A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อิสยาห์ ๑๘

เฮ้ย แผ่นดิน​ที่​เต็มไปด้วย​เสียงหึ่งๆ​ของ​ปีกแมลง เป็น​ดินแดน​ที่​อยู่เหนือ​พวกแม่น้ำ​ของ​เอธิโอเปีย
แผ่นดินนั้น​ส่ง​พวกทูต​มา​ทาง​แม่น้ำไนล์​ด้วยเรือ​ที่​ทำจาก​ต้นกก​ที่​แล่น​มา​บนน้ำนั้น ไป พวกผู้ส่งข่าว​ที่​ว่องไว​ทั้งหลาย ไปหา​ชนชาตินั้น​ที่​ร่างสูง​และ​มีผิวเรียบ ไปหา​คนพวกนี้​ที่​คน​ทั้งไกล​และใกล้​ต่าง​ก็​พากัน​เกรง​กลัว เป็น​ชนชาติ​เข้มแข็ง​ที่​ชอบ​เหยียบย่ำ​ชนชาติอื่นๆ เป็น​แผ่นดิน​ที่​มีแม่น้ำ​หลายสาย​ไหลผ่าน
พวกเจ้า​ทุกคน​ที่​อาศัยอยู่​บนโลกนี้ พวกเจ้า​ที่​อยู่​บน​แผ่นดินโลก เมื่อ​มี​ธงสัญญาณ​ยกขึ้น​บน​พวกภูเขา ดูให้ดี และ​เมื่อ​ได้ยิน​เสียงแตรเป่า ฟังให้ดี
เพราะ​พระยาห์เวห์​ได้​พูด​กับผม​ว่าอย่างนี้ “จาก​ที่อาศัย​ของเรา เรา​จะ​คอย​สังเกต​อย่างเงียบๆ เงียบ​เหมือนกับ​ความร้อน​ที่​เพิ่มขึ้น​ใน​ตอนกลางวัน​ของ​ฤดูร้อน หรือ​เงียบ​เหมือนกับ​น้ำค้าง​ที่​ก่อตัวขึ้น​ใน​ตอนเช้า​ของ​ฤดูเก็บเกี่ยว
เพราะ​ก่อน​ที่​จะ​ถึง​ฤดูเก็บเกี่ยว เมื่อ​ดอกบาน​หมดแล้ว​และ​ดอก​ได้​กลายเป็น​ผลองุ่นสุก พระองค์​ก็​จะ​ลิด​พวกแขนง​ด้วย​ขอลิด และ​พระองค์​จะ​ตัด​กิ่งใหญ่​ทิ้งไป
พวกเถาองุ่นนี้​จะ​ถูก​ทิ้งไว้​ให้​พวกนก​จากภูเขา และ​พวกสัตว์​บน​แผ่นดิน​มากินกัน พวกนกนี้​ก็​จะ​พากัน​มากิน​ใน​ช่วงฤดูร้อน และ​พวกสัตว์​ทั้งหมด​บน​แผ่นดิน​ก็​จะ​พากัน​มากิน​ใน​ช่วงฤดูหนาว”
ในเวลานั้น ชนชาตินั้น​ที่​มี​รูปร่างสูง​และ​ผิวเรียบ​ที่​คน​ทั้งไกล​และใกล้​หวาดกลัว ก็​จะ​นำ​พวกของขวัญ​มา​ถวาย​ให้กับ​พระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น คนพวกนี้​ที่​เป็น​ชนชาติ​ที่​เข้มแข็ง​ที่​ชอบ​เหยียบย่ำ​ชนชาติอื่นๆ​ที่​มี​แม่น้ำ​หลายสาย​ไหลผ่าน​จะ​เอา​พวกของขวัญ​มา​ถวาย​ใน​สถานที่​ซึ่ง​ประชาชน​ร้อง​ออกชื่อ​ของพระยาห์เวห์​ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น​คือ​ภูเขาศิโยน
อิสยาห์ ๑๘:1
อิสยาห์ ๑๘:2
อิสยาห์ ๑๘:3
อิสยาห์ ๑๘:4
อิสยาห์ ๑๘:5
อิสยาห์ ๑๘:6
อิสยาห์ ๑๘:7
อิสยาห์ 1 / อิสยา 1
อิสยาห์ 2 / อิสยา 2
อิสยาห์ 3 / อิสยา 3
อิสยาห์ 4 / อิสยา 4
อิสยาห์ 5 / อิสยา 5
อิสยาห์ 6 / อิสยา 6
อิสยาห์ 7 / อิสยา 7
อิสยาห์ 8 / อิสยา 8
อิสยาห์ 9 / อิสยา 9
อิสยาห์ 10 / อิสยา 10
อิสยาห์ 11 / อิสยา 11
อิสยาห์ 12 / อิสยา 12
อิสยาห์ 13 / อิสยา 13
อิสยาห์ 14 / อิสยา 14
อิสยาห์ 15 / อิสยา 15
อิสยาห์ 16 / อิสยา 16
อิสยาห์ 17 / อิสยา 17
อิสยาห์ 18 / อิสยา 18
อิสยาห์ 19 / อิสยา 19
อิสยาห์ 20 / อิสยา 20
อิสยาห์ 21 / อิสยา 21
อิสยาห์ 22 / อิสยา 22
อิสยาห์ 23 / อิสยา 23
อิสยาห์ 24 / อิสยา 24
อิสยาห์ 25 / อิสยา 25
อิสยาห์ 26 / อิสยา 26
อิสยาห์ 27 / อิสยา 27
อิสยาห์ 28 / อิสยา 28
อิสยาห์ 29 / อิสยา 29
อิสยาห์ 30 / อิสยา 30
อิสยาห์ 31 / อิสยา 31
อิสยาห์ 32 / อิสยา 32
อิสยาห์ 33 / อิสยา 33
อิสยาห์ 34 / อิสยา 34
อิสยาห์ 35 / อิสยา 35
อิสยาห์ 36 / อิสยา 36
อิสยาห์ 37 / อิสยา 37
อิสยาห์ 38 / อิสยา 38
อิสยาห์ 39 / อิสยา 39
อิสยาห์ 40 / อิสยา 40
อิสยาห์ 41 / อิสยา 41
อิสยาห์ 42 / อิสยา 42
อิสยาห์ 43 / อิสยา 43
อิสยาห์ 44 / อิสยา 44
อิสยาห์ 45 / อิสยา 45
อิสยาห์ 46 / อิสยา 46
อิสยาห์ 47 / อิสยา 47
อิสยาห์ 48 / อิสยา 48
อิสยาห์ 49 / อิสยา 49
อิสยาห์ 50 / อิสยา 50
อิสยาห์ 51 / อิสยา 51
อิสยาห์ 52 / อิสยา 52
อิสยาห์ 53 / อิสยา 53
อิสยาห์ 54 / อิสยา 54
อิสยาห์ 55 / อิสยา 55
อิสยาห์ 56 / อิสยา 56
อิสยาห์ 57 / อิสยา 57
อิสยาห์ 58 / อิสยา 58
อิสยาห์ 59 / อิสยา 59
อิสยาห์ 60 / อิสยา 60
อิสยาห์ 61 / อิสยา 61
อิสยาห์ 62 / อิสยา 62
อิสยาห์ 63 / อิสยา 63
อิสยาห์ 64 / อิสยา 64
อิสยาห์ 65 / อิสยา 65
อิสยาห์ 66 / อิสยา 66