A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

สุภาษิต ๑๖

แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาห์เวห์
ทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเอง แต่พระยาห์เวห์ทรงตรวจดูจิตใจ
จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาห์เวห์ แล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนา
พระยาห์เวห์ทรงทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมัน แม้คนอธรรมก็เพื่อวันลำเค็ญ
พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังทุกคนที่มีใจผยอง เขาจะถูกลงโทษแน่
โดยความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ ความบาปชั่วก็ถูกลบล้าง และโดยความยำเกรงพระยาห์เวห์ คนหันจากความชั่วร้ายได้
เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระยาห์เวห์ แม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงทำให้คืนดีกับเขาได้
มีเล็กน้อยพร้อมกับมีความชอบธรรม ก็ดีกว่ามีรายได้มากพร้อมกับความอยุติธรรม
ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระยาห์เวห์ทรงนำย่างเท้าของเขา
๑๐
คำที่มีสิทธิอำนาจอยู่ที่ไพรพระโอษฐ์ ของพระราชา พระโอษฐ์ของพระองค์ซื่อตรงในการพิพากษา
๑๑
ตราชูและตาชั่งเที่ยงตรงเป็นของพระยาห์เวห์ ตุ้มน้ำหนักทั้งสิ้นในถุงเป็นพระราชกิจของพระองค์
๑๒
พระราชาทรงเกลียดชังการทำชั่ว เพราะว่าพระที่นั่งนั้นถูกสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม
๑๓
พระราชาทรงโปรดปรานปากที่ชอบธรรม และผู้ที่พูดตรงไปตรงมานั้นพระองค์ทรงรัก
๑๔
พระพิโรธของพระราชาเป็นทูตแห่งความมรณา แต่คนมีปัญญาจะระงับพระพิโรธนั้น
๑๕
ชีวิตมีอยู่ในความสว่างแห่งพระพักตร์พระราชา และความโปรดปรานของพระองค์เป็นเหมือนเมฆฝนปลายฤดู
๑๖
ได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคำสักเท่าใด และได้ความรอบรู้ก็น่าปรารถนากว่าได้เงิน
๑๗
ทางหลวงของคนเที่ยงธรรมเบี่ยงเบนออกจากความชั่วร้าย คนที่ระแวดระวังทางของตนก็รักษาชีวิตของตนไว้
๑๘
ความจองหองมาก่อนการถูกทำลาย และใจผยองก็มาก่อนการล้ม
๑๙
เป็นคนถ่อมตัวอยู่กับคนยากจน ก็ดีกว่าแบ่งของที่ริบมาได้กับคนเย่อหยิ่ง
๒๐
ผู้ใส่ใจพระวจนะ จะเจริญรุ่งเรือง และคนที่วางใจในพระยาห์เวห์จะสุขสบาย
๒๑
คนมีปัญญาเรียกได้ว่าเป็นคนมีความเข้าใจ และวาจาอ่อนหวานเพิ่มอำนาจการสั่งสอน
๒๒
ปัญญาเป็นน้ำพุแห่งชีวิตแก่ผู้เป็นเจ้าของ แต่ความโง่เป็นการลงโทษแก่คนโง่
๒๓
ใจของคนมีปัญญาทำให้วาจาของเขาสุขุม และเพิ่มอำนาจการสั่งสอนแก่ปากของเขา
๒๔
ถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกาย
๒๕
มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูก แต่ปลายทางคือความมรณา
๒๖
ความหิวของคนงานทำงานให้เขา เพราะปากของเขากระตุ้นเขาไป
๒๗
คนถ่อยคิดแผนชั่วปองร้ายคนอื่น คำพูดจากริมฝีปากของเขาเหมือนไฟลวก
๒๘
คนตลบตะแลงแพร่การวิวาท และผู้ซุบซิบนินทาก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน
๒๙
คนโหดร้ายล่อชวนเพื่อนบ้านของเขา และนำเขาไปในทางไม่ดี
๓๐
บุคคลผู้ขยิบตากะแผนงานที่ตลบตะแลง บุคคลผู้เม้มปากของเขานำความชั่วร้ายให้เกิดขึ้น
๓๑
ศีรษะที่มีผมหงอก เป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรี ซึ่งจะพบได้ก็แต่ในผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม
๓๒
บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้
๓๓
ฉลากนั้นถูกทอดลงที่ตัก แต่ผลที่ออกทุกอย่างมาจากพระยาห์เวห์
สุภาษิต ๑๖:1
สุภาษิต ๑๖:2
สุภาษิต ๑๖:3
สุภาษิต ๑๖:4
สุภาษิต ๑๖:5
สุภาษิต ๑๖:6
สุภาษิต ๑๖:7
สุภาษิต ๑๖:8
สุภาษิต ๑๖:9
สุภาษิต ๑๖:10
สุภาษิต ๑๖:11
สุภาษิต ๑๖:12
สุภาษิต ๑๖:13
สุภาษิต ๑๖:14
สุภาษิต ๑๖:15
สุภาษิต ๑๖:16
สุภาษิต ๑๖:17
สุภาษิต ๑๖:18
สุภาษิต ๑๖:19
สุภาษิต ๑๖:20
สุภาษิต ๑๖:21
สุภาษิต ๑๖:22
สุภาษิต ๑๖:23
สุภาษิต ๑๖:24
สุภาษิต ๑๖:25
สุภาษิต ๑๖:26
สุภาษิต ๑๖:27
สุภาษิต ๑๖:28
สุภาษิต ๑๖:29
สุภาษิต ๑๖:30
สุภาษิต ๑๖:31
สุภาษิต ๑๖:32
สุภาษิต ๑๖:33
สุภาษิต 1 / สุภาษิ 1
สุภาษิต 2 / สุภาษิ 2
สุภาษิต 3 / สุภาษิ 3
สุภาษิต 4 / สุภาษิ 4
สุภาษิต 5 / สุภาษิ 5
สุภาษิต 6 / สุภาษิ 6
สุภาษิต 7 / สุภาษิ 7
สุภาษิต 8 / สุภาษิ 8
สุภาษิต 9 / สุภาษิ 9
สุภาษิต 10 / สุภาษิ 10
สุภาษิต 11 / สุภาษิ 11
สุภาษิต 12 / สุภาษิ 12
สุภาษิต 13 / สุภาษิ 13
สุภาษิต 14 / สุภาษิ 14
สุภาษิต 15 / สุภาษิ 15
สุภาษิต 16 / สุภาษิ 16
สุภาษิต 17 / สุภาษิ 17
สุภาษิต 18 / สุภาษิ 18
สุภาษิต 19 / สุภาษิ 19
สุภาษิต 20 / สุภาษิ 20
สุภาษิต 21 / สุภาษิ 21
สุภาษิต 22 / สุภาษิ 22
สุภาษิต 23 / สุภาษิ 23
สุภาษิต 24 / สุภาษิ 24
สุภาษิต 25 / สุภาษิ 25
สุภาษิต 26 / สุภาษิ 26
สุภาษิต 27 / สุภาษิ 27
สุภาษิต 28 / สุภาษิ 28
สุภาษิต 29 / สุภาษิ 29
สุภาษิต 30 / สุภาษิ 30
สุภาษิต 31 / สุภาษิ 31