A A A A A
×

พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สดุดี ๖๕

ถึง​หัวหน้า​นักร้อง เพลง​สดุดี​ของ​ดาวิด ข้าแต่​พระเจ้า ถูกต้อง​แล้ว​ที่​พวกเรา​จะ​ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระองค์​บน​ภูเขาศิโยน และ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ตาม​ที่​พวกเรา​ได้​สาบาน​ไว้​กับพระองค์
พระองค์​รับฟัง​คำ​อธิษฐาน มนุษย์​ทุกคน​สามารถ​มา​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์
เมื่อ​การกระทำ​ผิด​ท่วมท้น​พวกเรา พระองค์​คือ​ผู้ที่​กลบเกลื่อน​การกบฏ​ของ​พวกเรา
ช่าง​มีเกียรติ​จริงๆ​คน​ที่​พระองค์​เลือก​ให้เข้าใกล้​พระองค์ และ​พักอาศัย​ใน​ลาน​ของ​พระองค์ ขอให้​เรา​อิ่มเอม​กับ​สิ่งดีๆ​ใน​บ้าน​ของ​พระองค์​ซึ่ง​คือ​วิหาร​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระองค์
ข้าแต่​พระเจ้า​พระผู้ช่วย​ให้รอด​ของ​พวกเรา พระองค์​ตอบ​คำ​อธิษฐาน​ของเรา​และ​นำชัยชนะ​มาสู่​พวกเรา​ด้วย​อำนาจ​อันน่าเกรง​ขาม​ของ​พระองค์ ทุกคน​ที่​อาศัย​อยู่​ใน​ทั่ว​ทุกมุมโลก​รวมทั้ง​คน​ที่​อยู่​ข้ามน้ำ​ข้ามทะเล​อันไกลโพ้น ต่าง​ก็​พากัน​ไว้วางใจ​ใน​พระองค์
พระองค์​ตั้ง​ภูเขา​ทั้งหลาย​ใน​ที่​ของ​พวกมัน​ด้วยฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ พระองค์​สำแดง​ให้​เห็น​ถึง​พลัง​ของ​พระองค์
พระองค์​สามารถ​ทำให้​ทะเล​และ​คลื่น​ที่​คำราม​อย่าง​สนั่นหวั่นไหว และ​ชนชาติ​ต่างๆ​ที่​จลาจล​วุ่นวาย สงบ​ลงได้
คน​ที่​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ทั้งหลาย​ที่​อยู่​ไกลโพ้น​ต่าง​ตกตะลึง​ใน​สิ่งมหัศจรรย์​ต่างๆ​ที่​พระองค์ทำ พระองค์​ทำให้​ผู้คน​ที่​อยู่​ทาง​ทิศตะวันออก​และ​ทิศตะวันตก​ร้องเพลง​ฉลองกัน
ข้าแต่​พระเจ้า พระองค์​ทรง​เอาใจใส่​แผ่นดิน​และ​รดน้ำ​ให้มัน พระองค์​ทำให้​ลำธาร​เต็มไปด้วย​น้ำ​ซึ่ง​ทำให้​แผ่นดิน​อุดม​สมบูรณ์ พระองค์​จัดหา​เมล็ดข้าว​ให้กับ​ผู้คน​กินกัน พระองค์​เตรียม​แผ่นดิน​ให้​เกิด​พืชผล
๑๐
พระองค์​ส่ง​ฝน​ห่าใหญ่​ลงมา​ใน​ทุ่งนา​ที่​ไถพรวนแล้ว น้ำฝน​ทำให้​ก้อนดิน​ที่​พรวนแล้วนั้น​อ่อนนุ่ม​ราบเรียบ​เสมอกัน พระองค์​อวยพร​ให้​ต้นพืช​ใน​ทุ่งนั้น​เจริญเติบโต
๑๑
พระองค์​สวม​มงกุฎ​ให้​กับ​ปีนั้น​ด้วย​พืชผล​อย่าง​ล้นหลาม ไม่ว่า​พระองค์​จะ​ไป​ที่ไหน​ก็ตาม พระองค์​ก็​ทิ้ง​ความอุดม​สมบูรณ์​ไว้ให้
๑๒
ทุ่งหญ้า​ใน​ชนบท มี​น้ำค้าง​หยาดเยิ้ม เนินเขา​ก็​ปกคลุม​ไป​ด้วย​ความชื่นชม​ยินดี
๑๓
ทุ่งหญ้า​เลี้ยงสัตว์ เต็ม​ไปด้วย​ฝูงแกะ หุบเขา​ถูก​ปกคลุม​ไปด้วย​เมล็ดข้าว พวกมัน​ต่าง​เปล่ง​เสียงร้อง​ออกมา​เป็นเพลง
สดุดี ๖๕:1
สดุดี ๖๕:2
สดุดี ๖๕:3
สดุดี ๖๕:4
สดุดี ๖๕:5
สดุดี ๖๕:6
สดุดี ๖๕:7
สดุดี ๖๕:8
สดุดี ๖๕:9
สดุดี ๖๕:10
สดุดี ๖๕:11
สดุดี ๖๕:12
สดุดี ๖๕:13
สดุดี 1 / สดุดี 1
สดุดี 2 / สดุดี 2
สดุดี 3 / สดุดี 3
สดุดี 4 / สดุดี 4
สดุดี 5 / สดุดี 5
สดุดี 6 / สดุดี 6
สดุดี 7 / สดุดี 7
สดุดี 8 / สดุดี 8
สดุดี 9 / สดุดี 9
สดุดี 10 / สดุดี 10
สดุดี 11 / สดุดี 11
สดุดี 12 / สดุดี 12
สดุดี 13 / สดุดี 13
สดุดี 14 / สดุดี 14
สดุดี 15 / สดุดี 15
สดุดี 16 / สดุดี 16
สดุดี 17 / สดุดี 17
สดุดี 18 / สดุดี 18
สดุดี 19 / สดุดี 19
สดุดี 20 / สดุดี 20
สดุดี 21 / สดุดี 21
สดุดี 22 / สดุดี 22
สดุดี 23 / สดุดี 23
สดุดี 24 / สดุดี 24
สดุดี 25 / สดุดี 25
สดุดี 26 / สดุดี 26
สดุดี 27 / สดุดี 27
สดุดี 28 / สดุดี 28
สดุดี 29 / สดุดี 29
สดุดี 30 / สดุดี 30
สดุดี 31 / สดุดี 31
สดุดี 32 / สดุดี 32
สดุดี 33 / สดุดี 33
สดุดี 34 / สดุดี 34
สดุดี 35 / สดุดี 35
สดุดี 36 / สดุดี 36
สดุดี 37 / สดุดี 37
สดุดี 38 / สดุดี 38
สดุดี 39 / สดุดี 39
สดุดี 40 / สดุดี 40
สดุดี 41 / สดุดี 41
สดุดี 42 / สดุดี 42
สดุดี 43 / สดุดี 43
สดุดี 44 / สดุดี 44
สดุดี 45 / สดุดี 45
สดุดี 46 / สดุดี 46
สดุดี 47 / สดุดี 47
สดุดี 48 / สดุดี 48
สดุดี 49 / สดุดี 49
สดุดี 50 / สดุดี 50
สดุดี 51 / สดุดี 51
สดุดี 52 / สดุดี 52
สดุดี 53 / สดุดี 53
สดุดี 54 / สดุดี 54
สดุดี 55 / สดุดี 55
สดุดี 56 / สดุดี 56
สดุดี 57 / สดุดี 57
สดุดี 58 / สดุดี 58
สดุดี 59 / สดุดี 59
สดุดี 60 / สดุดี 60
สดุดี 61 / สดุดี 61
สดุดี 62 / สดุดี 62
สดุดี 63 / สดุดี 63
สดุดี 64 / สดุดี 64
สดุดี 65 / สดุดี 65
สดุดี 66 / สดุดี 66
สดุดี 67 / สดุดี 67
สดุดี 68 / สดุดี 68
สดุดี 69 / สดุดี 69
สดุดี 70 / สดุดี 70
สดุดี 71 / สดุดี 71
สดุดี 72 / สดุดี 72
สดุดี 73 / สดุดี 73
สดุดี 74 / สดุดี 74
สดุดี 75 / สดุดี 75
สดุดี 76 / สดุดี 76
สดุดี 77 / สดุดี 77
สดุดี 78 / สดุดี 78
สดุดี 79 / สดุดี 79
สดุดี 80 / สดุดี 80
สดุดี 81 / สดุดี 81
สดุดี 82 / สดุดี 82
สดุดี 83 / สดุดี 83
สดุดี 84 / สดุดี 84
สดุดี 85 / สดุดี 85
สดุดี 86 / สดุดี 86
สดุดี 87 / สดุดี 87
สดุดี 88 / สดุดี 88
สดุดี 89 / สดุดี 89
สดุดี 90 / สดุดี 90
สดุดี 91 / สดุดี 91
สดุดี 92 / สดุดี 92
สดุดี 93 / สดุดี 93
สดุดี 94 / สดุดี 94
สดุดี 95 / สดุดี 95
สดุดี 96 / สดุดี 96
สดุดี 97 / สดุดี 97
สดุดี 98 / สดุดี 98
สดุดี 99 / สดุดี 99
สดุดี 100 / สดุดี 100
สดุดี 101 / สดุดี 101
สดุดี 102 / สดุดี 102
สดุดี 103 / สดุดี 103
สดุดี 104 / สดุดี 104
สดุดี 105 / สดุดี 105
สดุดี 106 / สดุดี 106
สดุดี 107 / สดุดี 107
สดุดี 108 / สดุดี 108
สดุดี 109 / สดุดี 109
สดุดี 110 / สดุดี 110
สดุดี 111 / สดุดี 111
สดุดี 112 / สดุดี 112
สดุดี 113 / สดุดี 113
สดุดี 114 / สดุดี 114
สดุดี 115 / สดุดี 115
สดุดี 116 / สดุดี 116
สดุดี 117 / สดุดี 117
สดุดี 118 / สดุดี 118
สดุดี 119 / สดุดี 119
สดุดี 120 / สดุดี 120
สดุดี 121 / สดุดี 121
สดุดี 122 / สดุดี 122
สดุดี 123 / สดุดี 123
สดุดี 124 / สดุดี 124
สดุดี 125 / สดุดี 125
สดุดี 126 / สดุดี 126
สดุดี 127 / สดุดี 127
สดุดี 128 / สดุดี 128
สดุดี 129 / สดุดี 129
สดุดี 130 / สดุดี 130
สดุดี 131 / สดุดี 131
สดุดี 132 / สดุดี 132
สดุดี 133 / สดุดี 133
สดุดี 134 / สดุดี 134
สดุดี 135 / สดุดี 135
สดุดี 136 / สดุดี 136
สดุดี 137 / สดุดี 137
สดุดี 138 / สดุดี 138
สดุดี 139 / สดุดี 139
สดุดี 140 / สดุดี 140
สดุดี 141 / สดุดี 141
สดุดี 142 / สดุดี 142
สดุดี 143 / สดุดี 143
สดุดี 144 / สดุดี 144
สดุดี 145 / สดุดี 145
สดุดี 146 / สดุดี 146
สดุดี 147 / สดุดี 147
สดุดี 148 / สดุดี 148
สดุดี 149 / สดุดี 149
สดุดี 150 / สดุดี 150