A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

สุภาษิต ๑๙

คนยากจนผู้ดำเนินในความซื่อสัตย์ ดีกว่าคนพูดตลบตะแลงซึ่งเป็นคนโง่
ถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดี และคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาด
ความโง่ของคนทำลายทางของเขาเอง และใจของเขาก็เกรี้ยวกราดต่อพระยาห์เวห์
ทรัพย์สมบัติทำให้มีเพื่อนมากมาย แต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนตีจาก
พยานเท็จจะถูกลงโทษ และคนพูดปดจะหนีไม่พ้น
คนมากมายประจบเจ้านาย และทุกคนก็เป็นมิตรกับผู้ให้ของกำนัล
พี่น้องทั้งหมดของคนยากจนก็ยังเกลียดเขา แล้วเพื่อนจะยิ่งหนีห่างจากเขาสักเท่าไร แม้เขาตามไปวิงวอน แต่พวกเขาก็หายหน้ากันไปหมด
คนที่ได้ปัญญาก็รักตนเอง คนที่รักษาความเข้าใจไว้จะเจริญรุ่งเรือง
พยานเท็จจะถูกลงโทษ และคนพูดปดจะพินาศ
๑๐
ที่คนโง่จะกินอยู่อย่างหรูหราก็ไม่เหมาะอยู่แล้ว ที่ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยิ่งไม่เหมาะมากกว่านั้นอีก
๑๑
ความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้า และการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขา
๑๒
พระพิโรธของพระราชาเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่ม แต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนหญ้า
๑๓
บุตรโง่เขลาเป็นความหายนะแก่บิดา และภรรยาขี้ทะเลาะก็เหมือนน้ำฝนย้อยหยดไม่หยุด
๑๔
บ้านกับทรัพย์สมบัติเป็นมรดกมาจากบิดา แต่ภรรยาที่ฉลาดมาจากพระยาห์เวห์
๑๕
ความเกียจคร้านทำให้หลับสนิท และคนขี้เกียจจะต้องหิว
๑๖
คนที่รักษาพระบัญญัติย่อมรักษาชีวิตของตน คนที่ดูหมิ่นทางแห่งพระบัญญัติ ก็จะตาย
๑๗
คนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาห์เวห์ทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำของเขา
๑๘
จงตีสอนบุตรชายของเจ้าเมื่อยังมีความหวัง อย่าจงใจให้เขาพินาศไป
๑๙
คนที่โมโหฉุนเฉียวจะต้องได้รับโทษ เพราะถ้าเจ้าช่วยเขาแล้ว ก็ต้องช่วยเขาอีก
๒๐
จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอน เพื่อเจ้าจะได้ปัญญาในภายหลัง
๒๑
ในใจมนุษย์มีแผนงานมากมาย แต่พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะดำรงอยู่ได้
๒๒
สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความจงรักภักดี และคนยากจนยังดีกว่าคนพูดมุสา
๒๓
ความยำเกรงพระยาห์เวห์นำไปสู่ชีวิต และผู้ยำเกรงพระองค์จะอยู่อย่างผาสุก จะไม่มีสิ่งร้ายใดๆ มาแผ้วพาน
๒๔
คนเกียจคร้านฝังมือของตนในชาม และไม่ยอมแม้แต่จะนำอาหารมาสู่ปากของตน
๒๕
จงตีคนที่ชอบเยาะเย้ย แล้วคนรู้น้อยจะกลายเป็นคนสุขุม จงตักเตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะได้ความรู้
๒๖
คนที่ทำร้ายบิดาและขับไล่มารดา เป็นบุตรชายผู้นำความอับอายและความเสื่อมเสียมา
๒๗
ลูกเอ๋ย ถ้าเจ้าเลิกฟังคำสั่งสอน เจ้าก็จะหลงไปจากคำแห่งความรู้
๒๘
พยานชั่วช้าย่อมเยาะเย้ยความยุติธรรม และปากของคนอธรรมก็กลืนกินความชั่วร้าย
๒๙
การพิพากษามีพร้อมสำหรับคนที่ชอบเยาะเย้ย และการโบยก็สำหรับหลังของคนโง่
สุภาษิต ๑๙:1
สุภาษิต ๑๙:2
สุภาษิต ๑๙:3
สุภาษิต ๑๙:4
สุภาษิต ๑๙:5
สุภาษิต ๑๙:6
สุภาษิต ๑๙:7
สุภาษิต ๑๙:8
สุภาษิต ๑๙:9
สุภาษิต ๑๙:10
สุภาษิต ๑๙:11
สุภาษิต ๑๙:12
สุภาษิต ๑๙:13
สุภาษิต ๑๙:14
สุภาษิต ๑๙:15
สุภาษิต ๑๙:16
สุภาษิต ๑๙:17
สุภาษิต ๑๙:18
สุภาษิต ๑๙:19
สุภาษิต ๑๙:20
สุภาษิต ๑๙:21
สุภาษิต ๑๙:22
สุภาษิต ๑๙:23
สุภาษิต ๑๙:24
สุภาษิต ๑๙:25
สุภาษิต ๑๙:26
สุภาษิต ๑๙:27
สุภาษิต ๑๙:28
สุภาษิต ๑๙:29
สุภาษิต 1 / สุภาษิ 1
สุภาษิต 2 / สุภาษิ 2
สุภาษิต 3 / สุภาษิ 3
สุภาษิต 4 / สุภาษิ 4
สุภาษิต 5 / สุภาษิ 5
สุภาษิต 6 / สุภาษิ 6
สุภาษิต 7 / สุภาษิ 7
สุภาษิต 8 / สุภาษิ 8
สุภาษิต 9 / สุภาษิ 9
สุภาษิต 10 / สุภาษิ 10
สุภาษิต 11 / สุภาษิ 11
สุภาษิต 12 / สุภาษิ 12
สุภาษิต 13 / สุภาษิ 13
สุภาษิต 14 / สุภาษิ 14
สุภาษิต 15 / สุภาษิ 15
สุภาษิต 16 / สุภาษิ 16
สุภาษิต 17 / สุภาษิ 17
สุภาษิต 18 / สุภาษิ 18
สุภาษิต 19 / สุภาษิ 19
สุภาษิต 20 / สุภาษิ 20
สุภาษิต 21 / สุภาษิ 21
สุภาษิต 22 / สุภาษิ 22
สุภาษิต 23 / สุภาษิ 23
สุภาษิต 24 / สุภาษิ 24
สุภาษิต 25 / สุภาษิ 25
สุภาษิต 26 / สุภาษิ 26
สุภาษิต 27 / สุภาษิ 27
สุภาษิต 28 / สุภาษิ 28
สุภาษิต 29 / สุภาษิ 29
สุภาษิต 30 / สุภาษิ 30
สุภาษิต 31 / สุภาษิ 31