A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

สุภาษิต ๒๑

พระทัยพระราชาเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์พระยาห์เวห์ พระเจ้าจะทรงชักนำไปทางไหนก็ตามแต่จะโปรด
ทางทุกสายของมนุษย์ก็ถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่พระยาห์เวห์ทรงตรวจดูจิตใจ
การประพฤติชอบธรรมและยุติธรรม เป็นที่โปรดปรานแด่พระยาห์เวห์มากกว่าเครื่องบูชา
ดวงตายโส และใจลำพอง ประทีปของคนอธรรมเป็นบาป
แผนงานของคนขยันนำไปสู่กำไรแน่นอน แต่ทุกคนที่ผลีผลามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้
การได้ทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสา ก็คือหมอกที่จางหายและกับดักแห่งความตาย
ความทารุณของคนอธรรมจะกวาดพวกเขาไป เพราะพวกเขาไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรม
ทางของคนบาปหนานั้นคด แต่ความประพฤติของคนบริสุทธิ์นั้นเที่ยงตรง
อยู่ที่มุมบนหลังคา ดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงขี้ทะเลาะ
๑๐
คนอธรรมย่อมปรารถนาความชั่ว เพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความเมตตาจากเขา
๑๑
เมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนรู้น้อยจึงมีปัญญา เมื่อคนมีปัญญาได้รับการสั่งสอน เขาก็ได้ความรู้
๑๒
พระเจ้าผู้ชอบธรรมทรงพิเคราะห์ดูบ้านของคนอธรรม พระองค์ทรงทำให้บรรดาคนอธรรมพินาศ
๑๓
คนที่ปิดหูไม่ฟังเสียงร้องทุกข์ของคนจน ตัวเขาเองจะร้องตะโกนแต่ไม่มีใครตอบ
๑๔
ของกำนัลซึ่งให้ในที่ลับตาย่อมขจัดโทสะ และสินบนลับๆ ก็กำจัดความโกรธเกรี้ยวได้
๑๕
เมื่อมีการปฏิบัติอย่างยุติธรรม คนชอบธรรมก็ยินดี แต่คนประพฤติชั่วหวาดผวา
๑๖
มนุษย์ที่หลงไปจากทางแห่งความเข้าใจ จะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตาย
๑๗
คนที่รักความบันเทิงจะเป็นคนจน คนที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมันจะไม่มั่งคั่ง
๑๘
คนชั่วเป็นค่าไถ่คนชอบธรรม และคนอธรรมเป็นค่าไถ่คนเที่ยงธรรม
๑๙
อาศัยอยู่ในแดนกันดาร ดีกว่าอยู่กับหญิงขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บ่น
๒๐
คลังทรัพย์ล้ำค่าและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนมีปัญญา แต่คนโง่ผลาญมันจนเกลี้ยง
๒๑
คนที่ติดตามความชอบธรรมและความกรุณา จะพบชีวิต ความชอบธรรม และเกียรติยศ
๒๒
คนมีปัญญาปีนเข้าเมืองของคนมีกำลัง และพังทลายที่มั่นซึ่งเขาไว้วางใจ
๒๓
คนที่ระวังปากและลิ้นของตน ก็ปกป้องตัวเองจากความยุ่งยาก
๒๔
“คนชอบเยาะเย้ย” เป็นชื่อของคนเย่อหยิ่งจองหอง ผู้ประพฤติตัวด้วยความโอหัง
๒๕
ความอยากของคนเกียจคร้านฆ่าตัวเขาเอง เพราะมือของเขาไม่ยอมทำงาน
๒๖
คนโลภก็โลภอยู่วันยังค่ำ แต่คนชอบธรรมให้อย่างไม่อั้น
๒๗
เครื่องบูชาของคนอธรรมเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชัง และยิ่งแย่กว่านั้น เมื่อเขานำมาด้วยเจตนาชั่ว
๒๘
พยานเท็จจะพินาศ แต่พยานที่พูดตามที่ได้ยินจะยืนยงอยู่ได้
๒๙
คนอธรรมทำให้หน้าของตนด้านไป แต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทางของตน
๓๐
ปัญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดี คำแนะนำก็ดี จะเอาชนะพระยาห์เวห์ไม่ได้
๓๑
ม้าก็เตรียมไว้แล้วสำหรับวันทำศึก แต่ชัยชนะ เป็นของพระยาห์เวห์
สุภาษิต ๒๑:1
สุภาษิต ๒๑:2
สุภาษิต ๒๑:3
สุภาษิต ๒๑:4
สุภาษิต ๒๑:5
สุภาษิต ๒๑:6
สุภาษิต ๒๑:7
สุภาษิต ๒๑:8
สุภาษิต ๒๑:9
สุภาษิต ๒๑:10
สุภาษิต ๒๑:11
สุภาษิต ๒๑:12
สุภาษิต ๒๑:13
สุภาษิต ๒๑:14
สุภาษิต ๒๑:15
สุภาษิต ๒๑:16
สุภาษิต ๒๑:17
สุภาษิต ๒๑:18
สุภาษิต ๒๑:19
สุภาษิต ๒๑:20
สุภาษิต ๒๑:21
สุภาษิต ๒๑:22
สุภาษิต ๒๑:23
สุภาษิต ๒๑:24
สุภาษิต ๒๑:25
สุภาษิต ๒๑:26
สุภาษิต ๒๑:27
สุภาษิต ๒๑:28
สุภาษิต ๒๑:29
สุภาษิต ๒๑:30
สุภาษิต ๒๑:31
สุภาษิต 1 / สุภาษิ 1
สุภาษิต 2 / สุภาษิ 2
สุภาษิต 3 / สุภาษิ 3
สุภาษิต 4 / สุภาษิ 4
สุภาษิต 5 / สุภาษิ 5
สุภาษิต 6 / สุภาษิ 6
สุภาษิต 7 / สุภาษิ 7
สุภาษิต 8 / สุภาษิ 8
สุภาษิต 9 / สุภาษิ 9
สุภาษิต 10 / สุภาษิ 10
สุภาษิต 11 / สุภาษิ 11
สุภาษิต 12 / สุภาษิ 12
สุภาษิต 13 / สุภาษิ 13
สุภาษิต 14 / สุภาษิ 14
สุภาษิต 15 / สุภาษิ 15
สุภาษิต 16 / สุภาษิ 16
สุภาษิต 17 / สุภาษิ 17
สุภาษิต 18 / สุภาษิ 18
สุภาษิต 19 / สุภาษิ 19
สุภาษิต 20 / สุภาษิ 20
สุภาษิต 21 / สุภาษิ 21
สุภาษิต 22 / สุภาษิ 22
สุภาษิต 23 / สุภาษิ 23
สุภาษิต 24 / สุภาษิ 24
สุภาษิต 25 / สุภาษิ 25
สุภาษิต 26 / สุภาษิ 26
สุภาษิต 27 / สุภาษิ 27
สุภาษิต 28 / สุภาษิ 28
สุภาษิต 29 / สุภาษิ 29
สุภาษิต 30 / สุภาษิ 30
สุภาษิต 31 / สุภาษิ 31