklerde ebediyen sabittir.
90
Sadakatin nesilden nesle sürer; Yeri kurdun, ve duruyor.
91
Bugün senin hükümlerin üzre duruyorlar; Çünkü hepsi senin kullarındır.
92
Eğer şeriatin benim zevkim olmasaydı, O zaman düşkünlüğümde yok olurdum.
93
Vesayanı ebediyen unutmam; Çünkü onlarla beni dirilttin.
94
Ben seninim, beni kurtar; Çünkü vesayanı aradım.
95
Kötüler beni yok etmek için beklediler; Fakat ben senin şehadetlerine kulak veririm.
96
Her kemale bir had gördüm; Senin emrin ise, çok geniştir.
97
Şeriatini ne kadar severim! Bütün gün düşüncem odur.
98
Emirlerin beni düşmanlarımdan daha hikmetli kıldı; Çünkü onlar daima benimledir.
99
Bütün muallimlerimden daha anlayışlı oldum; Çünkü şehadetlerin benim düşüncemdir.
100
İhtiyarlardan daha akıllı oldum; Çünkü senin vesayanı tuttum.
101
Ayaklarımı her şer yolundan alıkoydum, Ta ki, senin sözünü tutayım.
102
Senin hükümlerinden dönmedim; Çünkü sen bana öğrettin.
103
Sözlerin damağım için ne tatlıdır! Ağzım için baldan tatlıdır!
104
Vesayan ile akıl kazanırım; Bunun için her yalan yolundan nefret eylerim.
105
Sözün adımlarım için çerağ, Ve yolum için ışıktır.
106
Senin adaletli hükümlerini tutayım diye, And ettim, ve andımı pekiştirdim.
107
Çok düşkünüm; Ya RAB, sözüne göre beni dirilt.
108
Ya RAB, ağzımın gönüllü kurbanlarını kabul et, Ve bana senin hükümlerini öğret.
109
Canım daima avucumdadır; Fakat senin şeriatini unutmuyorum.
110
Kötüler bana tuzak kurdular; Fakat senin vesayandan sapmadım.
111
Senin şehadetlerini ebediyen miras olarak aldım; Çünkü onlar yüreğimin sevincidir.
112
Ebediyen, sona kadar, Yüreğimi senin kanunlarını yapmağa meylettirdim.
113
İki yürekli adamlardan nefret eylerim; Fakat senin şeriatini severim.
114
Saklanacak yerim ve kalkanım sensin; Senin sözüne ümit bağlarım.
115
Ey şerirler, benden uzaklaşın da, Allahımın emirlerini tutayım.
116
Sözüne göre bana destek ol da dirileyim; Ve ümidimden beni utandırma.
117
Beni tutup kaldır, ve kurtulurum. Ve daima senin kanunlarını gözetirim.
118
Senin kanunlarından sapanların hepsini hiçe saydın; Çünkü onların hilesi boştur.
119
Bütün yerin kötülerini cüruf gibi atarsın; Bunun için senin şehadetlerini severim.
120
Senin korkundan bedenim titrer; Ve hükümlerinden korkarım.
121
Hükmü ve adaleti yaptım; Bana gaddarlık edenlere beni bırakma.
122
İyilik için kuluna kefil ol; Kibirliler bana gadretmesinler.
123
Senin kurtarışını ve adalet sözünü özliyerek Gözlerim sönüyor.
124
Kuluna senin inayetine göre yap, Ve kanunlarını bana öğret.
125
Ben senin kulunum; bana anlayış ver de Senin şehadetlerini bileyim.
126
RABBİN işliyeceği vakittir; Senin şeriatini bozdular.
127
Bunun için senin emirlerini Altından, ve saf altından daha çok severim.
128
Bunun için her şeyde bütün vesayanı doğru sayarım; Her yalan yolundan nefret eylerim.
129
Şehadetlerin şaşılacak şeydir; Bunun için canım onları tutuyor.
130
Kelâmının açılışı nurlandırır; Bön adamlara akıl verir.
131
Ağzımı açtım ve ah ettim; Çünkü senin emirlerini özliyorum.
132
Senin ismini sevenlere âdetin olduğu gibi, Bana yünel ve bana acı.
133
Sözünle adımlarımı pekiştir; Ve hiç bir fesat bana hâkim olmasın.
134
İnsan gadrından beni kurtar; Ve vesayanı tutayım.
135
Kuluna yüzünü parlat; Ve kanunlarını bana öğret.
136
Gözlerimden bol bol sular iniyor, Çünkü senin şeriatini tutmuyorlar.
137
Sen âdilsin, ya RAB, Ve hükümlerin doğrudur.
138
Şehadetlerini adaletle, Ve çok sadakatle emrettin.
139
Gayretim beni yok etti, Çünkü hasımlarım senin kelâmlarını unuttular.
140
Senin sözün çok saftır; Ve kulun onu sever.
141
Küçüğüm ben, ve hakirim; Fakat vesayanı unutmuyorum.
142
Adaletin ebedî adalettir, Ve şeriatin hakikattir.
143
Sıkıntı ve meşakkat bana eriştiler; Fakat emirlerin zevkimdir.
144
Şehadetlerin ebediyen adaletlidir; Bana anlayış ver de, yaşıyayım.
145
Bütün yüreğimle çağırdım; bana cevap ver, ya RAB; Senin kanunlarını tutayım.
146
Seni çağırdım; beni kurtar, Ve senin şehadetlerini tutayım.
147
Seheri karşıladım, ve imdada çağırdım; Senin sözüne ümit bağladım.
148
Senin sözünü düşüneyim diye, Gözlerim gece nöbetlerini karşıladı.
149
İnayetine göre sesimi işit; Ya RAB, hükümlerine göre beni dirilt.
150
Kötülük ardında koşanlar yaklaştılar; Senin şeriatinden uzak durmaktalar.
151
Yakın olan sensin, ya RAB; Ve bütün emirlerin hakikattir.
152
Çoktan beri şehadetlerinden bildim ki, Sen onları ebediyen kurdun.
153
Düşkünlüğüme bak, ve beni kurtar; Çünkü senin şeriatini unutmuyorum.
154
Davamı gör, ve beni azat et; Sözüne göre beni dirilt.
155
Kurtuluş kötülerden uzaktır; Çünkü senin kanunlarını aramıyorlar.
156
Merhametlerin çoktur, ya RAB; Hükümlerine göre beni dirilt.
157
Bana eza edenler ve hasımlarım çoktur; Fakat şehadetlerinden sapmadım.
158
Hainleri gördüm ve kederlendim, Çünkü senin sözünü tutmuyorlar.
159
Bak, senin vesayanı nasıl severim; Ya RAB, inayetine göre beni dirilt.
160
Sözünün topu hakikattir; Ve her adaletli hükmün ebedîdir.
161
Reisler yok yere bana eza ettiler; Fakat yüreğim senin sözünden korkar.
162
Çok ganimet bulan adam gibi, Ben senin sözünle mesrur olurum.
163
Yalandan nefret ederim ve tiksinirim; Fakat senin şeriatini severim.
164
Senin adaletli hükümlerin için, Günde yedi kere sana hamdeylerim.
165
Şeriatini sevenlere büyük selâmet var; Ve onlara tökez yoktur.
166
Kurtarışına ümit bağladım, ya RAB, Ve emirlerini yaptım.
167
Canım senin şehadetlerini tuttu; Ve onları çok severim.
168
Vesayanı ve şehadetlerini tuttum; Çünkü bütün yollarım senin önündedir.
169
Feryadım sana erişsin, ya RAB; Sözüne göre bana anlayış ver.
170
Yalvarışım senin önüne varsın; Sözüne göre beni azat eyle.
171
Dudaklarım hamdi akıtsın; Çünkü kanunlarını bana öğrettin.
172
Dilim senin sözünü terennüm etsin; Çünkü bütün emirlerin adalettir.
173
Elin bana yardım etmeğe hazır olsun; Çünkü ben senin vesayanı seçtim.
174
Kurtarışını özledim, ya RAB; Ve şeriatin zevkimdir.
175
Canım yaşasın, ve sana hamdedecektir; Ve hükümlerin bana yardım etsin.
176
Kaybolmuş koyun gibi yoldan saptım; kulunu ara; Çünkü emirlerini unutmuyorum.
Mezmurlar 119:1
Mezmurlar 119:2
Mezmurlar 119:3
Mezmurlar 119:4
Mezmurlar 119:5
Mezmurlar 119:6
Mezmurlar 119:7
Mezmurlar 119:8
Mezmurlar 119:9
Mezmurlar 119:10
Mezmurlar 119:11
Mezmurlar 119:12
Mezmurlar 119:13
Mezmurlar 119:14
Mezmurlar 119:15
Mezmurlar 119:16
Mezmurlar 119:17
Mezmurlar 119:18
Mezmurlar 119:19
Mezmurlar 119:20
Mezmurlar 119:21
Mezmurlar 119:22
Mezmurlar 119:23
Mezmurlar 119:24
Mezmurlar 119:25
Mezmurlar 119:26
Mezmurlar 119:27
Mezmurlar 119:28
Mezmurlar 119:29
Mezmurlar 119:30
Mezmurlar 119:31
Mezmurlar 119:32
Mezmurlar 119:33
Mezmurlar 119:34
Mezmurlar 119:35
Mezmurlar 119:36
Mezmurlar 119:37
Mezmurlar 119:38
Mezmurlar 119:39
Mezmurlar 119:40
Mezmurlar 119:41
Mezmurlar 119:42
Mezmurlar 119:43
Mezmurlar 119:44
Mezmurlar 119:45
Mezmurlar 119:46
Mezmurlar 119:47
Mezmurlar 119:48
Mezmurlar 119:49
Mezmurlar 119:50
Mezmurlar 119:51
Mezmurlar 119:52
Mezmurlar 119:53
Mezmurlar 119:54
Mezmurlar 119:55
Mezmurlar 119:56
Mezmurlar 119:57
Mezmurlar 119:58
Mezmurlar 119:59
Mezmurlar 119:60
Mezmurlar 119:61
Mezmurlar 119:62
Mezmurlar 119:63
Mezmurlar 119:64
Mezmurlar 119:65
Mezmurlar 119:66
Mezmurlar 119:67
Mezmurlar 119:68
Mezmurlar 119:69
Mezmurlar 119:70
Mezmurlar 119:71
Mezmurlar 119:72
Mezmurlar 119:73
Mezmurlar 119:74
Mezmurlar 119:75
Mezmurlar 119:76
Mezmurlar 119:77
Mezmurlar 119:78
Mezmurlar 119:79
Mezmurlar 119:80
Mezmurlar 119:81
Mezmurlar 119:82
Mezmurlar 119:83
Mezmurlar 119:84
Mezmurlar 119:85
Mezmurlar 119:86
Mezmurlar 119:87
Mezmurlar 119:88
Mezmurlar 119:89
Mezmurlar 119:90
Mezmurlar 119:91
Mezmurlar 119:92
Mezmurlar 119:93
Mezmurlar 119:94
Mezmurlar 119:95
Mezmurlar 119:96
Mezmurlar 119:97
Mezmurlar 119:98
Mezmurlar 119:99
Mezmurlar 119:100
Mezmurlar 119:101
Mezmurlar 119:102
Mezmurlar 119:103
Mezmurlar 119:104
Mezmurlar 119:105
Mezmurlar 119:106
Mezmurlar 119:107
Mezmurlar 119:108
Mezmurlar 119:109
Mezmurlar 119:110
Mezmurlar 119:111
Mezmurlar 119:112
Mezmurlar 119:113
Mezmurlar 119:114
Mezmurlar 119:115
Mezmurlar 119:116
Mezmurlar 119:117
Mezmurlar 119:118
Mezmurlar 119:119
Mezmurlar 119:120
Mezmurlar 119:121
Mezmurlar 119:122
Mezmurlar 119:123
Mezmurlar 119:124
Mezmurlar 119:125
Mezmurlar 119:126
Mezmurlar 119:127
Mezmurlar 119:128
Mezmurlar 119:129
Mezmurlar 119:130
Mezmurlar 119:131
Mezmurlar 119:132
Mezmurlar 119:133
Mezmurlar 119:134
Mezmurlar 119:135
Mezmurlar 119:136
Mezmurlar 119:137
Mezmurlar 119:138
Mezmurlar 119:139
Mezmurlar 119:140
Mezmurlar 119:141
Mezmurlar 119:142
Mezmurlar 119:143
Mezmurlar 119:144
Mezmurlar 119:145
Mezmurlar 119:146
Mezmurlar 119:147
Mezmurlar 119:148
Mezmurlar 119:149
Mezmurlar 119:150
Mezmurlar 119:151
Mezmurlar 119:152
Mezmurlar 119:153
Mezmurlar 119:154
Mezmurlar 119:155
Mezmurlar 119:156
Mezmurlar 119:157
Mezmurlar 119:158
Mezmurlar 119:159
Mezmurlar 119:160
Mezmurlar 119:161
Mezmurlar 119:162
Mezmurlar 119:163
Mezmurlar 119:164
Mezmurlar 119:165
Mezmurlar 119:166
Mezmurlar 119:167
Mezmurlar 119:168
Mezmurlar 119:169
Mezmurlar 119:170
Mezmurlar 119:171
Mezmurlar 119:172
Mezmurlar 119:173
Mezmurlar 119:174
Mezmurlar 119:175
Mezmurlar 119:176
Mezmurlar 1 / Mez 1
Mezmurlar 2 / Mez 2
Mezmurlar 3 / Mez 3
Mezmurlar 4 / Mez 4
Mezmurlar 5 / Mez 5
Mezmurlar 6 / Mez 6
Mezmurlar 7 / Mez 7
Mezmurlar 8 / Mez 8
Mezmurlar 9 / Mez 9
Mezmurlar 10 / Mez 10
Mezmurlar 11 / Mez 11
Mezmurlar 12 / Mez 12
Mezmurlar 13 / Mez 13
Mezmurlar 14 / Mez 14
Mezmurlar 15 / Mez 15
Mezmurlar 16 / Mez 16
Mezmurlar 17 / Mez 17
Mezmurlar 18 / Mez 18
Mezmurlar 19 / Mez 19
Mezmurlar 20 / Mez 20
Mezmurlar 21 / Mez 21
Mezmurlar 22 / Mez 22
Mezmurlar 23 / Mez 23
Mezmurlar 24 / Mez 24
Mezmurlar 25 / Mez 25
Mezmurlar 26 / Mez 26
Mezmurlar 27 / Mez 27
Mezmurlar 28 / Mez 28
Mezmurlar 29 / Mez 29
Mezmurlar 30 / Mez 30
Mezmurlar 31 / Mez 31
Mezmurlar 32 / Mez 32
Mezmurlar 33 / Mez 33
Mezmurlar 34 / Mez 34
Mezmurlar 35 / Mez 35
Mezmurlar 36 / Mez 36
Mezmurlar 37 / Mez 37
Mezmurlar 38 / Mez 38
Mezmurlar 39 / Mez 39
Mezmurlar 40 / Mez 40
Mezmurlar 41 / Mez 41
Mezmurlar 42 / Mez 42
Mezmurlar 43 / Mez 43
Mezmurlar 44 / Mez 44
Mezmurlar 45 / Mez 45
Mezmurlar 46 / Mez 46
Mezmurlar 47 / Mez 47
Mezmurlar 48 / Mez 48
Mezmurlar 49 / Mez 49
Mezmurlar 50 / Mez 50
Mezmurlar 51 / Mez 51
Mezmurlar 52 / Mez 52
Mezmurlar 53 / Mez 53
Mezmurlar 54 / Mez 54
Mezmurlar 55 / Mez 55
Mezmurlar 56 / Mez 56
Mezmurlar 57 / Mez 57
Mezmurlar 58 / Mez 58
Mezmurlar 59 / Mez 59
Mezmurlar 60 / Mez 60
Mezmurlar 61 / Mez 61
Mezmurlar 62 / Mez 62
Mezmurlar 63 / Mez 63
Mezmurlar 64 / Mez 64
Mezmurlar 65 / Mez 65
Mezmurlar 66 / Mez 66
Mezmurlar 67 / Mez 67
Mezmurlar 68 / Mez 68
Mezmurlar 69 / Mez 69
Mezmurlar 70 / Mez 70
Mezmurlar 71 / Mez 71
Mezmurlar 72 / Mez 72
Mezmurlar 73 / Mez 73
Mezmurlar 74 / Mez 74
Mezmurlar 75 / Mez 75
Mezmurlar 76 / Mez 76
Mezmurlar 77 / Mez 77
Mezmurlar 78 / Mez 78
Mezmurlar 79 / Mez 79
Mezmurlar 80 / Mez 80
Mezmurlar 81 / Mez 81
Mezmurlar 82 / Mez 82
Mezmurlar 83 / Mez 83
Mezmurlar 84 / Mez 84
Mezmurlar 85 / Mez 85
Mezmurlar 86 / Mez 86
Mezmurlar 87 / Mez 87
Mezmurlar 88 / Mez 88
Mezmurlar 89 / Mez 89
Mezmurlar 90 / Mez 90
Mezmurlar 91 / Mez 91
Mezmurlar 92 / Mez 92
Mezmurlar 93 / Mez 93
Mezmurlar 94 / Mez 94
Mezmurlar 95 / Mez 95
Mezmurlar 96 / Mez 96
Mezmurlar 97 / Mez 97
Mezmurlar 98 / Mez 98
Mezmurlar 99 / Mez 99
Mezmurlar 100 / Mez 100
Mezmurlar 101 / Mez 101
Mezmurlar 102 / Mez 102
Mezmurlar 103 / Mez 103
Mezmurlar 104 / Mez 104
Mezmurlar 105 / Mez 105
Mezmurlar 106 / Mez 106
Mezmurlar 107 / Mez 107
Mezmurlar 108 / Mez 108
Mezmurlar 109 / Mez 109
Mezmurlar 110 / Mez 110
Mezmurlar 111 / Mez 111
Mezmurlar 112 / Mez 112
Mezmurlar 113 / Mez 113
Mezmurlar 114 / Mez 114
Mezmurlar 115 / Mez 115
Mezmurlar 116 / Mez 116
Mezmurlar 117 / Mez 117
Mezmurlar 118 / Mez 118
Mezmurlar 119 / Mez 119
Mezmurlar 120 / Mez 120
Mezmurlar 121 / Mez 121
Mezmurlar 122 / Mez 122
Mezmurlar 123 / Mez 123
Mezmurlar 124 / Mez 124
Mezmurlar 125 / Mez 125
Mezmurlar 126 / Mez 126
Mezmurlar 127 / Mez 127
Mezmurlar 128 / Mez 128
Mezmurlar 129 / Mez 129
Mezmurlar 130 / Mez 130
Mezmurlar 131 / Mez 131
Mezmurlar 132 / Mez 132
Mezmurlar 133 / Mez 133
Mezmurlar 134 / Mez 134
Mezmurlar 135 / Mez 135
Mezmurlar 136 / Mez 136
Mezmurlar 137 / Mez 137
Mezmurlar 138 / Mez 138
Mezmurlar 139 / Mez 139
Mezmurlar 140 / Mez 140
Mezmurlar 141 / Mez 141
Mezmurlar 142 / Mez 142
Mezmurlar 143 / Mez 143
Mezmurlar 144 / Mez 144
Mezmurlar 145 / Mez 145
Mezmurlar 146 / Mez 146
Mezmurlar 147 / Mez 147
Mezmurlar 148 / Mez 148
Mezmurlar 149 / Mez 149
Mezmurlar 150 / Mez 150