A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

วิวรณ์ ๔

หลังจากนั้น​ผม​เห็น​ประตู​สวรรค์​เปิด​อ้า​อยู่​ตรงหน้า และ​ผม​ได้ยิน​เสียง​ที่​พูด​กับ​ผม​ครั้งแรก ที่​ดัง​คล้ายกับ​เสียง​แตร​พูดว่า “ขึ้น​มา​บนนี้​เถิด แล้ว​เรา​จะ​แสดง​ให้​เจ้า​เห็น​เหตุการณ์​ที่​จะ​ต้อง​เกิดขึ้น​ต่อ​จากนี้​ไป”
ทันใดนั้น​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ได้​ครอบงำ​ผม​ไว้ แล้ว​คุณ​เชื่อไหม สิ่ง​ที่​ผม​เห็น​ตรงหน้า​นั้น คือ​บัลลังก์​ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ใน​สวรรค์​และ​มี​ผู้หนึ่ง​นั่ง​อยู่​บนนั้น​ด้วย
ผู้ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​นั้น​มี​รูปร่าง​ที่​ส่อง​ประกาย​เหมือน​แก้ว​เจียระไน​ที่​มีค่า​ทั้ง​สีเขียว​และ​สีแดง และ​รอบ​บัลลังก์​นั้น​มี​รุ้ง​สี​สว่าง​สดใส​เหมือน​แก้ว​มรกต​ล้อม​อยู่
นอกจากนี้​ยัง​มี​บัลลังก์​อีก​ยี่สิบสี่​บัลลังก์​ล้อมรอบ​บัลลังก์​นั้น และ​มี​ผู้​อาวุโส​ยี่สิบสี่​องค์ นั่ง​อยู่​บน​แต่ละ​บัลลังก์ พวกเขา​แต่ง​ชุด​สีขาว​และ​สวม​มงกุฎ​ทองคำ
มี​ฟ้าแลบ​และ​ฟ้าร้อง​ดัง​ออก​มา​จาก​บัลลังก์ และ​มี​คบเพลิง​เจ็ด​อัน​ลุก​โชติช่วง​อยู่​หน้า​บัลลังก์ ซึ่ง​คือ​พระวิญญาณ​ทั้ง​เจ็ด​ของ​พระเจ้า
ตรง​หน้า​บัลลังก์​นั้น มอง​ดู​แล้ว​เหมือน​ทะเล​แก้ว​ที่​ใส​ดั่ง​แก้ว​เจียระไน ส่วน​ตรงกลาง​บริเวณ​รอบ​บัลลังก์ มี​สิ่งมีชีวิต​สี่​ตน ซึ่ง​มี​ดวงตา​อยู่​รอบตัว​เต็ม​ไปหมด ทั้ง​ข้างหน้า​และ​ข้างหลัง
สิ่งมีชีวิต​ตน​แรก​เหมือน​สิงโต ตน​ที่สอง​เหมือน​วัว​ตัวผู้ ตนที่​สาม​มี​หน้าตา​เหมือน​มนุษย์ และ​ตน​ที่สี่​เหมือน​นก​อินทรี​ที่​กำลัง​โผบิน
สิ่งมีชีวิต​ทั้ง​สี่​ตนนี้ แต่ละ​ตน​มี​ปีก​หกปีก​และ​มี​ดวงตา​รอบ​ตัว​และ​ใต้​ปีก​ด้วย ตลอด​ทั้งวัน​ทั้งคืน พวกเขา​ไม่เคย​หยุด​พูดว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ คือ​พระเจ้า​องค์​เจ้า​ชีวิต​ผู้​มี​ฤทธิ์​ทั้งสิ้น เป็น​ผู้ที่​อยู่​ใน​ปัจจุบัน ใน​อดีต และ​กำลัง​จะ​มา​ใน​อนาคต”
เมื่อ​สิ่งมีชีวิต​ทั้ง​สี่​กล่าว​คำ​สรรเสริญ​ถวาย​พระเกียรติ และ​ขอบคุณ​พระองค์​ผู้ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ ผู้ซึ่ง​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอดไป
๑๐
ผู้อาวุโส​ทั้ง​ยี่สิบสี่​องค์ ก็​ก้มลง​กราบ​นมัสการ​พระองค์​ผู้ที่​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์ และ​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่​ตลอดไป พวกเขา​ถอด​มงกุฎ​ของ​ตัวเอง​วาง​ลง​ตรงหน้า​บัลลังก์​ของ​พระองค์ แล้ว​พูดว่า
๑๑
“พระเจ้า​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​พวกเรา​ทั้งหลาย พระองค์​สมควร​ที่​จะ​ได้รับ​คำ​สรรเสริญ ได้รับ​เกียรติ​และ​ฤทธิ์​อำนาจ เพราะ​พระองค์​เป็น​ผู้สร้าง​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง และ​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ได้​ถูก​สร้างขึ้น และ​มี​ขึ้นมา​ตามใจ​พระองค์”
วิวรณ์ ๔:1
วิวรณ์ ๔:2
วิวรณ์ ๔:3
วิวรณ์ ๔:4
วิวรณ์ ๔:5
วิวรณ์ ๔:6
วิวรณ์ ๔:7
วิวรณ์ ๔:8
วิวรณ์ ๔:9
วิวรณ์ ๔:10
วิวรณ์ ๔:11
วิวรณ์ 1 / วิวรณ์ 1
วิวรณ์ 2 / วิวรณ์ 2
วิวรณ์ 3 / วิวรณ์ 3
วิวรณ์ 4 / วิวรณ์ 4
วิวรณ์ 5 / วิวรณ์ 5
วิวรณ์ 6 / วิวรณ์ 6
วิวรณ์ 7 / วิวรณ์ 7
วิวรณ์ 8 / วิวรณ์ 8
วิวรณ์ 9 / วิวรณ์ 9
วิวรณ์ 10 / วิวรณ์ 10
วิวรณ์ 11 / วิวรณ์ 11
วิวรณ์ 12 / วิวรณ์ 12
วิวรณ์ 13 / วิวรณ์ 13
วิวรณ์ 14 / วิวรณ์ 14
วิวรณ์ 15 / วิวรณ์ 15
วิวรณ์ 16 / วิวรณ์ 16
วิวรณ์ 17 / วิวรณ์ 17
วิวรณ์ 18 / วิวรณ์ 18
วิวรณ์ 19 / วิวรณ์ 19
วิวรณ์ 20 / วิวรณ์ 20
วิวรณ์ 21 / วิวรณ์ 21
วิวรณ์ 22 / วิวรณ์ 22