A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ฮีบรู ๗

เมลคีเซเดค​คนนี้​เป็น​กษัตริย์​เมือง​ซาเล็ม เป็น​นักบวช​ของ​พระเจ้า​สูงสุด ท่าน​ได้​พบ​กับ​อับราฮัม ใน​ขณะที่​อับราฮัม​กลับมา​หลังจาก​ที่​ได้​รบ​ชนะ​กษัตริย์​ต่างๆ แล้ว​ท่าน​ได้​อวยพร​ให้​อับราฮัม
อับราฮัม​แบ่ง​ของ​ที่​ยึด​มา​ได้​ให้​กับ​เมลคีเซเดค​ไป​หนึ่ง​ใน​สิบ ชื่อ​ของ​เมลคีเซเดค หมายถึง “กษัตริย์​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า” และ​ท่าน​เป็น​กษัตริย์​ของ​เมือง​ซาเล็ม​ด้วย ซึ่ง​หมายถึง “กษัตริย์​แห่ง​สันติสุข”
ไม่มี​ใคร​รู้​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พ่อแม่​และ​ตระกูล​ของ​ท่าน ชีวิต​ของ​ท่าน​ไม่มี​วัน​เริ่มต้น​และ​ไม่มี​จุดจบ เมลคีเซเดค​จึง​เหมือนกับ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ตรงที่ว่า​เป็น​นักบวช​ตลอดไป
ดูสิ​ว่า​ท่าน​ยิ่งใหญ่​ขนาดไหน แม้แต่​อับราฮัม​ผู้​เป็น​ต้นตระกูล​ของ​เรา ยัง​ได้​แบ่ง​ของ​ที่​ยึด​มา​ได้​ให้​กับ​ท่าน​ไป​หนึ่ง​ใน​สิบ​เลย
พวก​นักบวช​ที่​มา​จาก​เผ่า​เลวี ​นั้น กฎ​ของ​โมเสส​สั่ง​ให้​เขา​เก็บ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​จาก​ประชาชน ซึ่ง​ก็​คือ​พี่น้อง​ของ​เขา​นั่นเอง ทั้งๆที่​พวกเขา​ทั้งหมด​สืบ​เชื้อสาย​มา​จาก​อับราฮัม
แต่​เมลคีเซเดค​ไม่ได้​สืบ​เชื้อสาย​มา​จาก​เผ่า​เลวี แต่​ก็​ยัง​ได้รับ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​จาก​อับราฮัม และ​ท่าน​ยัง​ได้​อวยพร​ให้​กับ​อับราฮัม​คน​ที่​ได้รับ​คำ​สัญญา​จาก​พระเจ้า
ซึ่ง​เรา​รู้​ว่า ผู้ใหญ่​จะ​เป็น​คน​ที่​อวยพร​ให้​กับ​ผู้น้อย
ใน​กรณี​ของ​นักบวช​ชาว​เลวี​ที่​ได้รับ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​นั้น เป็น​แค่​คน​ธรรมดา​ที่​ต้อง​ตาย แต่​ใน​กรณี​ของ​เมลคีเซเดค​ที่​ได้รับ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบนั้น คือ​คน​ที่​พระคัมภีร์​ได้​พูด​ไว้​ว่า จะ​ยังคง​มี​ชีวิต​อยู่ ​ต่อไป
อาจจะ​พูด​ได้​ว่า​เลวี​คน​ที่​ได้รับ​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบนั้น จริงๆแล้ว​ได้​ให้​ส่วนแบ่ง​หนึ่ง​ใน​สิบ​กับ​เมลคีเซเดค​ด้วย​โดย​ผ่าน​ทาง​อับราฮัม
๑๐
ถึงแม้​ตอนที่​เมลคีเซเดค​พบ​กับ​อับราฮัม​นั้น เลวี​ยัง​ไม่​เกิด​เลย​แต่​ก็​อยู่​ใน​สายเลือด​ของ​อับราฮัม​บรรพบุรุษ​ของ​เขา
๑๑
ชาว​อิสราเอล​ได้รับ​กฎ​ของ​โมเสส ซึ่ง​กฎนั้น​ขึ้น​อยู่​กับ​ระบอบ​นักบวช​ของ​เลวี แต่​ระบอบนี้​ไม่​สามารถ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​สมบูรณ์แบบ​นั้น​ได้ เพราะ​ถ้า​มัน​ทำ​ได้ ทำไม​ยัง​ต้อง​มี​นักบวช​อีก​คนหนึ่ง​มา ซึ่ง​เป็น​ไป​ตาม​แบบ​ของ​เมลคีเซเดค ไม่ใช่​ตาม​แบบ​ของ​อาโรน
๑๒
เมื่อ​เปลี่ยน​ระบอบ​นักบวช​ไป กฎ​ก็​ต้อง​เปลี่ยน​ไป​เป็น​อย่างอื่น​ด้วย
๑๓
เรา​เห็น​ได้​ว่า​ระบอบนั้น​เปลี่ยน​แปลง​ไปแล้ว เพราะ​พระเยซู​คน​ที่​เรา​พูดถึง​นี้ มา​จาก​อีก​เผ่าหนึ่ง​ที่​ไม่ใช่​เผ่า​เลวี และ​ยัง​ไม่มี​ใคร​เลย​ใน​เผ่า​ของ​พระเยซู ที่​เคย​เป็น​นักบวช​คอย​รับใช้​อยู่​ที่​หน้า​แท่นบูชา
๑๔
มัน​ก็​เห็นชัด​ว่า องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เรา​สืบ​เชื้อสาย​มา​จาก​เผ่า​ยูดาห์ และ​โมเสส​ก็​ไม่เคย​พูดว่า​จะ​มี​นักบวช​มา​จาก​เผ่า​นี้​เลย
๑๕
การ​เปลี่ยน​แปลง​นี้​ยิ่ง​เห็นชัด​มาก​ขึ้น เมื่อ​มี​นักบวช​คนหนึ่ง​เกิดขึ้น​ตาม​แบบอย่าง​ของ​เมลคีเซเดค
๑๖
ซึ่ง​คนนี้​ไม่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​ให้​เป็น​นักบวช​ตาม​กฎ คือ​กฎ​ที่​จะ​ต้อง​สืบ​เชื้อสาย​มา​จาก​เผ่า​เลวี แต่​เป็น​เพราะ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​ชีวิต​ที่​ไม่​สามารถ​ทำลาย​ได้
๑๗
เหมือนกับ​ที่​ใน​พระคัมภีร์​ได้​พูดถึง​คนนี้​ว่า “เจ้า​เป็น​นักบวช​ตลอดไป ตาม​แบบอย่าง​ของ​เมลคีเซเดค”
๑๘
ข้อบังคับ​อันเก่า ตอนนี้​ได้​ถูก​ยกเลิก​ไปแล้ว เนื่องจาก​มัน​อ่อนแอ​และ​ไร้ประโยชน์
๑๙
อันที่​จริง​แล้ว​กฎ​ของ​โมเสส​ไม่ได้​ทำ​ให้​อะไร​สมบูรณ์แบบ​ได้เลย แต่​ตอนนี้​เรา​ได้รับ​ความหวัง​ที่​หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​ดีกว่า เพราะ​ความหวัง​นี้​เรา​จึง​เข้าใกล้​พระเจ้า​ได้
๒๐
ที่​สำคัญ​คือ​ว่า พระเจ้า​ได้​แต่งตั้ง​พระเยซู​ให้​เป็น​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด​ตาม​คำ​สาบาน​ของ​พระองค์ ใน​ขณะที่​คนอื่นๆ​ได้​เป็น​นักบวช​นั้น โดย​ไม่มี​คำ​สาบาน
๒๑
แต่​พระเยซู​ได้​เป็น​หัวหน้า​นักบวช เมื่อ​พระเจ้า​สาบาน​กับ​พระเยซู​ว่า “องค์​เจ้า​ชีวิต​ได้​สาบาน​ไว้แล้ว และ​จะ​ไม่มี​วัน​เปลี่ยนใจ​เลย ‘พระองค์​เป็น​นักบวช​ตลอดไป’”
๒๒
คำ​สาบาน​นี้​หมายความ​ว่า พระเยซู​เป็น​ผู้​ประกัน​ว่า​สัญญา ​อันใหม่​นี้​ดีกว่า​สัญญา​อันเก่า
๒๓
เหตุ​ที่​มี​หัวหน้า​นักบวช​หลายคน ก็​เพราะ​พวกเขา​ต้อง​ตาย​ไป แล้ว​ทำหน้าที่​ต่อ​ไม่ได้
๒๔
แต่​พระเยซู​นั้น​มี​ชีวิต​ตลอดไป​จึง​ทำ​หน้าที่​หัวหน้า​นักบวช​ได้​ตลอดไป
๒๕
ดังนั้น ทุกๆคน​ที่​มาหา​พระเจ้า โดย​ผ่าน​ทาง​พระเยซู พระองค์​สามารถ​ที่​จะ​ช่วย​ชีวิต​ของเขา​ได้​ครบถ้วน เพราะ​พระองค์​อยู่เสมอ​ที่​จะ​ขอ​ความ​เมตตา​ให้​กับ​พวกเขา
๒๖
เรา​ต้องการ​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด​อย่าง​พระเยซู​นี่แหละ เพราะ​พระองค์​เป็น​ที่​พอใจ​ของ​พระเจ้า ไม่มี​ที่ติ ไม่มี​จุด​ด่างพร้อย แยก​จาก​คนบาป​ทั้งหลาย และ​ได้รับ​การ​ยก​ขึ้น​อยู่​เหนือ​ฟ้าสวรรค์
๒๗
พระองค์​ไม่ต้อง​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ทุกวัน เหมือนกับ​พวก​หัวหน้า​นักบวช​อื่นๆ​ทำ คือ​อย่างแรก​พวกนั้น​ต้อง​ถวาย​เครื่อง​บูชา​จัดการ​กับ​บาป​ของ​ตัวเอง​ก่อน แล้ว​ถึง​ค่อย​ทำ​ให้​กับ​ประชาชน แต่​พระเยซู​ถวาย​เครื่อง​บูชา​เพียง​ครั้งเดียว​สำหรับ​ทุกๆคน พระเยซู​ทำ​อย่างนี้​ตอน​ที่​พระองค์​ถวาย​ชีวิต​ของ​พระองค์​เอง
๒๘
จริงๆแล้ว​กฎ​ของ​โมเสส​ได้​แต่งตั้ง​มนุษย์​ที่​มี​ความ​อ่อนแอ ให้​มา​เป็น​หัวหน้า​นักบวช​สูงสุด แต่​คำ​สาบาน​ที่​มา​ภายหลัง​กฎ​ของ​โมเสส​นั้น ได้​แต่งตั้ง​พระบุตร​ผู้ที่​พระเจ้า​ได้​ทำ​ให้​สมบูรณ์แบบ​ทุกอย่าง​ตลอดไป
ฮีบรู ๗:1
ฮีบรู ๗:2
ฮีบรู ๗:3
ฮีบรู ๗:4
ฮีบรู ๗:5
ฮีบรู ๗:6
ฮีบรู ๗:7
ฮีบรู ๗:8
ฮีบรู ๗:9
ฮีบรู ๗:10
ฮีบรู ๗:11
ฮีบรู ๗:12
ฮีบรู ๗:13
ฮีบรู ๗:14
ฮีบรู ๗:15
ฮีบรู ๗:16
ฮีบรู ๗:17
ฮีบรู ๗:18
ฮีบรู ๗:19
ฮีบรู ๗:20
ฮีบรู ๗:21
ฮีบรู ๗:22
ฮีบรู ๗:23
ฮีบรู ๗:24
ฮีบรู ๗:25
ฮีบรู ๗:26
ฮีบรู ๗:27
ฮีบรู ๗:28
ฮีบรู 1 / ฮีบรู 1
ฮีบรู 2 / ฮีบรู 2
ฮีบรู 3 / ฮีบรู 3
ฮีบรู 4 / ฮีบรู 4
ฮีบรู 5 / ฮีบรู 5
ฮีบรู 6 / ฮีบรู 6
ฮีบรู 7 / ฮีบรู 7
ฮีบรู 8 / ฮีบรู 8
ฮีบรู 9 / ฮีบรู 9
ฮีบรู 10 / ฮีบรู 10
ฮีบรู 11 / ฮีบรู 11
ฮีบรู 12 / ฮีบรู 12
ฮีบรู 13 / ฮีบรู 13