A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อิสยาห์ ๔

ในวันนั้น​ผู้หญิง​เจ็ดคน​จะยึด​ผู้ชาย​คนหนึ่งไว้ และ​พวกนาง​จะ​พูดว่า “เรา​จะ​หาอาหาร​กินเอง​และ​เย็บเสื้อผ้า​ใส่เอง ขอเพียงแต่​ให้​ท่าน​แต่งงาน​กับเรา และ​ให้​พวกเรา​ได้ใช้​ชื่อของท่าน เพื่อเรา​จะได้​ไม่อับอาย​เพราะ​ยัง​เป็นโสดอยู่”
ใน​วันนั้น สิ่งที่​พระยาห์เวห์​ทำให้​งอกขึ้นนั้น​จะ​สวยงาม​ตระการตา​และ​ผลผลิต​ที่​เกิดขึ้น​จาก​พื้นดินนั้น​ก็​จะเป็น​ความภาคภูมิใจ​และ​เป็นศักดิ์ศรี​ของ​พวกที่​ยังเหลือรอด​อยู่ใน​อิสราเอล
ใน​เวลานั้น​คนเหล่านั้น​ที่​ยังเหลือรอด​อยู่ใน​ศิโยน​คือ​เมือง​เยรูซาเล็มนั้น ก็​จะ​ถูก​เรียกว่า ผู้บริสุทธิ์ คือ​ทุกคน​ที่​พระเจ้า​ได้กำหนด​ไว้แล้ว​ให้​มีชีวิตอยู่​ต่อไป​ใน​เยรูซาเล็ม
เมื่อ​พระยาห์เวห์​ได้​ล้าง​ความสกปรกโสมม​ของ​พวกผู้หญิง​ในศิโยน​และ​ได้​ชำระ​ล้าง​เลือด​ออกจาก​เยรูซาเล็ม​ด้วย​พระวิญญาณ​แห่ง​การตัดสิน​อย่างยุติธรรม​และ​พระวิญญาณ​แห่ง​การเผาไหม้​ให้บริสุทธิ์
แล้ว​เมื่อนั้น พระยาห์เวห์​จะ​สร้าง​เมฆ​ก้อนหนึ่ง​ขึ้นมา​ใน​ตอนกลางวัน​และควัน​และเปลวเพลิง​ใน​ตอนกลางคืน อยู่เหนือ​ภูเขาศิโยน​และ​อยู่เหนือ​ที่ประชุม​ทั้งหลาย​ของ​เมืองนั้น​จะมี​กระโจม​อยู่​เหนือ​สง่าราศี​ทั้งหมดนั้น
กระโจมนั้น​จะ​ใช้​เป็น​ที่กำบัง​แสงแดด​ใน​ตอนกลางวัน​และ​เป็น​ที่หลบภัย​และ​เป็น​ที่กำบัง​ตอน​ที่มี​พายุฝน
อิสยาห์ ๔:1
อิสยาห์ ๔:2
อิสยาห์ ๔:3
อิสยาห์ ๔:4
อิสยาห์ ๔:5
อิสยาห์ ๔:6
อิสยาห์ 1 / อิสยา 1
อิสยาห์ 2 / อิสยา 2
อิสยาห์ 3 / อิสยา 3
อิสยาห์ 4 / อิสยา 4
อิสยาห์ 5 / อิสยา 5
อิสยาห์ 6 / อิสยา 6
อิสยาห์ 7 / อิสยา 7
อิสยาห์ 8 / อิสยา 8
อิสยาห์ 9 / อิสยา 9
อิสยาห์ 10 / อิสยา 10
อิสยาห์ 11 / อิสยา 11
อิสยาห์ 12 / อิสยา 12
อิสยาห์ 13 / อิสยา 13
อิสยาห์ 14 / อิสยา 14
อิสยาห์ 15 / อิสยา 15
อิสยาห์ 16 / อิสยา 16
อิสยาห์ 17 / อิสยา 17
อิสยาห์ 18 / อิสยา 18
อิสยาห์ 19 / อิสยา 19
อิสยาห์ 20 / อิสยา 20
อิสยาห์ 21 / อิสยา 21
อิสยาห์ 22 / อิสยา 22
อิสยาห์ 23 / อิสยา 23
อิสยาห์ 24 / อิสยา 24
อิสยาห์ 25 / อิสยา 25
อิสยาห์ 26 / อิสยา 26
อิสยาห์ 27 / อิสยา 27
อิสยาห์ 28 / อิสยา 28
อิสยาห์ 29 / อิสยา 29
อิสยาห์ 30 / อิสยา 30
อิสยาห์ 31 / อิสยา 31
อิสยาห์ 32 / อิสยา 32
อิสยาห์ 33 / อิสยา 33
อิสยาห์ 34 / อิสยา 34
อิสยาห์ 35 / อิสยา 35
อิสยาห์ 36 / อิสยา 36
อิสยาห์ 37 / อิสยา 37
อิสยาห์ 38 / อิสยา 38
อิสยาห์ 39 / อิสยา 39
อิสยาห์ 40 / อิสยา 40
อิสยาห์ 41 / อิสยา 41
อิสยาห์ 42 / อิสยา 42
อิสยาห์ 43 / อิสยา 43
อิสยาห์ 44 / อิสยา 44
อิสยาห์ 45 / อิสยา 45
อิสยาห์ 46 / อิสยา 46
อิสยาห์ 47 / อิสยา 47
อิสยาห์ 48 / อิสยา 48
อิสยาห์ 49 / อิสยา 49
อิสยาห์ 50 / อิสยา 50
อิสยาห์ 51 / อิสยา 51
อิสยาห์ 52 / อิสยา 52
อิสยาห์ 53 / อิสยา 53
อิสยาห์ 54 / อิสยา 54
อิสยาห์ 55 / อิสยา 55
อิสยาห์ 56 / อิสยา 56
อิสยาห์ 57 / อิสยา 57
อิสยาห์ 58 / อิสยา 58
อิสยาห์ 59 / อิสยา 59
อิสยาห์ 60 / อิสยา 60
อิสยาห์ 61 / อิสยา 61
อิสยาห์ 62 / อิสยา 62
อิสยาห์ 63 / อิสยา 63
อิสยาห์ 64 / อิสยา 64
อิสยาห์ 65 / อิสยา 65
อิสยาห์ 66 / อิสยา 66