A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อิสยาห์ ๑๒

ในเวลานั้น​เจ้า​จะ​พูดว่า “ข้าแต่​พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้า​จะ​ขอบคุณ​พระองค์ ใช่แล้ว พระองค์​โกรธ​ข้าพเจ้าอยู่ ขอให้​ความโกรธ​ของพระองค์​หันไป​จาก​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด ขอให้​พระองค์​ปลอบโยน​ข้าพเจ้า​ด้วยเถิด
ดูสิ พระเจ้า​คือ​ผู้ช่วยให้รอด​ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​จะ​ไว้วางใจ​ในพระองค์​และ​ข้าพเจ้า​จะ​ไม่กลัว เพราะ​พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์​นั่นแหละ​เป็นกำลัง​และ​ที่ปกป้อง​ของข้าพเจ้า และ​พระองค์​ได้มาเป็น​ผู้ช่วยให้รอด​ของข้าพเจ้า”
พวกเจ้า​จะ​ตักน้ำ​อย่าง​มีความสุข จาก​พวกบ่อน้ำ​แห่ง​ความรอด
และ​ในตอนนั้น พวกเจ้า​จะ​พูดว่า “ให้​ขอบคุณ​พระยาห์เวห์​กันเถิด ให้​ร้องเรียก​ชื่อ​ของ​พระองค์เถิด ให้​ประกาศ​ให้​ชนชาติทั้งหลาย​รู้ถึง​สิ่งต่างๆ​ที่​พระองค์​ทำนั้น ให้​ประกาศ​ว่า​พระองค์นั้น​ยิ่งใหญ่​ขนาดไหน
ร้องเพลง​สรรเสริญ​ให้กับ​พระยาห์เวห์ เพราะ​พระองค์​ได้ทำ​สิ่งต่างๆ​ที่ยิ่งใหญ่ ให้​สิ่งนี้​เป็นที่รู้​กันไป​ทั่วโลก
ชาวศิโยน​เอ๋ย โห่ร้อง​และ​ร้องเพลง​ด้วย​ความสุขเถิด เพราะ​องค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์​ของอิสราเอล​นั้น​ยิ่งใหญ่​ท่ามกลาง​พวกเจ้า”
อิสยาห์ ๑๒:1
อิสยาห์ ๑๒:2
อิสยาห์ ๑๒:3
อิสยาห์ ๑๒:4
อิสยาห์ ๑๒:5
อิสยาห์ ๑๒:6
อิสยาห์ 1 / อิสยา 1
อิสยาห์ 2 / อิสยา 2
อิสยาห์ 3 / อิสยา 3
อิสยาห์ 4 / อิสยา 4
อิสยาห์ 5 / อิสยา 5
อิสยาห์ 6 / อิสยา 6
อิสยาห์ 7 / อิสยา 7
อิสยาห์ 8 / อิสยา 8
อิสยาห์ 9 / อิสยา 9
อิสยาห์ 10 / อิสยา 10
อิสยาห์ 11 / อิสยา 11
อิสยาห์ 12 / อิสยา 12
อิสยาห์ 13 / อิสยา 13
อิสยาห์ 14 / อิสยา 14
อิสยาห์ 15 / อิสยา 15
อิสยาห์ 16 / อิสยา 16
อิสยาห์ 17 / อิสยา 17
อิสยาห์ 18 / อิสยา 18
อิสยาห์ 19 / อิสยา 19
อิสยาห์ 20 / อิสยา 20
อิสยาห์ 21 / อิสยา 21
อิสยาห์ 22 / อิสยา 22
อิสยาห์ 23 / อิสยา 23
อิสยาห์ 24 / อิสยา 24
อิสยาห์ 25 / อิสยา 25
อิสยาห์ 26 / อิสยา 26
อิสยาห์ 27 / อิสยา 27
อิสยาห์ 28 / อิสยา 28
อิสยาห์ 29 / อิสยา 29
อิสยาห์ 30 / อิสยา 30
อิสยาห์ 31 / อิสยา 31
อิสยาห์ 32 / อิสยา 32
อิสยาห์ 33 / อิสยา 33
อิสยาห์ 34 / อิสยา 34
อิสยาห์ 35 / อิสยา 35
อิสยาห์ 36 / อิสยา 36
อิสยาห์ 37 / อิสยา 37
อิสยาห์ 38 / อิสยา 38
อิสยาห์ 39 / อิสยา 39
อิสยาห์ 40 / อิสยา 40
อิสยาห์ 41 / อิสยา 41
อิสยาห์ 42 / อิสยา 42
อิสยาห์ 43 / อิสยา 43
อิสยาห์ 44 / อิสยา 44
อิสยาห์ 45 / อิสยา 45
อิสยาห์ 46 / อิสยา 46
อิสยาห์ 47 / อิสยา 47
อิสยาห์ 48 / อิสยา 48
อิสยาห์ 49 / อิสยา 49
อิสยาห์ 50 / อิสยา 50
อิสยาห์ 51 / อิสยา 51
อิสยาห์ 52 / อิสยา 52
อิสยาห์ 53 / อิสยา 53
อิสยาห์ 54 / อิสยา 54
อิสยาห์ 55 / อิสยา 55
อิสยาห์ 56 / อิสยา 56
อิสยาห์ 57 / อิสยา 57
อิสยาห์ 58 / อิสยา 58
อิสยาห์ 59 / อิสยา 59
อิสยาห์ 60 / อิสยา 60
อิสยาห์ 61 / อิสยา 61
อิสยาห์ 62 / อิสยา 62
อิสยาห์ 63 / อิสยา 63
อิสยาห์ 64 / อิสยา 64
อิสยาห์ 65 / อิสยา 65
อิสยาห์ 66 / อิสยา 66