A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

โรม ๘

แล้ว​เดี๋ยวนี้​คน​ทั้งหลาย​ที่​มี​ส่วน​ใน​พระเยซู​คริสต์​จะ​ไม่​ต้อง​ถูก​ลงโทษ
เพราะ​ใน​พระเยซู​คริสต์ กฎ​ที่​มา​จาก​พระวิญญาณ​ที่​ให้​ชีวิต​นั้น ได้​ปลดปล่อย​ให้​คุณ ​เป็น​อิสระ​จาก​กฎ​แห่ง​บาป​ที่​นำ​ไป​สู่​ความตาย​แล้ว
สิ่ง​ที่​กฎ​ของ​โมเสส​ช่วย​ไม่​ได้ เพราะ​สันดาน​ของ​เรา​ทำ​ให้​กฎ​อ่อนแอ​ไป พระเจ้า​ก็​ได้​ทำ​แล้ว พระองค์​ได้​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป็น​มนุษย์​เหมือน​กับ​เรา​ที่​เป็น​คน​บาป และ​ส่ง​มา​เพื่อ​จัดการ​กับ​บาป พระเจ้า​ได้​ตัดสิน​ลงโทษ​บาป​โดย​ใช้​ร่าง​ที่​เป็น​มนุษย์​ของ​พระเยซู
เพื่อ​สิ่ง​ที่​กฎ​สั่ง​ไว้​จะ​ได้​สำเร็จ​ใน​ชีวิต​ของ​เรา​ผู้​ที่​ไม่​ได้​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน แต่​ตาม​พระวิญญาณ
เพราะ​คน​ที่​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน​ก็​มัว​แต่​คิด​ถึง​ความ​ต้องการ​ของ​กิเลส แต่​คน​ที่​ใช้​ชีวิต​ตาม​พระวิญญาณ​ก็​จะ​คิดถึง​แต่​เรื่อง​ที่​พระวิญญาณ​ต้องการ
จิตใจ​ที่​สันดาน​ควบคุม​อยู่​นั้น​นำ​ไป​สู่​ความตาย แต่​จิตใจ​ที่​พระวิญญาณ​ควบคุม​นำ​ไป​สู่​ชีวิต​และ​สันติสุข
จิตใจ​ที่​สันดาน​ควบคุม​นั้น​เป็น​ศัตรู​กับ​พระเจ้า เพราะ​จิตใจ​นั้น​ไม่​ยอม​ทำ​ตาม​กฎ​ของ​พระเจ้า และ​ความจริง​แล้ว​มัน​ก็​ไม่​สามารถ​ที่​จะ​ทำ​ตาม​กฎ​นั้น​ได้​ด้วย
คน​ที่​มี​ชีวิต​ตาม​สันดาน​จึง​ไม่​สามารถ​ทำ​ให้​พระเจ้า​พอใจ​ได้
แต่​ถ้า​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​พวก​คุณ คุณ​ก็​ไม่​ได้​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน แต่​ใช้​ชีวิต​ตาม​พระวิญญาณ แต่​ถ้า​คน​ไหน​ไม่​มี​พระวิญญาณ​ของ​พระคริสต์ แสดง​ว่า​คน​นั้น​ไม่​ได้​เป็น​ของ​พระคริสต์
๑๐
แต่​ถ้า​พระคริสต์​อยู่​ใน​ตัว​พวก​คุณ ถึง​แม้​ร่าง​ของ​คุณ​ต้อง​ตาย​ไป​เพราะ​บาป แต่​พระวิญญาณ​ก็​ยัง​จะ​นำ​ชีวิต​ใหม่​ให้​กับ​คุณ เพราะ​พระเจ้า​ยอมรับ​คุณ​แล้ว
๑๑
ถ้า​คุณ​มี​พระวิญญาณ​ที่​ทำ​ให้​พระเยซู​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย​อยู่​ใน​พวก​คุณ พระเจ้า​ผู้​ทำ​ให้​พระคริสต์​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความตาย ก็​จะ​ใช้​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์​ที่​อยู่​ใน​พวก​คุณ​นั้น ให้​ชีวิต​กับ​ร่าง​ที่​ต้อง​ตายนี้​ของ​คุณ
๑๒
ดังนั้น​พี่น้อง​ครับ เรา​ไม่​ได้​เป็น​หนี้​อะไร​กับ​สันดาน​เลย​ถึง​จะ​ต้อง​ทำ​ตาม​ที่​มัน​สั่ง
๑๓
ถ้า​คุณ​ยัง​ใช้​ชีวิต​ตาม​สันดาน​อยู่ คุณ​จะ​ต้อง​ตาย แต่​ถ้า​คุณ​ยอม​ให้​พระวิญญาณ​ฆ่า​การ​กระทำ​บาป​ของ​ร่างกาย คุณ​ก็​จะ​มี​ชีวิต
๑๔
เพราะ​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​นำ​ใคร คน​นั้น​ก็​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า
๑๕
เพราะ​พระวิญญาณ​ที่​คุณ​ได้รับ​นั้น​ไม่​ได้​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ทาส​ที่​ต้อง​กลัว​อีก แต่​ทำ​ให้​คุณ​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า และ​พระวิญญาณนี้​ทำ​ให้​เรา​ร้อง​ดังๆ​ว่า “อับบา พ่อ”
๑๖
พระวิญญาณ​นั้น​ทำ​ให้​เรา​มั่นใจ​ว่า​เรา​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า
๑๗
ถ้า​เรา​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า​แล้ว เรา​ก็​เป็น​ทายาท คือ​ทายาท​ของ​พระเจ้า และ​เป็น​ทายาท​ร่วม​กับ​พระคริสต์ แต่​เรา​จะ​ต้อง​ร่วม​ทุกข์​กับ​พระคริสต์​ก่อน เพื่อ​ที่​เรา​จะ​ได้รับ​ศักดิ์ศรี​ร่วม​กับ​พระองค์​ด้วย
๑๘
ผม​ถือ​ว่า​ความ​ทุกข์​ยาก​ใน​ชีวิตนี้ ไม่​หนักหนา​อะไร​เลย เมื่อ​เปรียบเทียบ​กับ​ศักดิ์ศรี​ที่​พระองค์​จะ​เปิดเผย​ให้​กับ​เรา​ใน​อนาคต
๑๙
เพราะ​ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​มา​ใน​โลกนี้ กำลัง​ตั้งตา​คอย​วัน​ที่​พระเจ้า​จะ​เปิดเผย​ให้​เห็น​ว่า​ใคร​เป็น​ลูกๆ​ของ​พระองค์​บ้าง
๒๐
ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​มา​ใน​โลกนี้ พระเจ้า​ทำ​ให้​มัน​อยู่​ใน​สภาพ​ที่​ผิดเพี้ยน​ไป ไม่​ใช่​ว่า​ตัว​มัน​เอง​อยาก​เป็น​อย่าง​นั้น แต่​พระเจ้า​เป็น​ผู้​กำหนด​ให้​เป็น​อย่าง​นั้น เพราะ​มี​ความหวัง​ว่า
๒๑
ทุก​สิ่ง​ที่​พระองค์​สร้าง​มานี้ จะ​ได้​หลุดพ้น​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​ความ​เสื่อมโทรม แล้ว​จะ​ได้​เป็น​อิสระ​และ​มี​ศักดิ์ศรี​ร่วม​กับ​ลูกๆ​ของ​พระเจ้า
๒๒
เพราะ​เรา​รู้​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​มา​ใน​โลกนี้​ยัง​ร้อง​คร่ำครวญ ด้วย​ความ​เจ็บปวด​รวดร้าว​มา​จน​ถึง​เดี๋ยวนี้ (เหมือน​กับ​ผู้หญิง​ที่​กำลัง​จะ​คลอด​ลูก)
๒๓
ไม่​ใช่​แต่​เฉพาะ​พวก​นั้น​ที่​ร้อง​คร่ำครวญ แม้แต่​เรา​เอง​ก็​ยัง​ร้อง​คร่ำครวญ​อยู่​ในใจ​ด้วย ทั้งๆ​ที่​เรา​ได้รับ​พระวิญญาณ​ซึ่ง​เป็น​พระพร​ส่วน​แรก​จาก​พระเจ้า​แล้ว เรา​ยัง​ตั้ง​ตา​รอคอย​วัน​ที่​พระองค์​จะ​ทำให้​เรา​เป็น​ลูก​ของ​พระองค์​อย่าง​สมบูรณ์ เมื่อนั้น​ร่างกาย​ของ​เรา​จะ​ได้​หลุดพ้น​เป็น​อิสระ
๒๔
พระเจ้า​ได้​ช่วย​ชีวิต​เรา​แล้ว เรา​จึง​มี​ความ​หวังนี้​อยู่​ใน​ใจ ความหวัง​ที่​เรา​เห็น​ได้​นั้น​ไม่​เรียกว่า​ความหวัง​หรอก เพราะ​ใคร​จะ​ไป​หวัง​กับ​สิ่ง​ที่​เขา​เห็น​แล้ว
๒๕
แต่​เรา​หวัง​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​ยัง​มอง​ไม่​เห็น และ​เรา​ก็​ตั้ง​ตา​รอคอย​มัน​ด้วย​ความอดทน
๒๖
ใน​ทำนอง​เดียว​กัน​พระวิญญาณ​ก็​มา​ช่วย​เรา​ใน​ความ​อ่อนแอ​ของ​เรา​ด้วย เรา​ไม่​รู้​ว่า​เรา​ควร​จะ​ขอ​อะไร​เวลา​ที่​เรา​อธิษฐาน แต่​พระวิญญาณ​เอง​ได้​ขอ​ต่อ​พระเจ้า​แทน​เรา​ด้วย​เสียง​ร้อง​คร่ำครวญ​ที่​ไม่​เป็น​คำ
๒๗
แต่​พระเจ้า​ผู้​หยั่งรู้​จิตใจ​รู้​ว่า​อะไร​อยู่​ใน​จิตใจ​ของ​พระวิญญาณ เพราะ​พระวิญญาณ​ได้​ร้องขอ​ให้​กับ​คน​ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า ตาม​ที่​พระเจ้า​ชอบใจ
๒๘
เรา​รู้​ว่า​พระเจ้า​ทำ​ให้​ทุก​อย่าง​เกิด​ผลดี​สำหรับ​คน​ที่รัก​พระองค์ พวก​เขา​เป็น​คน​ที่​พระเจ้า​เรียก​ตาม​แผนงาน​ของ​พระองค์
๒๙
พระเจ้า​ได้​เลือก​และ​แยก​คน​พวกนี้​ไว้​ก่อน​ล่วงหน้า​แล้ว ให้​เป็น​เหมือน​กับ​พระบุตร​ของ​พระองค์ เพื่อ​ว่า​พระบุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​คน​แรก​ใน​หมู่​พี่น้อง​มากมาย
๓๐
ดังนั้น​คน​พวกนี้​ที่​พระองค์​ได้​แยก​ไว้​แล้ว พระองค์​ก็​ได้​เรียก​มา และ​เมื่อ​เรียก​มา​แล้ว พระองค์​ก็​ยอมรับ​เขา และ​เมื่อ​ยอมรับ​แล้ว พระองค์​ก็​ให้​พวก​เขา​มี​ศักดิ์ศรี​ด้วย
๓๑
เรา​จะ​ว่า​อย่างไร​ดี​เกี่ยวกับ​เรื่องนี้ ถ้า​พระเจ้า​อยู่​ฝ่าย​เรา ใคร​จะ​ต่อต้าน​เรา​ได้
๓๒
พระองค์​ไม่​หวง​แม้แต่​พระบุตร​ของ​พระองค์​เอง แต่​กลับ​มอบ​พระบุตร​นั้น​ให้​มา​ตาย​เพื่อ​เรา​ทุก​คน ถ้า​อย่าง​นั้น​พระองค์​จะ​ไม่​ยิ่ง​ให้​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​กับ​เรา​พร้อม​กับ​พระบุตร​ด้วย​หรือ
๓๓
ใคร​จะ​ฟ้อง​คน​พวกนี้​ที่​พระเจ้า​เลือก​มา พระเจ้า​เอง​หรือ เป็น​ไป​ไม่​ได้ เพราะ​พระองค์​เอง​เป็น​ผู้​ที่​ยอมรับ​พวกนี้
๓๔
ใคร​จะ​กล่าว​โทษ​เขา พระเยซู​หรือ เป็น​ไป​ไม่​ได้ เพราะ​พระเยซู​คริสต์​เป็น​ผู้​ที่​ตาย​และ​ฟื้น​ขึ้น​มา​ใหม่ และ​ตอนนี้​พระองค์​ก็​นั่ง​อยู่​ทาง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า​วิงวอน​พระเจ้า​แทน​เรา
๓๕
ใคร​จะ​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ที่​พระคริสต์​มี​ต่อ​เรา​ได้ ไม่​มี​เลย แม้แต่​ความ​ทุกข์ยาก​หรือ​ความ​ลำบาก หรือ​การ​ถูก​กดขี่​ข่มเหง หรือ​ความ​อดอยาก​หิวโหย หรือ​การ​เปลือยกาย หรือ​อันตราย​ต่างๆ หรือ​แม้แต่​การ​ถูก​ฆ่า​ฟัน ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ที่​พระคริสต์​มี​ต่อ​เรา​ได้
๓๖
เหมือน​กับ​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า “เพื่อ​พระองค์ เรา​เสี่ยง​กับ​การ​ถูก​ฆ่า​วันยังค่ำ คน​ทำ​กับ​เรา​เหมือน​แกะ​ที่​จะ​เอา​ไป​ฆ่า”
๓๗
แต่​ใน​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่างนี้ เรา​ก็​ได้รับ​ชัยชนะ​อัน​ยิ่งใหญ่​ผ่าน​ทาง​พระองค์​ผู้​ได้​แสดง​ความรัก​กับ​เรา
๓๘
เพราะ​ผม​มั่นใจ​ว่า ไม่ว่า​จะ​เป็น​ความตาย​หรือ​ชีวิต ทูตสวรรค์​หรือ​เทพเจ้า สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​หรือ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​อนาคต พวก​วิญญาณ​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ
๓๙
สิ่ง​ที่​อยู่​เหนือ​เรา หรือ​สิ่ง​ที่​อยู่​ต่ำ​กว่า​เรา หรือ​อะไรก็​ตาม​ที่​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา พวก​มัน​ก็​ไม่​มี​ทาง​แยก​เรา​ออก​จาก​ความรัก​ของ​พระเจ้า​ที่​เรา​เห็น​ใน​พระเยซู​คริสต์เจ้า​ของ​เรา
โรม ๘:1
โรม ๘:2
โรม ๘:3
โรม ๘:4
โรม ๘:5
โรม ๘:6
โรม ๘:7
โรม ๘:8
โรม ๘:9
โรม ๘:10
โรม ๘:11
โรม ๘:12
โรม ๘:13
โรม ๘:14
โรม ๘:15
โรม ๘:16
โรม ๘:17
โรม ๘:18
โรม ๘:19
โรม ๘:20
โรม ๘:21
โรม ๘:22
โรม ๘:23
โรม ๘:24
โรม ๘:25
โรม ๘:26
โรม ๘:27
โรม ๘:28
โรม ๘:29
โรม ๘:30
โรม ๘:31
โรม ๘:32
โรม ๘:33
โรม ๘:34
โรม ๘:35
โรม ๘:36
โรม ๘:37
โรม ๘:38
โรม ๘:39
โรม 1 / โรม 1
โรม 2 / โรม 2
โรม 3 / โรม 3
โรม 4 / โรม 4
โรม 5 / โรม 5
โรม 6 / โรม 6
โรม 7 / โรม 7
โรม 8 / โรม 8
โรม 9 / โรม 9
โรม 10 / โรม 10
โรม 11 / โรม 11
โรม 12 / โรม 12
โรม 13 / โรม 13
โรม 14 / โรม 14
โรม 15 / โรม 15
โรม 16 / โรม 16